Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Komputerowa pomoc dla cieśli. Program projektowy Dietrichs

Ocena: 0
4313
Jeszcze kilka lat temu przeciętny cieśla nie był w stanie wyobrazić sobie sytuacji,
w której mógłby zarabiać siedząc przed komputerem. W dzisiejszych czasach coraz więcej firm z branży przekonuje się, że specjalistyczne oprogramowanie może w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć czas przygotowania, a następnie wykonania więźby dachowej.


Fotorealistyczna wizualizacja konstrukcji dachu

Niewątpliwie jedną z najbardziej skomplikowanych części budynku jest dach. Wiadomo, że przygotowanie takiej konstrukcji w sposób prawidłowy wymaga od cieśli bardzo dużej wiedzy i praktyki. Z pomocą przychodzi program Dietrich’s. Umożliwia on przygotowanie więźby na podstawie obmiarów z budowy i dostarczonej przez inwestora dokumentacji projektowej.

Po wprowadzeniu podstawowych parametrów, takich jak: kontur budynku, kąt pochylenia oraz wysokość murłaty, system automatycznie wyznacza połacie dachowe, na których następnie można umieścić takie elementy jak kominy czy lukarny. Co więcej, obszerna biblioteka programu pozwala na wprowadzenie okien połaciowych oraz dachówek najpopularniejszych producentów na rynku.

Moduł dachowy wyposażony jest również w inteligentny system rozkładu poszycia dachowego, tzw. moduł dekarski. Wykorzystując ten system jesteśmy w stanie sprawdzić, czy wybierając konkretny typ dachówki z bazy materiałowej, da się go rozłożyć na określonej długości połaci bez konieczności przycinania dachówek. Jeśli okaże się to niemożliwe, system zaproponuje wydłużenie lub skrócenie okapu.

Konstrukcja
Po wygenerowaniu połaci dachowych możemy przejść do kolejnego etapu, a mianowicie wstawiania elementów konstrukcji. Dysponując zdefiniowanymi przekrojami poszczególnych elementów, program wykorzystuje uprzednio wprowadzone informacje. Każdy element więźby ma przypisaną lokalizację na połaci dachowej. I tak np.: w linię naroża połaci dachu, program wstawia krokiew narożną pod odpowiednim kątem i z odpowiednimi obróbkami. W analogiczny sposób wstawiane są pozostałe elementy konstrukcji. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu eliminuje ryzyko popełnienia błędu na etapie wprowadzania danych do systemu. Co więcej, przed wstawieniem krokwi, płatwi czy innych elementów możemy zdefiniować wielkości zaciosu, typy połączeń czy zakończenia elementów (np. dekoracyjne profile końcowe krokwi i płatwi).

Na dowolnym etapie prac nad projektem można wykonać fotorealistyczną wizualizację modelu, w celu sprawdzenia jego poprawności.

Na podstawie stworzonego modelu więźby, program przygotowuje dokumentację montażową, na której każdy z elementów posiada własny identyfikator, co umożliwia jego zlokalizowanie względem całej konstrukcji. 

Dokumentacja warsztatowa
Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z oprogramowaniem jest generowana przez system dokumentacja warsztatowa. Zawiera ona niezbędne wiadomości dotyczące obróbki każdego z elementów. Nie trzeba już wnosić ciężkich elementów konstrukcji na  dach, aby metodą prób i błędów tworzyć tzw. szablony. Po pierwsze jest to czasochłonne, a po drugie wymaga od nas dużego wysiłku fizycznego. Wykorzystując dokumentację warsztatową jesteśmy w stanie pominąć ten niewdzięczny proces i nawet przy najbardziej skomplikowanych elementach system wskaże wszystkie dane niezbędne do prefabrykacji. Ma to oczywiście wiele zalet, między innymi taką, że nie jesteśmy uzależnieni od warunków atmosferycznych. Mając do dyspozycji warsztat  lub wiatę  można prefabrykować całą konstrukcję i zawieźć ją do poskładania na placu budowy, kiedy będą ku temu sprzyjające warunki. Przedstawiony obok rysunek kulawki pozwala przekonać się, jak precyzyjne informacje odnośnie wykonania wszystkich obróbek przekazywane są nam przez program.

Kolejnym krokiem jest przeniesienie danych z rysunku warsztatowego na drewno za pomocą kątownika ciesielskiego oraz wycięcie ich przy wykorzystaniu elektronarzędzi ciesielskich.


Rysunek warsztatowy kulawki narożnej

Poza dokumentacją rysunkową system generuje kompleksowe zestawienia materiałów, gdzie oprócz standardowych list materiałowych istnieje możliwość stworzenia zoptymalizowanej listy cięć. Dzięki temu można być pewnym, że belki zostaną tak porozcinane, aby zostało jak najmniej  odpadów.  Całości dopełniają zestawienia dachówek, długości obróbek dekarskich oraz ogólne zestawienia powierzchni połaci dachowych, które stanowią podstawę wyceny inwestycji.

Dla firm bardziej zaawansowanych technologicznie i posiadających numerycznie sterowane centra obróbcze, Dietrich’s oferuje dodatkowe opcje, związane z transferem informacji do maszyny. Po wygenerowaniu więźby w programie konstrukcyjnym i przesłaniu do odpowiedniego modułu programowego tzw. postprocesora, system w sposób inteligentny dobierze odpowiednie agregaty i zoptymalizuje proces produkcji.

Podsumowanie
Podsumowując, możemy stwierdzić, że program Dietrich’s  przeznaczony jest dla małych i dużych firm ciesielskich. Dzięki licznym asystentom programowym proces wprowadzania informacji do systemu staje się niezwykle prosty. Nawet  osoba, która nie miała wcześniej do czynienia z tego typu oprogramowaniem, jest w stanie po krótkim szkoleniu wprowadzić model więźby i wygenerować niezbędną dokumentacje.

Program umożliwia przygotowanie projektu z dużą precyzją, przy małym nakładzie czasu i pozwala uniknąć kosztownych poprawek na placu budowy.

Dietrich’s Polska
www.dietrichs.com/polski


Źródło: Dachy, nr 10 (106) 2008
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: