Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

20-lecie produkcji Velux

Ocena: 0
1853

Na terenie fabryki w Gnieźnie przy ul. Słonecznej w dniu 21 czerwca firma Velux świętowała 20-lecie produkcji w Polsce.

Budynki fabryki Velux w Gnieźnie przy ul. Kolejowej

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, instytucji i organizacji lokalnych, posłowie oraz media. Goście,  oprócz zwiedzenia fabryki, mieli okazję uczestniczyć w posadzeniu pamiątkowej alei drzew na terenie zakładu.

Trochę historii
Velux działa w Polsce od 28 lat, ale od 20 prowadzi tu zakłady produkcyjne. Na początku zakład produkujący okucia przy ul. Słonecznej mieścił się w 2 halach. W 2004 roku produkcja została przeniesiona na ul. Kolejową, a wtedy w pierwszej lokalizacji rozpoczęto produkcję okien dachowych.

Obecnie na terenie fabryk w Gnieźnie znajduje się 16 hal produkcyjnych, których łączna powierzchnia wynosi ponad 70 tys. m2. Produkowane są tu okna i okucia, które trafiają na rynki Europy Zachodniej. Cztery polskie fabryki Velux wypracowują 25% wartości polskiego eksportu okien.

Tortu nie mogło zabraknąć – kierownictwo Velux ma słodkie zadanie (w środku prezes Velux Polska Jacek Siwiński)

Rozwój dzięki inwestycjom
Łącznie w ciągu ostatnich 3 lat Velux zainwestował 309 mln zł. Ubiegłoroczne inwestycje (100 mln zł) dotyczyły m.in. zakończenia kolejnego etapu rozbudowy fabryki okuć w Gnieźnie, jak również budowy nowego centrum dystrybucyjnego o powierzchni 11000 m2 w Wiosce Okiennej Dovista w Wędkowych.

Wszystkie zakłady produkcyjne Velux pracują w oparciu o standardy w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy potwierdzone certyfikatami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Uczestnicy jubileuszowego spotkania

Pracownicy i poddostawcy
W dwóch fabrykach w Gnieźnie pracuje obecnie ponad 950 osób. Natomiast cała Grupa zatrudnia w Polsce 4250 osób. W ubiegłym roku powstało 500 nowych miejsc pracy, a w planach są kolejne.

Współpraca Grupy Velux z dostawcami ma charakter długookresowy, z większością kluczowych dostawców kooperacja trwa od ponad 10 lat. Od tego czasu liczba polskich dostawców wzrosła blisko 10-krotnie. W tym samym czasie obroty handlowe pomiędzy polskimi firmami a Grupą zwiększyły się ponad 40-krotnie. W 2016 i 2017 roku liczba polskich dostawców Grupy wynosiła ponad 100 podmiotów.

Kontrola jakości w fabryce Velux

Lokalne zaangażowanie
Od 20 lat firma poprzez Fundację Pracowniczą wspiera zarówno pracowników, jak i lokalne społeczności. Z okazji 20-lecia produkcji Fundacja ufundowała grant na projekt Lighthouse, który polega na rewitalizacji wycinka przestrzeni miejskiej w Gnieźnie.

Zaangażowanie społeczne jest fundamentalne dla Grupy Velux, nie tylko poprzez wsparcie finansowe konkretnych projektów, ale również w postaci troski o bycie dobrym sąsiadem w społecznościach, w których działamy – podkreśla Robert Pulor, dyrektor fabryk Velux w Gnieźnie – Staliśmy się ważną częścią miasta i czujemy wielką odpowiedzialność.

Robert Purol, dyrektor fabryk Velux w Gnieźnie, opowiada o sukcesach firmy

W Polsce działają Fundacje Velux, które przekazały do tej pory w sumie ponad 107 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Źródło: Dachy, nr 7 (223) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: