Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Termoizolacja spadkowa PIR

Ocena: 5
4046

Termoizolacja spadkowa wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR gwarantuje odpowiedni spadek na dachu płaskim i jednocześnie tworzy warstwę izolującą przy niewielkiej wysokości układu. Jest stabilna wymiarowo i wytrzymała na ściskanie. 

Osiem rodzajów systemowych płyt spadkowych w różnych grubościach  

Wśród tego typu termoizolacji są płyty spadkowe BauderPIR FA z systemowymi koszowymi i grzbietowymi elementami wypełniającymi, które upraszczają montaż w obszarze koszowym i grzbietowym i redukują straty materiałowe.

Płyty spadkowe 
Standaryzowane płyty spadkowe Bauder PIR FA są powlekane aluminium i charakteryzują się współczynnikiem przewodzenia ciepła λ 0,022. Ich wierzchnia warstwa ma przeciwodblaskową powierzchnię oraz ułatwiający montaż nadruk, który wskazuje grubość i spadek płyty. 

Tylko osiem rożnych rodzajów płyt spadkowych jest potrzebnych do wykonania jednowarstwowego układu spadków od 30 mm do 230 mm o możliwej długości 9,60 m. Dodatkowo w razie potrzeby spadki mogą zostać poszerzone do długości 10,80 m poprzez zastosowanie szczególnie niskiej, specjalnej płyty (spadki od 5 do 30 mm). Płyty charakteryzują się standardowymi formatami, które nie zabierają dużo miejsca i łatwo dają się składować jako zapasy na magazynie hurtowni, przez co w każdym momencie mogą być szybko dostępne. Płyty spadkowe nadają się do układów warstw z pokryciem z pap bitumicznych, jak również do układów warstw z pokryciem z folii dachowych. 

Termoizolacja dachu płaskiego płytami BauderPIR FA z koszowymi elementami wypełniającymi 

Możliwości montażu
Z punktu widzenia energetycznego zalecany jest montaż wielowarstwowy. Dzięki przesunięciu warstw względem siebie unika się powstawania mostków termicznych. W takim układzie najpierw układa się termoizolację z prostych płyt PIR FA lub PIR FA TE, a na tak ułożoną warstwę nałożona zostaje izolacja spadkowa, odpowiednio dopasowana do potrzeb. W niektórych przypadkach konieczne jest zachowanie określonych wysokości połączenia, wówczas dzięki płytom PIR FA o różnej grubości, oznaczonych od 1 do 8, można ułożyć jednowarstwowo spadek o długości do 10,8 m. Innym możliwym rozwiązaniem jest montaż łączony, który stanowi kombinację obu wymienionych sposobów montażu, dzięki któremu realizowane są spadki o nieograniczonej długości.

Koszowe i grzbietowe elementy wypełniające
Płyty spadkowe układa się kompletnie do obszaru koszowego i grzbietowego, a następnie stosuje się koszowy i grzbietowy element wypełniający. Są one ukształtowane w taki sposób, żeby wypełnić tworzące się przesunięcie termoizolacji spadkowej i jednocześnie dopasować każdy obszar koszowy czy grzbietowy. Do montażu jest więc potrzebny tylko jeden typ koszowego elementu wypełniającego i jeden typ grzbietowego. 

Grzbietowe elementy wypełniające przykleja się takim samym klejem, jak pozostałe elementy termoizolacji

Koszowy element wypełniający BauderPIR KFS ma trójkątny kształt i pasuje do przesunięć w obszarze koszowym. Termoizolacja spadkowa przechodzi na tym samym poziomie wysokości do kosza, a następnie przyklejany jest koszowy element wypełniający za pomocą tego samego kleju co reszta termoizolacji.

Grzbietowy element wypełniający BauderPIR GFS jest kwadratowy i pasuje do przesunięć w obszarze grzbietowym. Także tutaj termoizolacja spadkowa przechodzi do grzbietu. Płyty spadkowe bezpośrednio na grzbiecie, to znaczy pod grzbietowym elementem wypełniającym, są wybierane z poziomem wysokości niższym niż płyty spadkowe w pozostałym szeregu. Wtedy też przykleja się odpowiedni element wypełniający.

Elementy składowe systemy termoizolacji spadkowej BauderPIR

Łatwe składowanie i montaż
Zazwyczaj przy 8 płytach spadkowych konieczne jest zastosowanie 16 płyt koszowych oraz 16 płyt grzbietowych, jedna lewa oraz jedna prawa płyta – dla każdej grubości płyty spadkowej. Oznacza to 32 dodatkowe płyty, a przy zmienności powłoki lub wzrastającym spadku odpowiednio więcej. Dla hurtowni oznacza to zapotrzebowanie na większą ilość miejsca do składowania, z kolei dla wykonawców – wiele rożnych pojedynczych płyt, które muszą zostać najpierw posortowane. Rozwiązanie firmy Bauder upraszcza całą procedurę montażową – dwa standardowe elementy wypełniające rozwiązują problem. Oznacza to łatwiejsze składowanie, brak konieczności sortowania na budowie oraz brak odpadów i resztek. Przy czym oba rodzaje elementów wypełniających przykleja się za pomocą tego samego kleju, co resztę termoizolacji.

Aby możliwe było zachowanie niewielkiej grubości termoizolacji, do produkcji płyt użyto elastycznego polipropylenu. Jest to materiał o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, z możliwością sklejania i przebadany na oddziaływanie ognia zewnętrznego. 

Źródło: Dachy, nr (236) 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Aktualności

SunRoof, międzynarodowy startup tworzący dachy solarne 2w1 i technologię do zarządzania energią, nawiązał współpracę z Polskimi Hurtowniami ...

Polski rynek firm z sektora dekarskiego dynamicznie się rozwija. Rodzimi producenci proponują coraz to nowe technologie i produkty, które us...

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo Komisji Europejskiej do ustalania priorytetów w zakresie spraw z dziedziny konkurencji. Swoją dec...

Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów, które oddaj...

Eksperci Akademii CREATON spotkali się już z ponad 450 dekarzami podczas 120 wizyt przeprowadzonych w ramach trwającej od maja V edycji akcj...

Ruukki Construction kontynuuje strategię rozwoju i inwestuje około 4 miliony euro w nową linię produkcyjną systemów rynnowych w swoim zakład...

Leksykon dachów

W budynkach bez stropów drewnianych oraz w celu uzyskania większej, wolnej przestrzeni pod dachem mają zastosowanie konstrukcje dachowe bez ...

  Podobno każdy człowiek rodzi się z jakimś darem bożym, który powinien w swoim życiu doczesnym odkryć i rozwinąć. W naszych czasach jest...

Jednym z wielu problemów dawnego budownictwa były odpowiedniej jakości dachy. Miały one bowiem chronić budynki nie tylko przed niekorzystnym...

  W odległych czasach największym szacunkiem cieszyli się ludzie starsi, tzw. starszyzna plemienna, prezentująca doświadczenie i wiedzę. ...

Dziś okna dachowe stanowią dopracowany technicznie element standardowego wykończenia budynku. Ich historia to około 150 lat pomysłów, techni...

Najbardziej znaną wieżą w naszej kulturze jest biblijna wieża Babel, która budowana przez ludzi miała sięgać nieba, za co Bóg ukarał ich, mi...