Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Rynek usług dekarskich w 2023 roku - prognozy

Ocena: 5
5664

Aż 56% badanych firm dekarskich przewiduje zmniejszenie popytu na swoje usługi w 2023 roku – to najwyższy poziom tego wskaźnika w ostatnich 10 latach. Równocześnie 40% badanych dekarzy uważa, że ceny usług dekarskich nadal będą rosły w 2023 roku – wynika z raportu „Nastroje dekarzy 2023”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe.

 

 

Instytut BCMM – badania marketingowe, specjalizujący się w badaniach rynku budowlanego, prowadzi od 2011 roku barometr nastrojów dekarzy. Dekarze pytani są o ocenę sytuacji rynkowej w minionym roku, a także o przewidywania co do kształtowania się popytu na usługi dekarskie oraz o spodziewane zmiany cen usług dekarskich w najbliższym roku.

Badania BCMM pokazują, że aż 56% badanych firm dekarskich przewiduje zmniejszenie popytu na swoje usługi w 2023 roku – to najwyższy poziom tego negatywnego wskaźnika w historii realizowanych pomiarów. Jedynie co czwarty respondent uważa, że popyt na usługi dekarskie utrzyma się na tym samym poziomie co w 2022 roku.

Pytanie: Czego spodziewa się Pani / Pan w 2023 roku jeśli chodzi o popyt na usługi dekarskie w stosunku do 2022 roku?

Opinie badanych dekarzy na temat zmian cen ich usług w 2023 roku są podzielone – 40% uważa, że ceny usług dekarskich nadal będą rosły, a 36% spodziewa się, że nie zmienią się w stosunku do 2022 roku (co może wynikać z przewidywanego schłodzenia rynku).

Pytanie: Czego spodziewa się Pani / Pan w 2023 roku jeśli chodzi o ceny usług dekarskich w stosunku do 2022 roku?

Informacje o badaniu:

badanie przeprowadzono techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo tzw. CATI na reprezentatywnej próbie n=300 firm dekarskich w ramach omnibusowego projektu BCMM OMNIBUD
w dniach 03.02-20.02.2023 roku.

 

Źródło: Instytut BCMM

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: