Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

DAFA - kolejne wytyczne

Ocena: 0
2764

Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad oraz aktualizacja wytycznych do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych to kolejne tematy, którymi obecnie zajmują się grupy tematyczne Stowarzyszenia DAFA

Grupa Merytoryczna PPOŻ – Spotkanie w dniu 17 stycznia br. w Komorowie; od lewej: Magdalena Płocica (Aluprof), Piotr Olgierd Korycki (Pruszyński), Monika Hyjek (Rockwool), Renata Ciszewska (Styropmin), Maria Dreger, Sławomir Urban (Blachprofil 2), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Ewelina Klin (DAFA), Łukasz Ostapiuk (Mercor), Robert Kuczkowski (PZU LAB), Maciej Runka (Bauder), Andrzej Piwoda (Budmech)

Wytyczne stanową pomoc i punkt odniesienia dla wszystkich uczestników procesu realizacyjnego. W poprzednim wydaniu pisaliśmy, że Stowarzyszenie DAFA rozpoczęło prace nad wytycznymi ochrony przeciwkorozyjnej, ponieważ pomimo istniejących norm kwestie antykorozyjności są ignorowane. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia znalazły się także dwa kolejne tematy.

Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad
Grupa Merytoryczna PPOŻ przystąpiła we wrześniu ubiegłego roku do prac nad wytycznymi Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad. Współczesne trendy zmieniają ryzyko pożarowe, dlatego poradnik omówi tematykę pasów międzykondygnacyjnych, wymagań odnośnie przetrwania elewacji, ścian oddzielenia przeciwpożarowego dochodzących do elewacji, usytuowania budynków między sobą, przejść instalacyjnych przez ściany itp. 

Publikacja będzie zawierać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, skupiając się na schematach i rysunkach. Intencją autorów jest stworzenie narzędzia i źródła rzetelnej wiedzy w codziennej pracy. Opracowanie stworzone przez praktyków dla praktyków określi jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców. Znajomość zapisów z wytycznych pozwoli ograniczyć ryzyko pożarowe, stąd publikację stanowić będzie wsparcie merytoryczne dla architektów, projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców i ekspertów budowlanych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także właścicieli i zarządców budynków.

Grupa Merytoryczna Dachy zielone – Spotkanie w dniu 04 grudnia 2018r. w Opolu; od lewej: Andrzej Piwoda (Budmech), Piotr Muszyński (Soprema), Jacek Nowak (Instytut Ogrodnictwa), Piotr Wolański (APK Dachy Zielone), Krzysztof Wielgus (Zida), Katarzyna Wolańska (APK Dachy Zielone), Andrzej Kania (GCL), Ewelina Klin (DAFA), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Witold Okoński (CCM), Ewa Burszta-Adamiak (UP Wrocław), Paweł Koziej (Optigruen), Anna Sylwester-Czapla (Optigruen), Jacek Poziemski (Doerken), Jarosław Andrusewicz (Jarema)

Wytyczne dla dachów zielonych
Również rynek dachów zielonych w Polsce wymaga odpowiednich uregulowań i określenia standardów jakości. Grupa Merytoryczna Dachy zielone przygotowuje aktualizację Wytycznych do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych w zakresie zmian, jakie wprowadził wydawca źródłowy – Stowarzyszenie FLL. Redakcję merytoryczną prowadzi dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak przy współpracy ekspertów i zespołu redakcyjnego. Wytyczne dachów zielonych FLL są zbiorem zaleceń i norm, określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy zielonych dachów. Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych w większości krajów Europy i świata oraz uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki. Publikacja zawiera kompleksowe omówienie problematyki dachów zielonych i jest dotychczas jedynym gruntownym opracowaniem tej tematyki na rynku polskim.

Wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych DAFA, opisujących obszary do tej pory nieuregulowane, będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania i doboru materiałów oraz przełoży się na wydłużenie żywotności i trwałości budynków. Dzięki wytycznym minimalizowane jest również ryzyko powstawania nieprawidłowości realizacyjnych, mogących powodować ogromne straty. 

Źródło: Dachy, nr 3 (231) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: