Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Kosztorysowanie robót pokrywczych Program Norma

Ocena: 5
2463

Krycie dachów wymaga wysokich kwalifikacji, które można zdobyć tylko podczas długiej praktyki. Jednak nie wystarczy robotę wykonać. Trzeba ją jeszcze sprzedać. Mniejszy problem, gdy robota jest wykonywana dla indywidualnego odbiorcy, bo wtedy można się umówić na wynagrodzenie „z metra”. Gorzej, gdy zlecenie trzeba wykonać w trybie zamówień publicznych. Wtedy zazwyczaj firma musi stanąć do przetargu i konieczne staje się wykonanie kosztorysu.

 


Obecnie nikt już nie kosztorysuje bez pomocy komputera. A skoro tak, to oczywiście niezbędny jest dobry program do kosztorysowania. Na polskim rynku istnieje kilka takich programów, ale najpopularniejszym jest Norma, produkowana przez warszawską firmę Athenasoft sp. z o.o. Norma jest sprzedawana w dwóch wersjach: Pro – dla użytkowników, którzy mają bardzo wysokie wymagania i Standard – wariant nieco mniej rozbudowany.

Dlaczego do kosztorysowania robót pokrywczych warto wybrać akurat Normę? Ponieważ jest to program o największych możliwościach i jednocześnie bardzo wygodny w obsłudze. Nie tylko te zalety są w tym przypadku argumentem. Otóż firma Athenasoft to nie tylko producent oprogramowania dla budownictwa. To także wydawca katalogów, przeznaczonych do kosztorysowania robót wykonywanych w nowych technologiach.

 

 


Katalogi serii AT są opracowywane we współpracy z doświadczonymi wykonawcami danego typu robót oraz producentami nowoczesnych materiałów budowlanych. Jak w innych dziedzinach, tak i przy kryciu dachów mamy do czynienia z szybkim postępem technologicznym. Dlatego normatywy, które można znaleźć w KNR nr 2-02 przestały być wystarczające. Przykładowo rozdział 15 tego katalogu pt. „Pokrycia dachowe” zawiera dane potrzebne do kosztorysowania krycia dachów papą na różnych podłożach, dachówką ceramiczną oraz płytami falistymi poliestrowymi i płytami azbestowo-cementowymi, co przecież jest dziś surowo zakazane. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie, które ten katalog uwzględnia, wykonywane są wyłącznie z blachy cynkowej i ocynkowanej.

 

 

 

 


Liczne zapytania ze strony użytkowników spowodowały, że w roku 2002 opracowany został KNR nr AT-09 „Pokrycia dachowe. Dachy ekologiczne”. Zostały tu wprowadzone normatywy na wykonanie pokryć według nowych, chociaż starych technologii. Piszę „nowych, chociaż starych”, bo sam się w tym pogubiłem. Pokrycie dachu gontem, to z jednej strony technologia bardzo stara, ale z drugiej, jako przez dłuższy czas zapomniana, nagle pojawiła się jako nowość. Są w tym katalogu też wyliczone nakłady na dachy zielone. Są także w katalogu KNR nr AT-09 dane pozwalające na wycenę dachów krytych strzechą, zarówno słomianą, jak i trzcinową. Na zakończenie zacytuję wypowiedź znanego rzeczoznawcy kosztorysowego Michała Paradowskiego. Reasumując, można stwierdzić, że KNR nr AT-09 zawiera bardzo obszerny i kompletny zbiór normatywów kosztorysowych dla pokryć dachowych zaliczanych do grupy rozwiązań technicznych – ekologicznych, co umożliwia i ułatwia poprawne obliczenie kosztów budowy takich pokryć. A to powinno zachęcić inwestorów do zamawiania nowoczesnych pokryć dachowych, ekologicznych, zwłaszcza kiedy poprawna kalkulacja umożliwia inwestorom konstatację, że nowoczesny dach ekologiczny często bywa tańszy od tradycyjnego.

 

 

 

 


Autor: Andrzej Mościcki
Athenasoft sp. z o.o.

 

 

 

 

Źródło: Dachy, nr 10 (106) 2008

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: