Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Idealne odwodnienie dachów. System rynnowy Kanion i Wavin QuickStream

Ocena: 0
3397
Firma Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. oferuje dwa rodzaje systemów odwadniania dachów.

Tradycyjny system rynnowy z PCV Kanion

Firma Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. oferuje dwa rodzaje systemów odwadniania dachów. Oba są niezawodne, różnią się sposobem odprowadzania wody deszczowej. Pierwszy z nich to tradycyjny system grawitacyjny oparty na systemie rynnowym Kanion i wpustach dachowych wraz z instalacją rur i kształtek. Drugi natomiast to systemy podciśnieniowy Wavin QuickStream® przeznaczony głównie do dachów płaskich, charakteryzujący się bardzo dużą efektywnością, szczególnie w przypadku odwadniania dachów o dużych powierzchniach.

Idealna rynna Kanion
Poprawne i staranne odwodnienie dachu każdego budynku niejednokrotnie decyduje o trwałości elewacji, a w konsekwencji o kondycji całego budynku. Nie tylko szczelne pokrycie dachowe i właściwie zamocowane obróbki blacharskie, ale także odpowiednio dobrany i zainstalowany system rynnowy decydują o tym, czy budynek będzie można bez kosztownych remontów użytkować przez wiele lat.

Wybór rynny PCV Kanion to przynajmniej połowa sukcesu. Kanion bowiem pod względem technologicznym i estetycznym daje maksimum korzyści. Świadczą o tym cechy, którymi charakteryzuje się system.

Receptura zastosowana do produkcji poszczególnych elementów systemu Kanion (dodatek stabilizatorów i odpowiednich pigmentów) gwarantuje podwyższoną trwałość koloru również w warunkach intensywnego nasłonecznienia. Co ważne, rynna Kanion nie ulega korozji mechanicznej i chemicznej, a w porównaniu do rynien wykonanych z blachy, które korodują na skutek obecności w powietrzu dwutlenku siarki, soli i innych zanieczyszczeń, ma dużo wyższą trwałość. Opatentowany kształt profilu rynny, półokrągły z wewnętrznym i zewnętrznym wywinięciem, posiada wzdłużne wzmocnienia, tzw. „noski”, które poprzez ścisłe dopasowanie połączeń: profil rynny – kształtka oraz profil rynny – uchwyt, uniemożliwiają powstawanie odkształceń podczas ruchów dylatacyjnych.

We wszystkich kształtkach rynnowych elementem zapewniającym szczelność jest fabrycznie wklejana uszczelka z EPDM. Ma ona dwie wargi zapewniające optymalną szczelność całego systemu, a umieszczona jest w rowku, który uniemożliwia wysunięcie się uszczelki już po wpięciu rynny. Elementem dodatkowym jest wkładka złączki rynny, montowana po wsunięciu dwóch odcinków rynny do wnętrza złączki. Jej zadanie to przede wszystkim usztywnienie połączenia oraz wyrównanie powierzchni wewnętrznej rynny.

System rynnowy Kanion jest bardzo wydajny i nie wymaga żadnej konserwacji – współczynnik chropowatości bezwzględnej jest niższy niż dla stali, co oznacza, że rynny mają wyższą wydajność hydrauliczną i ulegają samooczyszczeniu. Powierzchnia jest równa i wolna od występów (poprzez zastosowanie wkładek złączek rynny), co sprawia, że podczas przepływu wody w rynnie nie tworzą się zawirowania i nie gromadzą zanieczyszczenia. Ze względu na to, iż nie korodują, nie ma potrzeby ich konserwowania lub malowania.


System QuickStream® na dachy płaskie

Firma Wavin to znany dostawca systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych, lider w zakresie szerokości oferty, innowacyjności oraz geograficznego zasięgu działania. Firma operuje na dwóch rynkach: instalacyjno-budowlanym oraz infrastrukturalnym. Na rynku instalacyjno-budowlanym Wavin jest dostawcą kompletnych systemów instalacyjnych do doprowadzania wody do budynku, jej transportu wewnątrz obiektu, ogrzewania oraz odprowadzania ścieków i wód deszczowych. Na rynku infrastrukturalnym Wavin jest ekspertem w dziedzinie systemów kanalizacji zewnętrznej, drenażu, odwodnień dróg i mostów, a także systemów ciśnieniowych do przesyłania wody.

Niezawodny Wavin QuickStream®
W miejscach, gdzie grawitacyjne instalacje odwodnienia dachów nie znajdują zastosowanie ze względu na wymogi konstrukcyjne budynków lub też ukształtowanie i wielkość odwadnianej powierzchni idealnym sposobem na sprowadzenie wody z dachu jest system odwadniania podciśnieniowego Wavin QuickStream®.

O ile w tradycyjnych systemach odwodnieniowych odprowadzanie wody odbywa się wyłącznie dzięki sile grawitacji, o tyle w systemie podciśnieniowym siła grawitacji służy do wytworzenia podciśnienia w przewodach, co powoduje zwiększenie wydajności instalacji. W systemie grawitacyjnym przewodami płynie mieszanina wody i powietrza, które ogranicza wydajność układu, w prawidłowo zaprojektowanym systemie podciśnieniowym przewody są całkowicie wypełnione wodą. Efektem tego są oczywiście mniejsze średnice instalacji podciśnieniowej w porównaniu z instalacją grawitacyjną.

Elementy systemu Wavin QuickStream® wykonane są z polietylenu o wysokiej gęstości (HD-PE) w kolorze czarnym. Ze względu na swoje właściwości system oprócz podciśnieniowych aplikacji odwodnień dachów jest stosowany także w instalacjach kanalizacji grawitacyjnej deszczowej, sanitarnej i technologicznej. Dodatkowo rury i kształtki mogą być zalewane w betonie.

Najważniejszym elementem systemu Wavin QuickStream® są wpusty dachowe, których konstrukcja spełnia wymagania określone w normie PN-EN 1253:2002. Wpusty są zbudowane ze stali nierdzewnej oraz siluminu (stop glinu i krzemu), co ma istotny wpływ na odporność na uszkodzenia mechaniczne w czasie eksploatacji dachu czy też wzrost temperatur w trakcie prac dekarskich. Dodatkowo w ofercie znajdują się wpusty wykonane z tworzywa i są one ekonomiczną wersją wpustów metalowych.

Dariusz Kampioni
Menedżer Produktu


Źródło: Dachy, nr 3 (99) 2008
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: