Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Maciej Niedostatkiewicz

0
Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego budynku basenu i sali sportowej, przeprowadzona w aspekcie szczelności przekrycia łukowego...
0
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń komina portkowego, skoncentrowanych w miejscu oparcia żelbetowej, monolitycznej belki na...
0
  W celu poprawy wydajności wentylacji grawitacyjnej powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest montaż nasad kominowych. Ich zadani...
0
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń układu konstrukcyjnego żelbetowej, prefabrykowanej hali magazynowej które powstały w...
0
Artykuł przedstawia szczegółową analizę temperaturową powietrza wentylacyjnego przy kratce wywiewnej murowanego trzonu kominoweg...
0
  Artykuł przedstawia opis usterek tarasu nad podziemną halą garażową, spowodowanych błędami projektowymi, wykonawczymi, jak ...
0
W artykule opisano przypadek, w którym projektant nie uwzględnił konieczności wykonania izolacji termicznej w poła...
0
  W artykule przedstawiono opis uszkodzeń budynku będących następstwem pożaru, który powstał w poziomie podda...
0
  W artykule przedstawiono opis usterek dachu płaskiego będących następstwem błędów projektowych, jak równi...
0
  Artykuł przedstawia wpływ błędów popełnionych podczas realizacji dachu wykonanego jako stropodach odwrócony, kt...