Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Skuteczna ochrona gwarancyjna

Ocena: 5
3307

Pokrycia dachowe są nielicznymi wyrobami budowlanymi, na które producenci udzielają kilkudziesięcioletnich gwarancji trwałości. Gwarancja taka obejmuje różne elementy i może być również nowatorskim narzędziem sprzedażowym, oferującym klientowi bardzo korzystne rozwiązania.

Blachodachówka hybrydowa Bratex Centro

Mija okres ćwierćwiecza, przez który udzielane były gwarancje na blachy dachowe i choć na podstawie ekspozycji w realnym środowisku jesteśmy w stanie ocenić trwałość blach dachowych, to jednak przewidywanie trwałości materiałów wciąż opiera się na przyspieszonych testach laboratoryjnych. 

Cechy produktu
Huty przetwarzające wyroby stalowe poprzez ich cynkowanie oraz lakierowanie nadają blachom estetykę i odpowiednią trwałość w zależności od wariantu. Następnie blacha lakierowana w kręgach przetwarzana jest w zakładach produkcyjnych na różne rodzaje pokryć dachowych, takie jak blachy trapezowe, blachodachówki, panele na rąbek i inne. Każda grupa profilów dachowych charakteryzuje się odpowiednimi dla niej cechami, które także mogą mieć wpływ na zachowanie dobrej kondycji pokrycia dachowego. 

Odpowiedzialność producenta
Należy zaznaczyć jednak, że to na producencie wyrobu finalnego spoczywa odpowiedzialność za dostarczony produkt. To producent określa przewidywaną trwałość blachy i na tej podstawie udziela odpowiednio długiej gwarancji. Wszelkie roszczenia wynikające z niezachowania gwarantowanych parametrów wyrobu mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie do producenta, który poprzez kombinację rodzaju blachy oraz charakterystyki konstrukcyjnej zapewnił pisemnie o jego trwałości. 

Blachodachówka modułowa Bratex Savanna CM 455 gr. 0,6 mm

Co obejmuje gwarancja
Kierując się okresem gwarancyjnym przy wyborze pokrycia dachowego należy pamiętać, że okres ochrony gwarancyjnej stanowi jedynie punkt wyjściowy. W następnej kolejności należy wziąć pod uwagę zakres ochrony oraz świadczenia. 

Zakres ochrony definiuje obszar, na który udzielono gwarancji. W przypadku Gwarancji podstawowej Basic na wyroby marki Bratex obejmuje on zapewnienie funkcjonalności (tzw. gwarancja funkcjonalna) oraz trwałości lakieru (tzw. gwarancja koloru), każde z odmiennymi okresami ochrony. Dominującą zasadą jest dłuższy okres gwarancji dla funkcjonalności produktu, a na zachowanie powłoki lakieru zawsze przysługuje taki sam lub krótszy okres. 

Gwarancja funkcjonalna – obrazowo mówiąc – zapewnia użytkownika o tym, że produkt przez określoną liczbę lat będzie pełnić funkcję pokrycia dachowego i nie ulegnie perforacji spowodowanej korozją. 

Gwarancja koloru to brak łuszczenia się farby, jej niszczenia oraz nierównomiernej zmiany koloru w ramach połaci dachowej.

Świadczenia to najbardziej istotna część ochrony gwarancyjnej, stanowiąca o tym, co przysługuje użytkownikowi, jeśli produkt zawiedzie. 

Blachodachówka modułowa Bratex Scandinavia Premium Matt 33

Amortyzacja a świadczenia – zabezpieczenie producenta
Z uwagi na wieloletnie okresy gwarancyjne producenci wprowadzili do swoich gwarancji zabezpieczenia własnych interesów w postaci tzw. amortyzacji, czyli brania pod uwagę okresu zużycia eksploatowanego produktu. Stopień amortyzacji najczęściej wyrażany jest procentowo w jasno przedstawionej tabeli. W zależności od producenta pokrycia dachowego, zobowiązanie ograniczone jest do wartości dostarczonego wyrobu i pomniejszone o wartość amortyzacji produktu w czasie jego użytkowania. W gwarancjach udzielanych na produkty marki Bratex użytkowanie przez pierwsze pięć lat nie pociąga za sobą żadnych skutków dotyczących pomniejszenia jego wartości wskutek użytkowania. 

Gwarancja rozszerzona ProCover
Najnowszą propozycją na rynku, która pojawiła się w ofercie firmy Bratex Dachy pod koniec 2018 roku, jest Gwarancja rozszerzona ProCover, dostępna jako opcja dodatkowo płatna. Rozszerzona gwarancja jest usługą znaną już na rynku AGD czy motoryzacyjnym. 

Gwarancja rozszerzona ProCover nie jest ubezpieczeniem – to usługa producenta wyrobu Bratex. Największym wyzwaniem podczas realizacji świadczenia gwarancyjnego jest wymiana pokrycia dachowego, której koszt oscyluje w okolicy 75 zł za metr kwadratowy. Wymiana blachy dla średniej wielkości dachu o powierzchni 200 m2 stanowi koszt około 15 tys. zł, który często jest barierą niepozwalającą użytkownikowi na podjęcie czynności naprawczych i dlatego decyduje się on jedynie na działania podtrzymujące funkcjonalność czy estetykę produktu. 

Bratex Snap Lock Ceramic Matt 455, wykończenie powierzchni – semi-fala

Świadczenia w ProCover
W Gwarancji rozszerzonej ProCover firma Bratex Dachy proponuje zupełnie odmienne świadczenia niż w przypadku gwarancji podstawowej. Gwarancja rozszerzona to dostarczenie nowego pokrycia dachowego bez redukcji jego wartości wskutek użytkowania oraz pokrycie kosztów demontażu i ponownego montażu blachy dachowej. Całość wieńczy wystawiona przez firmę dekarską faktura, która następnie wysłana jest na podany w treści gwarancji adres e-mail. 

Zakup Gwarancji rozszerzonej ProCover dla wspomnianego przykładowego dachu to koszt 3 tys. zł. Jest to kwota zauważalna w budżecie na pokrycie dachowe, niemniej jednak bez wątpienia dająca niespotykaną dotychczas pewność, że użytkownik dachu nie zostanie narażony na niebotyczne koszty niespodziewanej potrzeby wymiany pokrycia. 

Gwarancja rozszerzona ProCover dostępna jest dla wszystkich blach dachowych marki Bratex i można ją nabyć w terminie do roku od dnia zakupu.

Źródło i zdjęcia – Bratex Dachy

Źródło: Dachy, nr 5 (233) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ