Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Jacek Włodarczyk

0
Opinia budowlano–mykologiczna dotyczy robót wykonanych w budynku jednorodzinnym. Została ona sporządzona na zlecenie inwestor...
0
W przedstawionej ekspertyzie zarządzający budynkiem otrzymał ocenę stanu więźby dachowej i wskazówki, dzięki którym mo...
0
Ekspertyzę mykologiczno–budowlaną budynku kościoła pw. Świętego Ducha w Stargardzie wykonano na zlecenie parafii. Opracowan...
0
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza budowlano–mykologiczna budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Świata w ...
0
Przedmiotem opracowania jest opinia budowlano-mykologiczna dachu zabytkowego klasztoru. Opinia ocenia niepoprawnie wykonane prace i wsk...
0
  Podstawą ekspertyzy było zlecenie udzielone przez spółdzielnię mieszkaniową. Zleceniodawca chciał, aby rzeczoznawca o...
0
  Przedmiotem ekspertyzy budowlano-mykologicznej były roboty budowlane wykonane w ramach remontu dachu i kominów budynk...
0
  Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego pokrycia papowego oraz opierzeń dachu centrum handlowego. Dokonano ogl...
0
  Przedmiotem opracowania była ekspertyza budowlana pokrycia dachu hali gimnastycznej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskie...
0
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza budowlano–mykologiczna budynku kościoła pw. św. Stanisława Kostki. Opinię sporządzono z ...