Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Pionierska metoda krycia dachu

Ocena: 5
4255

Krakowski klasztor sióstr klarysek z kościołem pw. św. Andrzeja Apostoła to jeden z największych i najstarszych zabytków Krakowa (pochodzi z końca XI w). Ceramiczne pokrycie dachowe kościoła znajdowało się w bardzo złym stanie technicznym (liczne nieszczelności i przecieki), co wymusiło przeprowadzenie bardzo skomplikowanego i trudnego remontu. Wykonawcę (PPHU Blachman, www.blachman.pl) na realizację remontu pokrycia dachowego wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Ze względu na bardzo trudny charakter prac i konieczność wykazania się licznymi referencjami z wykonywanych prac wpisanych do rejestrów zabytków do przetargu przystąpiła tylko jedna firma: PPHU Blachman Robert i Krzysztof Dudek z Pcimia. Na realizację zadania wykonawca dysponował bardzo krótkim terminem. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że prace były wykonywane w okresie jesiennym, przy bardzo złych warunkach atmosferycznych.

 

Krakowski kościół św. Andrzeja jest zabytkiem zbudowanym w XI w.

Od samego początku dekarze wiedzieli, że wykonywane pokrycie musi mieć niepowtarzalny charakter. Nie mogli jednak samodzielnie wybrać materiałów – ponieważ obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, musiała to zrobić komisja. W jej skład wchodzili m.in. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie dr inż. arch. Jan Janczykowski, dyrektor Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Maciej Wilamowski, autor projektu dr inż. arch. Piotr Turkiewicz, inspektor nadzoru inż. Wacław Kijowski, kierownik budowy mgr inż. Zbigniew Ziembiński, kierownik prac konserwatorskich mgr Katarzyna Magrysiewicz-Dobrzańska, wykonawcy z PPHU Blachman Robert i Krzysztof Dudek, ksieni klasztoru s. Joanna Długa oraz osoby biorące udział w realizacji zadania: inż. Mariola Niechoda, mgr Piotr Białko.

 

Na pokrycie dachowe użyto ceramicznych karpiówek marki Bogen

Podczas obrad komisji dekarze zaproponowali zastosowanie nowatorskiej metody układania dachówki, kolorystycznie nawiązującej w sposób niemal idealny do kolorystyki starego pokrycia. Polecili do tego ceramiczną dachówkę karpiówkę firmy Bogen. Propozycja została bardzo wysoko oceniona przez całą komisję, która jednomyślnie wyraziła aprobatę do zastosowania materiału.

 

Zastosowano tu nowatorską metodę kolorystycznego doboru pokrycia

Początkowo wykonawcy mieli pokryć fragment dachu, który miał być następnie poddany ocenie. W razie konieczności przewidywano wprowadzenie modyfikacji. Ale nie doszło do tego, ponieważ komisja ostatecznie zatwierdziła formę realizacji robót oraz kolorystykę dachu. Uzyskany efekt wizualny został oceniony bardzo wysoko.

Ostatecznie na wykonanie pokrycia dachowego kościoła komisja wybrała trzy rodzaje dachówki karpiówki firmy Bogen, zaś odtworzenie zabytkowych gąsiorów zostało zlecone firmie FCB. Sprowadzeniem materiałów zajęła się firma Dach-Styl z Krakowa.

 

Teraz kolorystyka dachu idealnie harmonizuje z historycznym stylem obiektu

Dach pod specjalnym nadzorem
Niezwłocznie po dostarczeniu materiałów firma Blachman przystąpiła do realizacji zadania. Prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, autora projektu oraz inspektora nadzoru. Wszystko musiało się odbywać w zaplanowany sposób, zgodnie z projektem – nie było miejsca na „własnoręczne” rozwiązania dekarskie. Szczególne wyrazy uznania należą się też przedstawicielowi firmy Bogen, Tomaszowi Banachowi który swoim doświadczeniem wspierał wysokowykwalifikowaną kadrę firmy Blachman.

Pionierska metoda układania dachówki polegała na kolorystycznym mieszaniu dachówek w taki sposób, aby odtworzyć kolorystykę starego pokrycia dachowego. Udało się to wykonać prawie w idealnym stopniu.

 

Wykonawca stanął na wysokości zadania

Nie tylko pokrycie
Przedmiotem zadania była również naprawa zniszczonych elementów zabytkowej więźby dachowej, które zostały wymienione na nowe, wykonane metodą tradycją (drewno było ciosane ręcznie przez pracowników firmy Blachman, tarcicy dostarczyła firma Tartak Jędrysek). Należało też wymienić łacenie dachu, zamontować membranę dachową, położyć ręcznie wykonane gąsiory, zabytkową więźbę dachową zabezpieczyć preparatem ogniochronnym, grzybobójczym oraz owadobójczym Fobos, a także wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy miedzianej.

Przedmiotem prac było również wykonanie prac konserwatorskich murków ceglanych i kamiennych fragmentów elewacji (produkty firmy Remmers).

 

Mimo krótkiego terminu prac firma Blachman doskonale wywiązała się ze zlecenia

Komisyjny odbiór
Powierzchnia dachu wynosiła ok. 500 m2. Mimo trudnych warunków atmosferycznych całość prac została wykonana przed wyznaczonym terminem. Na wykonane prace wykonawca udzielił 7-letniej gwarancji.

Po zakończeniu prac została powołana komisja odbiorowa o składzie podobnym do tego, który opiniował dobór materiałów i metodę krycia. Jakość prac oraz estetykę wykonania komisja uznała za wzorowe, zaznaczając w protokole odbioru wyjątkowe zaangażowanie wykonawcy oraz pionierski charakter inwestycji. Na wyjątkową uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwszy obiekt – nie tylko w Polsce, ale również w Europie – odrestaurowany nowatorską metodą.

 

Opracowanie: redakcja miesięcznika DACHY

Źródło: Dachy, nr (216) 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: