Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Fakro kształci zawodowców

Ocena: 0
2507

Firma Fakro już od dwudziestu lat wspiera szkolnictwo zawodowe i czynnie uczestniczy w wielu wydarzeniach związanych z kształceniem zawodowym. Działania te wynikają z potrzeby integracji edukacji z realnymi potrzebami rynku pracy. 

Zajęcia w patronackiej klasie Fakro w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu

Wsparcie dla kształcenia zawodowego 
W wydarzeniach edukacyjnych podejmowanych przez Fakro uczestniczą uczniowie średnich szkół budowlanych oraz nauczyciele praktycznej i teoretycznej nauki zawodu. Firma współpracuje z placówkami edukacyjnymi, które są otwarte na poznawanie nowoczesnych technologii budowlanych oraz podnoszenie kwalifikacji uczniów i pedagogów.

Aktywnie wspieramy wiele innych działań prowadzonych na rzecz rozwoju edukacji zarówno na terenie całej Polski, jak i na rynku lokalnym – komentuje Paweł Kołbon, Kierownik Centrum Szkoleń i Współpracy z Wykonawcami.

Firma od dwunastu lat jest także jednym ze strategicznych sponsorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej oraz członkiem Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Budownictwa. 

Klasy patronackie
W bieżącym roku szkolnym firma Fakro prowadzi dwie klasy patronackie w zawodzie dekarz zlokalizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej oraz w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu. Uczniowie są wspierani poprzez profesjonalne szkolenia i materiały dydaktyczne, dzięki czemu cały czas podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe przygotowując się do zawodu dekarz.

Szkolenie z montażu produktów Fakro na terenie szkoły

Fakro jest również patronem w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, w którym objęła patronatem klasę w zawodzie technik automatyk. W ramach współpracy wyposażyliśmy pracownię w komplet materiałów edukacyjnych – uzupełnia Paweł Kołbon. W marcu br. uczniowie odbyli dwudniowe praktyki na wydziałach automatyki i budowy maszyn, podczas których mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy na tych wydziałach.

Firma Fakro sponsorowała także piknik podczas lokalnego Festiwalu Zawodów organizowanego przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk.

Szkolenia dla młodzieży
Corocznie eksperci z Fakro realizują cykliczne szkolenia w szkołach budowlanych w zakresie nowości produktowych. Uczniowie mają wówczas także możliwość uczestnictwa w praktycznych ćwiczeniach z montażu produktów Fakro.

Od dziesięciu lat firma bierze udział w turnieju budowlanym dla młodzieży szkolnej pod nazwą Złota Kielnia, którego finał jest rozgrywany podczas targów Budma. Fakro przeprowadza także szkolenia teoretyczne i praktyczne w szkołach, które uczestniczą w kampanii Dobry montaż oraz w programie Akademii Budowlanej

Szkolenie z montażu produktów Fakro na terenie szkoły

Wizyty zawodoznawcze 
Firmę Fakro odwiedziło kilkadziesiąt szkół w ramach wizyt zawodoznawczych, podczas których uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą w firmie. W trakcie wizyt uczniowie zwiedzają zakład i spotykają się z ekspertami w danej dziedzinie. Dzięki temu poznają firmę „od kuchni” oraz specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach.

Aby umożliwić lepsze zapoznanie się ze swoją działalnością, firma Fakro organizuje Dni Otwarte dla uczniów szkół średnich i studentów. Podczas wydarzenia chętni mają możliwość zgłaszania się na letnie praktyki lub do pracy wakacyjnej. Mogą także skorzystać z doradztwa HR, konsultacji CV, posłuchać wykładów ekspertów lub porozmawiać z osobami pracującymi w Fakro.

Praktyczny pokaz montażu okna dachowego 

Targi pracy 
Warto zwrócić uwagę na uczestnictwo firmy w targach pracy. W bieżącym roku stoisko Fakro licznie odwiedzili uczestnicy Inżynierskich Targów Pracy w Krakowie. Podczas targów pracy absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych mogą zapoznać się ze specyfiką pracy w Fakro i niejednokrotnie znaleźć dla siebie atrakcyjną ofertę pracy.

Turniej budowlany Złota Kielnia na tegorocznej Budmie

Realne zapotrzebowanie rynku
Zaangażowanie się firmy Fakro w edukację nie jest podyktowane współczesnymi trendami, ale istniejącą od wielu lat potrzebą integracji rynku pracy z edukacją. Dzięki zaangażowaniu się przedsiębiorców w model kształcenia zawodowego możliwe jest stworzenie takiego systemu edukacji, który będzie odpowiadać na realne zapotrzebowanie rynku. Przedsiębiorcy zyskają wykwalifikowanych pracowników, a pracownicy jako specjaliści będą wykonywać swoją pracę z zaangażowaniem. Potrzebna jest tylko praca u podstaw – efektywne połączenie wiedzy podręcznikowej z realiami życia zawodowego i praktyką w danym fachu.

Źródło: Dachy, nr 6 (234) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: