Z teczki biegłego, cz. 10

Ocena: 0
4778

Kolejny odcinek z cyklu ekspertyz technicznych. Prezentacja nieprawidłowego wykonawstwa lub błędnych rozwiązań projektowych. Opadające i klawiszujące dachówki, nieprawidłowe i źle zamocowane obróbki blacharskie.

Fot. 1. Opadający pierwszy opadający rząd dachówki – powinien on stanowić jedną płaszczyznę z innymi rzędami dachówek. Obok okna widoczne odstające dachówki

Fot. 2. Odstające dachówki
 
Fot. 3. Odstające dachówki przy oknie dachowym. Opuszczone dachówki przy okapie
 
Fot. 4. Strzałki wskazują brak przymocowania obróbki blacharskiej do komina. Elipsami zaznaczono wgłębienia na połaci, spowodowane brakiem wypoziomowania
 
Fot. 5. Elipsy pokazują odstające i klawiszujące dachówki. Na żółto zaznaczono zakończenie rury spustowej – a gdzie kolanko?
 
Fot. 6. Odstająca dachówka przy kominie. Obróbka nie jest przymocowana do komina. Zaznaczone na zielono wkręty spowodują oderwanie blachy od komina i w efekcie przecieki
 
Fot. 7. Brak lub niewłaściwe zamontowanie listwy podporowej pod dachówką spowodował opadnięcie dachówek
 
Fot. 8. Dolna zaznaczona obróbka blacharska komina będzie powodować zacieki. Powinna ona mieć pokazane na rysunku zagięcie – okapnik
 
Fot. 9. W zaznaczonym miejscu wykonawcy omsknęły się nożyczki i powstała dziura. W miejscu tym należy wykonać specjalną obróbkę blacharską, która powinna być podłożona pod istniejącą obróbkę i wychodzić na deskę (częściowo osłaniając ją)
 
Fot. 10. Tylna obróbka komina – teraz woda wpływa pod dachówkę i wypływa poniżej komina. Gdyby dołożono tu jeszcze dodatkową obróbkę (jak zaznaczono) na wierzchu pokrycia, woda omijałaby tylną ścianę komina i mogła łatwiej odpływać na boki.
 
Fot. 11. Odstające dachówki. Na zielono zaznaczono wycięcie w obróbce górnej. Brak obróbki opisanej przy fot. 9
 
Fot. 12. Opuszczony pierwszy rząd dachówek, odstająca dachówka przy oknie


WNIOSKI
Wykonanie prawidłowe pokrycia dachu nie jest łatwe i wymaga od wykonawcy sporej wiedzy i dokładności. Opisany dach z pokryciem z płaskiej dachówki ceramicznej z racji formy pokrycia nie wybacza niestety żadnych błędów. W szczególności wymaga idealnego wręcz wypoziomowania łat na dachu.

Niestety czynność tę można wykonać dopiero po przełożeniu łat na całym dachu. Bo o ile większe błędy ciesielskie, często wynikające z natury drewna, widać już na etapie wykonywania więźby dachowej, o tyle wszystkie drobne usterki wychodzą na jaw dopiero po nabiciu łat.

Odstające na połaci dachówki są właśnie wynikiem niewypoziomowania łat montażowych. Także zapadnięte dachówki w pasie nadrynnowym to efekt niewypoziomowania kratki wentylacyjnej.

Zaznaczone na żółto zakończenie rynny na fot. 5 należy zakończyć kolankiem – teraz woda jest kierowana pod pokrycie.

Obróbki blacharskie kominów należy wykonać z dwóch części: pierwszą dolną mocuje się do łat, natomiast górna część dociska dolną obróbkę na odcinku pionowym i jest mocowana do komina.

Obróbkę blacharską czapy kominowej należy wykonać według sugestii na zdjęciu, łącznie z opisem przy fot. 8.

Usterki opisane przy fot. 9 i fot. 11 należy wykonać w sposób opisany pod zdjęciami, pamiętając o tym, że woda nie może wpływać pod dachówki.

Sprawdzić montaż łat podpierających dachówki nad oknami dachowymi.

Odstające dachówki przy kominach i oknach dachowych należy dopasować do obróbek blacharskich poprzez odpowiednie przycięcie – podszlifowanie, w pewnym stopniu zabieg ten zminimalizuje defekt.

Opinię sporządził:
Zastępca Szefa Komisji Technicznej
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
Mistrz Blacharski i Dekarski
Zbigniew Buczek

Źródło: Dachy, nr 8 (104) 2008

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

Który model dachówki ceramicznej płaskiej jest Ci najbardziej znany?
GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ