Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Maciej Niedostatkiewicz

0
  Zastoiska powstające na dachu dwubryłowego budynku wielkopowierzchniowego zagrażały bezpieczeństwu użytkowania połaci dacho...
0
  Artykuł przedstawia opis usterek wilgotnościowych występujących w obszarze lądowiska dla helikopterów medycznych,...
0
  Przedstawiony stropodach został zrealizowany z pominięciem zasad reżimu technologicznego, a błędnie przeprowadzone ...
0
  Artykuł przedstawia stan techniczny tarasu nad garażem, który został przebudowany bez opracowania dokumentacji remontowe...
0
  Celem artykułu jest przedstawienie wpływu błędów projektowych, dotychczasowego sposobu użytkowania oraz przeprowadzony...
0
  Artykuł opisuje stan techniczny dachu drewnianego oraz trzonów kominowych w budynku mieszkalno-usługowym, któ...
0
  Artykuł omawia wpływ błędów projektowych oraz wykonawczych popełnionych na stropodachu budynku przemysłowego, kt...
0
  Artykuł przedstawia opis usterek tarasu widokowego usytuowanego w poziomie stropodachu budynku apartamentowego. Opracowanie ...
0
  W artykule przedstawiono opis usterek zadaszenia tarasu w istniejącym budynku Miejskiego Domu Kultury. Budynek wzniesio...
0
  Artykuł przedstawia drewniany dach budynku mieszkalnego, po wielu latach eksploatacji poddany pracom remontowym. Długotrwały ok...