Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Płynne tworzywa sztuczne Bauder

Ocena: 5
4796

Hydroizolacja z płynnych tworzyw sztucznych jest dobrym rozwiązaniem na dachach, na których występują liczne elementy, przenikające przez połać dachu. Łączy ze sobą bezproblemowo różne materiały, uszczelniając połać w trudnych miejscach.

Przy izolacji tego typu elementów płynne tworzywa sztuczne są dobrym rozwiązaniem

Użytkowy aspekt dachów płaskich
Na dachach płaskich coraz częściej montuje się różne urządzenia i elementy techniczne – np. urządzenia fotowoltaiczne, klimatyzacyjne, wymienniki ciepła. W związku z tym dochodzi do przerwania ciągłości pokrycia i pojawiają się skomplikowane detale i trudne do uszczelnienia miejsca. W takich obszarach dachów zastosowanie płynnych tworzyw sztucznych w celu hydroizolacji jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Liquitec PU jest dostępny w opakowaniach po 6 kg

Taka hydroizolacja powinna być jak najwyższej jakości. Decydujące jest właściwe dobranie płynnych tworzyw sztucznych do rodzaju pokrycia. Firma Bauder, będąca producentem pap bitumicznych i membran z tworzyw sztucznych, opracowała własny system płynnych hydroizolacji. Wszystkie komponenty hydroizolacji dachu pochodzące od jednego dostawcy dają gwarancję uzyskania większej szczelności.

Liquitec PU
W ofercie firmy znajduje się nowy jednokomponentowy system płynnych tworzyw sztucznych – Liquitec PU, który jest łatwy i szybki w zastosowaniu, nie wymaga mieszania składników, a to daje oszczędność czasu przy aplikacji.

Liquitec PU umożliwia pewną i prostą hydroizolację skomplikowanych miejsc przeniknięć przez dach i obszarów połączeń. Tworzywo wyprodukowane jest na bazie poliuretanu i nadaje się do połączenia ułożonej na płaszczyźnie hydroizolacji z miejscami przeniknięć przez dach oraz miejscami wywinięć. Jest ono dopasowane do każdej hydroizolacji w postaci pap bitumicznych lub membran z tworzyw sztucznych.

Dodać należy, że w zamkniętym wiadrze tworzywo nie twardnieje i może być stosowane wielokrotnie przez wiele miesięcy, a ponieważ nie zawiera rozpuszczalników, to nie posiada intensywnego drażniącego zapachu, a to z drugiej strony ułatwia składowanie, ponieważ produkt można odstawić w dowolne miejsce, bo nie stanowi substancji niebezpiecznej. Jedyny warunek składowania to temperatura powyżej +5°C.

Montaż

Po oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża należy wytyczyć obszar pracy za pomocą taśmy

Naniesienie pierwszej warstwy płynnego tworzywa sztucznego po uprzednim jego wymieszaniu

Ułożenie włókniny

Naniesienie drugiej warstwy i na końcu usunięcie taśmy

Źródło: Dachy, nr 5-6 (243) 2020

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: