Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

"DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego" - Konferencja Stowarzyszenia DAFA

Ocena: 0
1842
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, ma zaszczyt zaprosić na Konferencję naukowo-techniczną: "DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego" - wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz spotkań przedstawicieli branży budowlanej. V edycja Konferencji odbędzie się w dniu 11 marca 2015 r. w Poznaniu i będzie towarzyszyć Międzynarodowym Targom Budownictwa BUDMA 2015.
Konferencja ma na celu promocję idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz edukację w zakresie poprawnego projektowania i wykonania dachów i fasad zielonych.

Program konferencji kompleksowo obejmie tematykę dachów i ścian zielonych wskazując, że redukują one emisję CO2, zwiększają energoefektywność budynków, wpływają na poprawę retencji wody opadowej oraz pozwalają na odtworzenie obszarów zieleni utraconych przez zabudowę terenu.

Referaty, wygłoszone przez uznanych ekspertów ze środowisk naukowych oraz specjalistów z firm członkowskich Stowarzyszenia DAFA, mają na celu:
  • popularyzację koncepcji zrównoważonego planowania przestrzeni miejskiej celem neutralizacji negatywnych skutków oddziaływania miejskiej wyspy ciepła, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców miasta;
  • zwiększenie świadomości dot. potrzeby retencjonowania wód opadowych w terenach zurbanizowanych wynikające m.in. ze zmieniającego się stopnia uszczelnienia powierzchni w miastach, przeciążenia istniejących systemów kanalizacyjnych itd.;
  • rozpowszechnianie technologii roślinnych ścian jako element architektury współczesnych miast;
  • edukację w zakresie poprawy i ujednolicenia standardów dla technologii zielonych dachów poprzez opracowane przez Stowarzyszenie DAFA "Wytyczne dachów zielonych", bazujące na europejskich doświadczeniach FLL.
  • upowszechnienie polskich osiągnięć i doświadczeń w zakresie realizacji zielonych ścian i dachów;
  • prezentację zasad oceny jakości substratów na zielone dachy;
  • popularyzację wiedzy na temat prawidłowo wykonanych dachów zielonych, w tym wymagań technicznych oraz parametrów dla wykorzystywanych materiałów;
  • prezentację konstrukcji zielonych ścian z praktycznego punktu widzenia.
Program konferencji dedykowany jest architektom, projektantom, konstruktorom, inżynierom budowlanym; wykonawcom i generalnym wykonawcom dachów i fasad zielonych; deweloperom, inwestorom; wykładowcom i studentom uczelni budowlanych; przedstawicielom samorządów lokalnych.

Konferencja DAFA będzie okazją do spotkania specjalistów z branży, platformą wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie rejestracji na www.dafa.com.pl - ilość miejsc ograniczona.

Patronat nad Konferencją DAFA objęły magazyny: DACHY oraz DACHY PŁASKIE.Źródło: DAFA

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: