Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Sprawdzone rozwiązania izolacyjne dachów płaskich

Ocena: 5
5013
Przetestowanym w praktyce rozwiązaniem jest izolacja ze skalnej wełny mineralnej
Rockwool. Stosuje się je od wielu lat na różnorodnych obiektach, od najbardziej prestiżowych, wielkich, nietypowych i skomplikowanych po standardowe, niewielkie budynki usługowe, handlowe, produkcyjne i mieszkalne – jest synonimem trwałości i skuteczności.Fot. 1. Blum Polska Sp. z o.o. – Swarzędz – Jasin. Układ warstw:
1 – membrana PCV, 2 – Monrock Max gr. 150 mm, 3 – folia paroizolacyjna,
4 – bloczki trapezowe z wełny Rockwool, 5 – blacha trapezowa perforowana
Fot. 2. Pentair–Schroff – Dzierżoniów. Układ warstw: 1 – membrana PCV,
2 – Dachrock Max gr. 50 mm,
3 – Monrock Max gr. 120 mm,
4 – folia paroizolacyjna, 5 – wkładka akustyczna Rockwool, 6 – blacha trapezowa perforowana


Swą pozycję skalna wełna mineralna Rockwool zawdzięcza unikalnemu zestawowi właściwości, które powodują, że jest to izolacja, która chroni potrójnie: cieplnie, ogniowo i akustycznie, przynosząc korzyści wszystkim zaangażowanym na kolejnych etapach, od projektowania, przez wykonawstwo po użytkowanie, a nawet następującą po niej rozbiórkę.

Oto zalety stosowania skalnej wełny mineralnej w przekryciach dachów płaskich w poszczególnych aspektach:

Ochrona cieplna
Wełna mineralna Rockwool pozwala uzyskać korzystne wartości U przy racjonalnej grubości ocieplenia. Dzięki dokładności wymiarowej płyt i ich włóknistej strukturze (ścisłość przylegania) nawet w rozwiązaniach jednowarstwowych unika się mostków termicznych. Nie ma ona wprawdzie najniższych wartości cieplnych pośród izolacji, ale za to w odróżnieniu od wielu innych nie ulega procesom starzeniowym. Oznacza to, że izolacyjność dachu jest taka sama w chwili wbudowania, jak i przez następnych kilkadziesiąt lat eksploatacji obiektu.

Dzięki wysokiej pojemności cieplnej wełny skalnej obiekty izolowane wełną wolniej (i później) nagrzewają się latem, a bezwładność reakcji na zmiany temperatury i zdolność akumulacji ciepła skutkuje  zmniejszeniem całorocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w stosunku do rozwiązań o identycznej izolacyjności, ale mniejszej pojemności cieplnej.

Bezpieczeństwo pożarowe
Wszystkie płyty dachowe ze skalnej wełny Rockwool (Monrock, Monrock Max, Dachrock Max, Dachrock SPS), bloczki i kliny są klasyfikowane w najwyższej Euroklasie A1 (tab. 1), co odpowiada dawnej polskiej klasyfikacji „wyrób niepalny”. Euroklasa stanowi element oznakowania CE i można ją znaleźć na etykiecie wyrobu. Produkty Rockwool nie tylko w żaden sposób nie przyczyniają się do rozwoju pożaru (co jest warunkiem uzyskania klasy A1), ale dzięki wysokiej odporności termicznej włókien – zwiększają odporność ogniową wszystkich przekryć, w które są wbudowane. Wiele rozwiązań przekryć na blasze trapezowej z różnymi pokryciami i zróżnicowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, zawierające skalną wełnę Rockwool ma potwierdzone badaniami klasyfikacje REI 20  i REI 30 .

W odróżnieniu od przekryć zawierających izolacje klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień w klasach C, D lub E, odporne ogniowo dachy z wełną Rockwool nie wymagają żadnych dodatkowych elementów uszczelniających i specjalnych rozwiązań detali, co w projektowaniu, a zwłaszcza wykonawstwie odpornych ogniowo przekryć zawierających komponenty palne jest kłopotliwe, pracochłonne, a zarazem niezbędne dla spełnienia warunków uzyskania klasyfikacji.

Przekrycia z izolacją ze skalnej wełny Rockwool są klasyfikowane jako NRO bez potrzeby wykonywania badań, o ile:
  • pozostałe komponenty mają wysokie euroklasy (A1 do B) lub
  • takie samo przekrycie z palną izolacją (Euroklasy C–F) uzyskało w badaniu klasyfikację NRO (Instrukcja ITB 401/2004 i Ustalenia Aprobacyjne ITB).

Tabela 1. Euroklasa, czyli czy to się pali?


Ochrona przed hałasem
Większa masa, włóknista struktura o otwartych porach, sprężystość włókien – to trzy czynniki mające decydujący wpływ na zdecydowanie lepsze charakterystyki akustyczne wyrobów ze skalnej wełny Rockwool. Dzięki nim wełna skutecznie tłumi dźwięki i poprawia izolacyjność przekryć.

Dodatkowym atutem jest innowacyjna struktura produktów dachowych Rockwool, tj. struktura zmienna na grubości (utwardzona warstwa wierzchnia). Tego rodzaju budowa, której skutkiem jest zróżnicowane charakterystyk ośrodków akustycznych poszczególnych warstw wyrobu, powoduje dodatkowe osłabienie fali akustycznej, a tym samym jeszcze skuteczniejsze wytłumienie dźwięków.

Badania izolacyjności akustycznej przekryć dachów potwierdzają, że identyczne rozwiązania różniące się tylko rodzajem zastosowanej izolacji cieplnej wykazują różnice sięgające 8 dB na korzyść tych, w których izolacją jest wełna Rockwool. Badania obejmowały ustroje stropodachowe stanowiące przekrycia w stropodachach niewentylowanych.

W szczególnych przypadkach można dodatkowo zwiększyć izolacyjność akustyczną stosując specjalne rozwiązania (np. dodatkowe wkładki/folie w warstwie izolacji (fot. 2), jak i wypełnienie pustych przestrzeni przekrycia trapezowymi bloczkami z wełny (fot. 1 i 3).


Fot. 3. Bloczek trapezowy

Ciężar… gatunkowy
Lekkość jest bezwarunkową zaletą w tańcu. W przypadku konstrukcji – nie zawsze. Na przykład, większą zdolność przeciwstawienia się ssaniu wiatru mają wyroby o większej masie. W przypadku dachów balastowych już sama nazwa wskazuje, że zbyt lekkie komponenty wymagają dociążenia. W pewnych przypadkach może to dotyczyć nie tylko samych przekryć, ale całych konstrukcji.

Podstawowy asortyment wyrobów dachowych ze skalnej wełny mineralnej Rockwool to płyty o handlowych nazwach Monrock Max (na dachy standardowe) i Dachrock Max (zalecane na dachy, na których przewiduje się częstsze oddziaływanie sił skupionych). Poza tradycyjnymi płytami firma produkuje również inne dachowe elementy o zróżnicowanych kształtach i wymiarach lub całe ich zestawy:
  • płyty Dachrock SPS (System płyt spadkowych), które przeznaczone są do kształtowania spadku lub kontrspadku na dachu płaskim o dowolnym nachyleniu; Rockwool wykonuje projekty dla konkretnych obiektów na wniosek zainteresowanych;
  • bloczki trapezowe, wypełniające puste przestrzenie w profilach blachy przekrycia (fot. 3);
  • kliny dachowe, służące do izolowania pionowych elementów wystających ponad powierzchnię dachu, np. attyki, kominy (fot. 4).

Fot. 4. Klin dachowy


Wszystkie wyroby dachowe dostarczane przez Rockwool są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i są oznakowane znakiem CE, potwierdzającym zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN 13162.

W odróżnieniu od wyrobów izolacyjnych o niskich klasach reakcji na ogień D, E lub F, ocenianych w systemie „3”, czyli na podstawie jednorazowego badania próbek wysłanych przez producenta do laboratorium, płyty Monrock Max i Dachrock Max podlegają systemowi oceny zgodności „1”, co oznacza, że nadzór nad zakładową kontrolą ich produkcji prowadzi zewnętrzna jednostka notyfikowana, w tym przypadku czeski Instytut CSI z Pragi. Stały udział strony trzeciej w procedurze oceny zgodności jest dla odbiorców dodatkową gwarancją stabilności produkcji i wysokiej jakości wyrobów dachowych Rockwool.

Dodatkowe materiały, niezbędne do poprawnego wykonania przekrycia, takie jak folia paroizolacyjna, łączniki do mechanicznego mocowania izolacji cieplnej można nabyć jednocześnie z płytami z wełny.

Poza kompletną ofertą materiałową, firma Rockwool zapewnia szkolenia oraz profesjonalne porady doradców technicznych, zarówno na budowie, jak i na terenie firmy, w tym projekty rozwiązań dachów ze spadkiem. Wykonawcy mogą również wypożyczyć nieodpłatnie specjalny wózek Lift&Roller do transportu płyt na dachu (fot. 5).


Fot. 5. Lift&Roller

Na podstawie materiałów Rockwool

Źródło: Dachy, nr 5 (101) 2008
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: