Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Z teczki biegłego, cz. 18

Ocena: 0
5317

Podczas wykonywania prac pokryciowych na opisywanym dachu popełniono tak dużo błędów i niedociągnięć, że powodują one konieczność demontażu całego pokrycia i wykonania nowego wolnego od powyższych wad. Sprawa jest o tyle poważna, że dom i dach są całkiem nowe!

Fot. 1. Dolna strzałka wskazuje widoczną deskę podrynnową. Górne strzałki wskazują krzywo docięte dachówki i ułożony na „okrągło” kosz

Fot. 2. Wyklepany koniec kosza, za krótki pas nadrynnowy, spod którego wystaje folia wstępnego krycia. Strzałka wskazuje nieusuniętą z blachy kosza folię ochronną

Fot. 3. Strzałka wskazuje nieprawidłowo zamontowaną rynnę. W kółku dziwne wycięcie w koszu

Fot. 4. Połączenie dwóch rodzajów koszy: ryflowanego (z lewej) i gładkiego. Wygląda to nieestetycznie i sugeruje, że wykonawca chciał poczynić „oszczędności”

Fot. 5. Nieprawidłowo wykonane połączenie gąsiora z połacią

Fot. 6. Dolna strzałka wskazuje nieprawidłowo wykonany pas podrynnowy. Górna strzałka wskazuje niewykończony pas nadrynnowy

Fot. 7. Nieprawidłowe połączenie pasa podrynnowego i kosza z połacią dachu. Strzałka wskazuje wiszące w powietrzu łaty – kosz nie ma więc podparcia. Widoczną obok folia wstępnego krycia  trzeba wymienić na nową

Fot. 8. Niechlujnie wykonana obróbka komina. Na obróbkę wykorzystano kawałek kosza, który nie przylega do ścianki. Nie ściągnięto z niego nawet folii ochronnej! Połączenie obróbki
z kominem jest nieprawidłowo uszczelnione. Komin wymurowano z cegły dziurawki, na głębokie fugi

Fot. 9. Krzywo ułożone dachówki przy oknie. Strzałka wskazuje odstającą obróbkę. Na dole zaznaczono grzebień okapowy – zamiast niego powinna tu być kratka wentylacyjna z grzebieniem okapowym

Fot. 10. W kółku zaznaczono nieprawidłowe wykończenie pasa podrynnowego i nadrynnowego. Rynna zamontowana w sposób uniemożliwiający swobodny odpływ wody. Strzałka wskazuje inny rodzaj kosza niż na fot. 1

Fot. 11. Krzywo ułożony – wymęczony kosz

Fot. 12. Zaznaczone obróbki blacharskie powodują przecieki, jest to nieprawidłowe wykonanie

Fot. 13. Zaznaczono odstające obróbki okna w dolnej i górnej części okna

Fot. 14. Strzałka z lewej wskazuje odstające obróbki okna

Fot. 15. Po dociśnięciu obróbka już nie odstaje

Fot. 16. Zielona linia wskazuje sposób, w jaki powinna być docięta uniwersalna uszczelka klinowa montowana przez producenta okna. Do mocowania dachówek należy używać elementów nierdzewnych, a nie zwykłego „czarnego” drutu

Fot. 17. Nieprawidłowo ułożona folia w pasie okapowym – powstały zagłębienia, w których zbiera się woda

Fot. 18. Nieprawidłowe połączenie folii z pasem nadrynnowym. Powinno być odwrotnie – folia na pasie, a nie pod nim

Fot. 19. Strzałka z lewej wskazuje nieprawidłowe połączenie folii z pasem( jak opis przy fot. 21). Strzałka z prawej pokazuje widok po zdjęciu dachówki

Fot. 20. Krzywo ułożone rzędy dachówki na połaci dachu

Fot. 21. Strzałka wskazuje miejsce w którym przy zastosowaniu tego rodzaju folii powinna być wykonana szczelina wentylacyjna (odpowietrzenie w kalenicy)

Fot. 22. Nieprawidłowo wykonane foliowanie kosza. W zaznaczonym miejscu jest po prostu dziura

Fot. 23. Zszywki dziurawiące kosz z folii

Fot. 24. Odstająca folia w koszu i gwóźdź przechodzący przez środek kosza

Fot. 25. Zamiast pod konstrukcji pod koszem – jakiś kawałek deski. W kółkach zaznaczono śmieci w koszu

Fot. 26. Nieprawidłowe foliowanie kosza. Jeśli tu folię układano na początku, to pozwala to domyślać się, jak jest dalej…

Fot. 27. Gdyby kosz był prawidłowo zafoliowany, niemożliwe byłoby odsunięcie folii w sposób pokazany na zdjęciu. Przy okazji odkryty śmietnik

Fot. 28. Na zdjęciu widoczne przebicia dachowe w postaci kominków wentylacyjnych. W zaznaczonym miejscu na FWK powinna się znajdować rynienka odprowadzająca skropliny

Fot. 29. Brak wykończenia obróbki okna

Wnioski
Podczas wykonywania prac pokryciowych na opisywanym dachu popełniono szereg błędów i niedociągnięć.

Na części połaci dachówki ułożone są krzywo. Dotyczy to szczególnie tych części dachu, gdzie zamontowane są okna połaciowe – rzędy dachówek wyraźnie falują, odchyłki od linii prostej sięgają 5 cm. Falowanie pokrycia jest spowodowane brakiem wytrasowania i wypoziomowania połaci przed ułożeniem dachówek (fot. 19–24). Zamontowanie koszy i dachówek w powietrzu jest nieprawidłowe.

Pasy nadrynnowe wykonano niezgodnie z zasadami układania i stosowania wstępnego krycia. W części okapowej nieprawidłowo wykonano połączenie FWK z pasem nadrynnowym, w części koszowej nieprawidłowo wykonano foliowanie kosza. Ta nieszczelność powoduje znaczne przecieki, a w związku z tym, że opisywany dach jest wielopołaciowy i znajduje się na nim wiele koszy – przecieki są istotnym problemem.

Okna połaciowe są nieprawidłowo wykończone (obrobione) folią wstępnego krycia i dodatkowo są nieprawidłowo wykończone od zewnątrz , brakuje rynienek odwadniających nad przebiciami dachowymi, takimi jak okna połaciowe, kominy, wywietrzniki dachowe.

Wszystkie te usterki popełnione podczas montażu FWK powodują konieczność demontażu całego pokrycia, ponieważ tylko prawidłowe zamontowanie FWK gwarantuje szczelność i prawidłową wentylację całego pokrycia.

Nieprawidłowo zamontowane zostały kosze z blachy. Do montażu tych elementów wykorzystano dwa rodzaje koszy: pierwszy to kosz poprzecznie ryflowany, drugi to podłużnie przeginany. Zastosowanie ich na jednym budynku wygląda nieestetycznie, jakby prace zostały wykonane z resztek materiałów, które pozostały wykonawcy z różnych budów (inwestor zapewnie zapłacił za towar pierwszego gatunku).

Na wspomnianych koszach znajduje się folia ochronna, którą po zamontowaniu należy usunąć. Trzeba jednak o tym wiedzieć – tutaj tej czynności nie wykonano.

Sposób (nie)wykończenia pasów podrynnowych lukarny został pokazany na fot. 1–4, 10–12, 15–24. Takie rozwiązanie sprawi, że po zamontowaniu podbitki będzie pod nią wpływać woda (deszczowa czy
z topniejącego śniegu); pod podbitka mogą się także zagnieździć ptaki.

Na dachu jako wstępne krycie zastosowano folię niskoparoprzepuszczalną.

W związku z tym w kalenicy powinna być wykonana szczelina wentylacyjna.

Folia tego rodzaju może być wystawiona na działanie promieniowania UV maksymalnie 4 tygodnie. Na fot. 21 i 24 widać fragmenty, które czekają na zasłonięcie już kilka miesięcy. Można wobec tego przypuszczać, że nawet po zakryciu folia szybko ulegnie degradacji.

Poza wyżej omówionymi błędami popełniono także inne, jak np. wymurowanie komina z cegły dziurawki na głęboką fugę czy brak kratki wentylacyjnej okapu.

Suma wszystkich usterek, tych pokazanych na zdjęciach i  wielu innych powoduje konieczność demontażu całego pokrycia i wykonanie nowego, wolnego od powyższych wad.

Zbigniew Buczek
Rzeczoznawca  SIT PMB  FSN-T NOT

Źródło: Dachy, nr 9 (129) 2010

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ