Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Montaż okna dachowego. Superenergooszczędne okno FTT Thermo Fakro

Ocena: 5
4488

 

Odpowiedni montaż okna dachowego jest kluczowym czynnikiem decydującym o jego późniejszej prawidłowej eksploatacji. Instalacją okna w połaci dachu zajmują się zwykle profesjonaliści. Sam proces montażu okien Fakro jest na tyle łatwy i szybki, że również wprawni majsterkowicze mogą pokusić się o samodzielne wykonanie takiej pracy. Tym bardziej, że w opakowaniu znajduje  się dokładna instrukcja montażu oraz wszystkie materiały uszczelniające i termoizolacyjne niezbędne do prawidłowego montażu.

 

 


W celu przygotowania odpowiedniej wielkości otworu pod montaż okna należy rozciąć folię dachową, zdjąć pokrycie dachowe i wyciąć łaty

Szczelne połączenie okna z pokryciem dachowym zapewnia kołnierz uszczelniający, który należy dobrać do rodzaju pokrycia dachowego. Fakro oferuje również specjalny zestaw izolacyjny XDP, który umożliwia wykonanie prawidłowej izolacji termicznej wokół okna.

Montaż okna dachowego FTT Thermo na łatach

 


Przykręcić dodatkowe łaty montażowe – dolną i górną – na których będzie montowane okno. Łata dolna musi być dokładnie wypoziomowana

 

 

 


Do ościeżnicy okna przykręcić dolne i górne kątowniki montażowe. Następnie w przygotowanym otworze umieścić ościeżnicę. Rowek na ościeżnicy oznaczający wybraną głębokość montażu okna N, V lub J – powinien pokrywać się z górną powierzchnią łat. Nad oknem zamontować rynienkę odwadniającą

 

 

 


Włożyć całe okno (ościeżnicę wraz ze skrzydłem) do otworu montażowego. Pomiędzy dolną łatą montażową a ościeżnicą umieścić klin dystansowy w celu stworzenia przestrzeni umożliwiającej docieplenie okna (około 2 cm). Następnie przykręcić dolne kątowniki oraz sprawdzić, czy poziome i pionowe szczeliny między skrzydłem i ościeżnicą są jednakowe na całej szerokości i wysokości okna

 

 

 


Kolejny etap to przykręcenie bocznych kątowników. Podczas montażu bocznych kątowników należy zwrócić uwagę na pole ochronne na ościeżnicy wyznaczone czerwoną linią (kątowniki boczne stosowane są do okien od wysokości 118 cm)

 

 

 


W celu odpowiedniego docieplenia okna wypełniamy  przestrzeń między ościeżnicą a łatami montażowymi  materiałem termoizolacyjnym znajdującym się w zestawie izolacyjnym XDP

 

 

 


Następnie wypełniamy pozostałą przestrzeń wokół okna między ościeżnicą a krokwiami warkoczem z naturalnej wełny owczej, który również znajdującym się w zestawie XDP

 

 

 


Kolejny krok to ułożenie dodatkowych pasów z wełny owczej z zestawu XDP między łatami oraz ościeżnicą

 

 

 


Zakładamy kołnierz paroprzepuszczalny z zestawu XDP zapewniający szczelne połączenie okna z warstwą wstępnego krycia oraz chroniący materiał termoizolacyjny przed zawilgoceniem

 

 

 


Montaż kołnierza uszczelniającego zaczynamy od zamontowania dolnego elementu z fartuchem elastycznym. Następnie montujemy pozostałe elementy kołnierza

 

 

 


Mocujemy boczne elementy kołnierza i przykręcamy profile kryjące boki ościeżnicy. Dalej przykręcamy górny element kołnierza, a następnie układamy pokrycie dachowe wokół okna. Przykręcamy dolną i górną dodatkową łatę montażową, na których będziemy montować okno. Łata dolna musi być dokładnie wypoziomowana

 

 

 


Na końcu sprawdzamy poprawność funkcjonowania okna

Na podstawie materiałów
firmy Fakro

 

 

 

 

Źródło: Dachy, nr (151) 

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: