Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Uwaga huragan! Szkody na dachach spowodowane silnym wiatrem.

Ocena: 5
9172

W lecie nie było tygodnia, aby w mediach nie pojawiły się informacje o powodziach, gradobiciach czy huraganach. Z jednej strony oznaczały one straty dla mieszkańców i ubezpieczycieli, z drugiej jednak dodatkowe zarobki dla rzemieślników, m.in. dekarzy.


Dach płaski po wichurze. Zamocowana gwoździami do deskowania hydroizolacja nie miała odpowiedniej wytrzymałości na rozrywanie

Ale nie tylko burze, grad czy ulewy są odpowiedzialne za przecieki, zerwane pokrycie czy potłuczone szyby w oknach dachowych. Na tysiącach dachów wizytowanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych przez rzeczoznawców zrzeszonych w stowarzyszeniu Exxpo Deutschland GbR*) przyczyną szkód były błędy wykonawcze, braki materiałów lub też ich częściowe lub całkowite zestarzenie się.

 

 


Zsunięta obróbka z papy – brakowało tu mechanicznego mocowania

Liczbę niejasnych spraw powiększają szkody zgłaszane dopiero po ich usunięciu, zdarzenia nie objęte ubezpieczeniem czy też takie, do których doszło już dawno temu, lecz zgłoszono je jako niedawne.
Kontrole wiarygodności kosztów i analizy szkód również dają sporo do myślenia.

 

 

 

 


Omszała, spękana, odpadająca zaprawa. To nie jest szkoda spowodowana przez burzę czy huragan, konieczna jest naprawa tego miejsca

Spotkać można bowiem np. stawki za roboczogodzinę pracy dekarza na poziomie 65 euro (netto). Nawet jak na Niemcy jest to bardzo dużo. Dochodzą do tego zawyżane dniówki, doliczanie materiałów, które nie zostały użyte i/lub montaż materiałów o jakości gorszej niż podana. Nierzadko też na jaw wychodziły zmowy między ubezpieczonym a firmami naprawiającymi szkody dotyczące przyczyn i zakresu uszkodzeń.

 

 

 

 


Źle (zbyt wysoko) osadzone gąsiory oznaczają wyższą podatność na siły ssące wiatru

Wiatr czy wichura
Nie każdy silny wiatr to huragan, zaś ubezpieczenie obejmuje zwykle uszkodzenia dachu spowodowane właśnie huraganem (jeszcze jeden dowód na to, że umowę ubezpieczenia należy czytać bardzo dokładnie), który zaczyna się od 8 stopnia skali Beauforta. Jako że stacje meteorologiczne prowadzą regularne pomiary, łatwo sprawdzić, czy dach został uszkodzony przez huragan, który akurat wiał w danym regionie w danym dniu.

 

 

 

 


Na dachy wiatry o sile od 8 do 12 stopni w skali  Beauforta występują niekiedy również przy „ogólnie umiarkowanym wietrze” i są uwarunkowane regionalnymi i lokalnymi okolicznościami, także zawirowaniami wokół pewnych części budynku.

Wiatr (i burze) to normalne zjawisko
Wiatr i burza to normalne czynniki pogodowe, na jakie wystawione są budynki i ich części. Jeśli obiekt został wzniesiony poprawnie pod względem technicznym, pokrycie jest zamocowane prawidłowo, strefy brzegowe są wykonane zgodnie z zaleceniami, to nie należy liczyć się z uszkodzeniami. Ponieważ wiatr kołysze budowlą i jej częściami, to może dojść do stopniowego poluzowania się i osłabienia zamocowania niektórych elementów – należy je więc poddawać regularnej kontroli przeprowadzanej przez fachowca.

Uszkodzone przez huragan czy… – wskazówki prawne
Dalej podajemy kilka przykładów odrzucenia roszczeń ubezpieczonych (lub też tylko częściowego ich uznania) oraz warunki umów, które wpłynęły na odrzucenie roszczeń.

Prawną podstawą odmów zawsze są warunki ubezpieczenia, które wprawdzie w zależności od umowy i obiektu są zawsze bardzo zróżnicowane, ale generalnie polegają one na tym, że:

 

 

 1. ubezpieczony jest budynek lub jego część. Nierzadko wolnostojące, ewentualnie później dobudowane części budynku, niepołączone z ubezpieczonym budynkiem, nie są wymienione w umowie i tym samym pozostają nieubezpieczone;
 2. podana suma ubezpieczenia okaże się wystarczająca na pokrycie ewentualnych strat;
 3. szkoda zostanie zgłoszona bezpośrednio po jej wystąpieniu (a nie po naprawie – bo jak wtedy sprawdzić zasadność zgłoszenia!);
 4. przyczyną wystąpienia szkody był wiatr/burza/huragan (można to sprawdzić na podstawie danych meteorologicznych);
 5. przed uszkodzeniem dach znajdował się w stanie nienagannym pod względem technicznym. Dowodem tego są protokoły z regularnych przeglądów;
 6. rzeczoznawcy zamówionemu przez ubezpieczyciela umożliwi się wejście na dach w celu dokonania wizji lokalnej.

Zdanie pozostającego w ekonomicznej zależności od właściciela budynku dekarza zwykle nie zostanie tu uwzględnione.
 

 


Niepoprawne wykonawstwo, m.in. niewystarczające mocowanie szczytu i kalenicy, odpadający tynk wskutek zaciekającej wody. Niezbędna jest naprawa!naprawa tego miejsca

Gdyby wnętrza budynku zostały zalane wodą której trzeba sie jak najszybciej pozbyć, dowodem uszkodzeń mogą być zdjęcia, lecz konieczne może okazać się zrobienie odkrywki dachu. Trzeba to ustalić z ubezpieczycielem.

Obowiązek udowodnienia zaistnienia szkody znajduje się po stronie poszkodowanego!

Fakt, że po „silnym wietrze” woda przecieka przez dziurawy dach to nie zawsze dowód na jego uszkodzenie przez huragan. I na nic nie zda się tu podpisane przez dekarza oświadczenie, że dach został zepsuty przez wichurę.

Z praktyki rzeczoznawcy
Mylne jest częste przekonanie ubezpieczonego, że głównym zadaniem powołanego przez ubezpieczyciela rzeczoznawcy jest minimalizacja szkód. Codzienna praca ekspertów z Exppo opiera się na ustalonych zasadach, jest neutralna i łatwa do zweryfikowania. Ich wynagrodzenie jest ustalane z góry – nie zależy od wydanych ekspertyz i od tego, czy są one korzystne dla ubezpieczyciela.

 

 

 


Zerwane z dachów przez wichurę części fruwały w powietrzu, zniszczyły inne elementy i zagrażały ludziom zwierzętom. Odpowiednie zamocowanie elementów znajdujących się na dachu należy do obowiązków właściciela budynku

Oto reguły, według których pracują (powołując się także na już wydane orzeczenia sądów) rzeczoznawcy z Exxpo:

 

 

 • Zasada 1: Obowiązkiem ubezpieczonego jest zagwarantowanie pełnej funkcjonalności i wytrzymałości dachu, co obejmuje także regularne inspekcje dokonywane przez fachowców. Inspekcje powinny być udokumentowane, np. rachunkami.
 • Zasada 2: Ubezpieczony ma wynikające z umowy prawo do pełnego odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela, jeśli szkoda rzeczywiście i jednoznacznie została spowodowana przez huragan
 • Zasada 3: Ubezpieczony jest zobowiązany do umożliwienia dokonania oględzin stanu rzeczy przez rzeczoznawcę. Jeśli niezbędne było wykonanie awaryjnego pokrycia czy hydroizolacji, przedłożyć należy zdjęcia i dowody zaistnienia szkody.
 • Zasada 4: Rzeczoznawca na miejscu zdarzenia stwierdza, czy i w jakim zakresie zaistniała szkoda mogła zostać spowodowana wichurą lub też w jakim stopniu jej przyczyną mogły być inne czynniki (np. zestarzenie się materiałów, niepoprawne wykonawstwo – źle zamocowane pokrycie).
 • Zasada 5: Rzeczoznawcy dokonują wizji lokalnej, oceniają i opisują szkody, dane te przekazują ubezpieczonemu oraz ubezpieczycielowi, proponując mu równocześnie sposób załatwienia sprawy. Ostateczna decyzja należy do ubezpieczyciela.

 

 

 


Akceptowalne defekty – małe wgłębienia w blasze nie wpływają na funkcjonalność pokrycia

Przykład 1: Szkody na dachu płaskim.
Podstawa: Zgłoszenie szkody przez ubezpieczonego – burza uszkodziła dach hali.

Szkody: Wielowarstwowa hydroizolacja z papy bitumicznej nieocieplonego dachu płaskiego liczącego łącznie ok. 2 000 m2 została od strony szczytowej, na długości od 6 do 8 m (ok. 500 m2) oderwana od podłoża i odwrócona, częściowo rozdarta.

Rynna wraz z rynajzami została na długości ok. 8 m całkowicie oderwana. Obróbka blacharska szczytu także została zerwana. Lamelki rolowanej bramy do hali z jednej strony zostały wyrwane z prowadnicy. Uszkodzeniu uległo także kilka falistych płyt na fasadzie.

Ustalenia: Rzeczoznawca ocenił zakres szkód i wycenił je na 40 do 50 tys. euro. Otwarta brama wywołała dodatkowo ssanie wiatru na połaci, na dach od jego dolnej strony zadziałało parcie. Wewnętrzne ciśnienie w hali wypchnęło też okładzinę fasady. Wiatr działający na dach od wewnątrz i z zewnątrz bardzo mocno go obciążył. Deskowanie z płyt uległo częściowemu poluzowaniu, do środka wlała się woda. Widoczne stały się liczne przebarwienia deskowania, częściowo pochodzące z wcześniejszych uszkodzeń.

Ocena: Mocowanie blachy okapowej, rynajz i hydroizolacji nie odpowiadało ogólnie uznanym zasadom techniki; mocowania nie były także odpowiednio dobrane. Część dachu i jego pokrycia zostały wymienione po wcześniejszym uszkodzeniu przez wichurę. Wykonana naprawa nie odpowiadała jednak obowiązującym wymogom techniki, zwłaszcza jeśli chodzi o wymiary obróbek blacharskich na krawędziach dachu, mocowanie elementów i hydroizolacji, m.in. dotyczy to klejenia/zabezpieczenia stabilności pokrycia.

Inne szkody, w tym te na fasadzie, zostały spowodowane otwartą (przed burzą) bramą hali.

Dach nie był odpowiednio serwisowany. Hala nie jest obecnie wykorzystywana, stoi pusta. Sprawa jest teraz opracowywana przez ubezpieczyciela.

Przykład 2: Szkody seryjne: uszkodzona przez burzę (sucha) kalenica i grzbiety.
Podstawa: Liczne zgłoszenia od ubezpieczonych – wichura uszkodziła kalenice i grzbiety na dachach ich domów.

Szkody: Paski pianki uszczelniające gąsiory w miejscach ich łączenia się z płaskimi powierzchniami pokrycia (przeważnie były to dachówki cementowe), wyprodukowane w latach 70. i 80., odpadły.

Ustalenia: Stare, kruszące się, porośnięte mchem i porostami paski pianki zwisają z końców dachu, w niektórych miejscach nie ma ich wcale. Opady mają otwartą drogę pod pokrycie.

Ocena:  Jak tego dowiedziono ubezpieczonemu na przykładzie ok. 10-letniego elementu, klej mocujący do niego piankę zestarzał się i odpadła ona nie z winy wiatru. Produktów tych w Niemczech już się nie sprzedaje, właśnie z tego powodu – ulegały one destrukcji już po kilku latach ekspozycji na warunki pogodowe.

Przyczyną szkody w tym przypadku nie była więc wichura. Roszczenie odrzucono.

Przykład 3: Szkody seryjne: blachy poobijane gradem.
Podstawa: Liczne zgłoszenia od ubezpieczonych – grad poobijał blachy (pokrycie dachowe, okładziny, rynny) i pozostawiał na nich wgłębienia.

Szkody: na metalowych częściach widać małe wgłębienia, deformacje, nie wpływające jednak na funkcjonowanie danych części budowli.

Ustalenia: Oglądane części budynku, obserwowane z „normalnej“ odległości (czyli np. ze ścieżki prowadzącej do wejścia), są nie do zauważenie przez laika. Ślady te w dodatku w żaden sposób nie ograniczają funkcjonalności.

Ocena: Na podstawie przywołanej niemieckiej literatury można stwierdzić, że wgłębienia takie nie są uznawane za uszkodzenia w sensie prawnym. Rzeczoznawcy zalecili ubezpieczycielowi wypłacenie niewielkiej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Roszczenie odszkodowawcze w postaci wymiany blach byłoby żądaniem zawyżonym.

Przykład 4: Szkody seryjne: wichura poluzowała elementy dachu, które uszkodziły szybę okna dachowego.
Podstawa: Liczne zgłoszenia od ubezpieczonych – burza/grad stłukła szybę w oknie dachowym. Okna dachowe zostały wymienione na nowe, niejednokrotnie wyższej klasy.

Szkody: zewnętrzne szyby okien są porysowane, popękane, niektóry stłuczone. Okna zostały wymienione na nowe.

Ustalenia: Zdarzało się, że stare, brudne i zniszczone okno zostało wymienione na nowe, z ramą z PCV. Tłumaczenie ubezpieczonego było zwykle następujące: Zewnętrzna szyba została uszkodzona i dekarz wymienił okno na nowe.

Ocena: z naszego punktu widzenia uszkodzenie szyby okna dachowego nie uprawnia do wymiany całego okna.

Przykład 4.1: Szkody seryjne: wichura obluzowała części obróbek okien dachowych, które pospadały.
Ocena: Według oceny rzeczoznawców uszkodzenie obróbki okna czy też jej części nie uprawnia do wymiany kompletnego okna dachowego. 

Przykład 5: Szkody seryjne: uszkodzone przez wichurę kalenice i grzbiety kryte na zaprawę.
Podstawa: Zgłoszenia od ubezpieczonych – burza uszkodziła kalenice i grzbiety dachów, zaprawa się kruszy.

Szkody: Zaprawa, na którą układano gąsiory ma ubytki. Ubezpieczony twierdzi, że zostały one spowodowane burzą i żąda kompletnego remontu kalenicy i grzbietów, które mają zostać pokryte „na sucho”. Roboty na niektórych dachach zostały wykonane jeszcze przed przybyciem rzeczoznawcy, co uniemożliwiało oględziny stanu pierwotnego.

Ustalenia: Stara, częściowo porośnięta mchem i spękana zaprawa, o którą od lat nikt nie dbał, została usunięta.

Ocena: Jeśli szkodę usunięto i nie da się dowieść jej wystąpienia, np. za pomocą zdjęć, ubezpieczony traci prawo do ubezpieczenia. Nie ma szkody = nie ma odszkodowania. Ekspert może tu jedynie domniemywać wiarygodności zgłoszenia i próbować ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia szkody biorąc pod uwagę stan całego dachu (co z serwisem, przeglądami?) oraz porównując go z dachami sąsiednimi. Być może ubytki dałoby się naprawić, dokładając zaprawę jedynie w brakujących miejscach. Zdarzało się jednak, że ubezpieczeni bez zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie na własną rękę dokonywali całkowitej wymiany (lub naprawiali) 30 i więcej metrów kalenic i grzbietów, a potem żądali odszkodowania.

Powyższą listę przykładów można rozszerzyć. Bywa, że ubezpieczony podczas wizji lokalnej argumentuje „rzekomo” długim i bezszkodowym okresem składkowym, grozi zerwaniem umowy, jeśli roszczenie nie zostanie uznana za zasadne i nie dostanie pełnego odszkodowania. Rzadko – ale jednak – zdarza się, że zgłoszenie szkody zostaje wycofane po kontakcie ze strony rzeczoznawców.
Zadaniem ekspertów jest bowiem ocena zasadności zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela oraz poinformowanie zgłaszającego o jego szansach w postępowaniu.

Jeśli szkoda nie jest w 100% spowodowana burzą czy wichurą, lecz istnieją podstawy do przypuszczeń, że wywołał ją inny czynnik, np. brak przeglądów dachu czy źle przeprowadzona naprawa, rzeczoznawcy z Exxpo proponują jedynie częściowe odszkodowanie (pozwala to uniknąć długotrwałych i nietanich sporów prawnych).

W większości przypadków udało się osiągnąć porozumienie z ubezpieczonymi. Celem rzeczoznawców nie jest bowiem za wszelką cenę pomniejszenie szkody, lecz uświadomienie ubezpieczonym różnicy pomiędzy „prawdziwą” szkodą, spowodowaną przez burzę czy huragan a taką, którą wywołało zaniedbanie właściciela domu.

Działa to na korzyść ubezpieczonego, ponieważ pozwala mu oszczędzić środki zainwestowane w naprawę uszkodzenia, za które potem nie otrzyma
rekompensaty

Jürgen Lech i Alexander Peters
Exxpo Deutschland GbR
Zdjęcia: Exppo Deutschland GbR,
Essen i Loxstedt
Jürgen Lech, Alexander Peters

 

 

 

Źródło: Dachy, nr (107) 

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: