Ekspertyza pokrycia dachu hali gimnastycznej

Ocena: 5
3239
Przedmiotem opracowania była ekspertyza budowlana pokrycia dachu hali gimnastycznej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, wykonana na zlecenie Dyrekcji Centrum. Podstawą ekspertyzy była wizja lokalna oraz wykonane w jej trakcie przez autora opracowania pomiary, odkrywki i dokumentacja fotograficzna. Na podstawie oględzin i odkrywek Autor doszedł do wniosku, że należy wykonać nowe pokrycie dachowe hali.

Fot.1. Hala gimnastyczna: kiosk wejściowy, zaplecze sanitarno-administracyjne, część sportowa

Opis obiektu

Budynek hali gimnastycznej został wybudowany w latach osiemdziesiątych XX w. Jest to obiektem wolnostojący, składający się z trzech prostopadłościennych brył: parterowego kiosku wejściowego, dwukondygnacyjnego zaplecza sanitarno-administracyjnego oraz jednokondygnacyjnej części sportowej (fot. 1). Budynek jest niepodpiwniczony. Ściany murowane z drobnowymiarowych elementów są pokryte z zewnątrz tynkiem i wykładziną ceramiczną W ścianie podłużnej znajdują się okna doświetlające halę. Dach części sportowej o wymiarach 44,00 × 24,40 m pulpitowy, kryty papą termozgrzewalną. Konstrukcja dachu – przekrycie strukturalne, metalowe oparte na ścianach zewnętrznych i dźwigarach metalowych, kratowych. Podłoga hali to parkiet drewniany.


Fot. 2. Ślady licznych napraw widoczne na pokryciu dachu

Pokrycie dachu
Podczas wizji lokalnej dokonano oględzin pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej. Stwierdzono występowanie licznych śladów napraw pokrycia papowego dachu (fot. 2). Papa w wielu miejscach jest spękana (fot. 3). Dokonano oględzin warstw dachu w miejscach wyłazów dachowych (fot. 4, 5, 6, 7, 8). W kilku miejscach na połaci dachowej stwierdzono podatność podłoża na nacisk, co przejawiało się w większym uginaniu się. W miejscach tych występowały pęknięcia papy. W celu określenia stanu technicznego pokrycia dachu konieczne stało się wykonanie odkrywek


Fot. 3. Pęknięcie papy


Fot. 4. Wyłaz dachowy – klapa wyłazu

Wykonano je odkrywek w trzech miejscach. W każdym z nich dokładnie udokumentowano fotograficznie wszystkie warstwy pokrycia dachowego. Po wykonaniu odkrywek powierzchnię dachu zabezpieczono przez przyklejenie łat z papy termozgrzewalnej.


Fot. 5. Wyłaz dachowy – widok od wnętrza hali gimnastycznej


Fot. 6. Wyłaz dachowy – ocieplenie z wełny mineralnej miękkiej gr. 8,0 cm

Odkrywka nr 1.
Wykonano następujące czynności:
 • wycięcie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,
 • wycięcie papy termozgrzewalnej podkładowej (fot. 9),
 • demontaż górnej płyty pilśniowej twardej gr. 5,0 mm, która uległa częściowemu rozwarstwieniu, pomiar szerokości beleczki drewnianej dociskowej 5,0 cm (fot. 10),
 • demontaż wełny mineralnej miękkiej lekko wilgotnej, pomiar wysokości beleczki drewnianej
 • dociskowej 8,0 cm, odsłonięcie dolnej płyty pilśniowej twardej gr. 5 mm (fot. 11).

Fot. 7. Wyłaz dachowy – płyta OSB gr. 23 mm zabezpieczająca od spodu wełnę mineralną


Fot. 8. Konstrukcja węzła pasa dolnego przekrycia strukturalnego widoczna po demontażu płyty OSB 

Odkrywka nr 2.
Wykonano następujące czynności:
 • wycięcie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,
 • demontaż górnej płyty pilśniowej twardej gr. 5,0 mm, która uległa częściowemu rozwarstwieniu,
 • odsłonięcie beleczek drewnianych obwodowych zniszczonych przez korozję, brak wełny mineralnej, odsłonięcie dolnej płyty z blachy ocynkowanej (fot. 12),
 • fragmenty zniszczonej beleczki leżące na połaci dachowej (fot. 13).

Fot. 9. Odkrywka nr 1. Demontaż papy podkładowej, płyta twarda pilśniowa częściowo rozwarstwiona


Fot. 10. Odkrywka nr 1. Beleczka drewniana obwodowa, wełna mineralna wilgotna

Odkrywka nr 3.
Wykonano następujące czynności:
 • nacięta papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (fot. 14),
 • demontaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,
 • demontaż górnej płyty pilśniowej twardej gr. 5,0 mm, która uległa rozwarstwieniu, odsłonięta beleczka dociskowa całkowicie zniszczona, mokra wełna mineralna (fot. 15, 16).

Fot. 11. Odkrywka nr 1. Beleczka drewniana obwodowa, płyta pilśniowa dolna 


Fot. 12. Odkrywka nr 2. Skorodowana obwodowa beleczka dociskowa, brak wełny mineralnej, dolna płyta z blachy ocynkowanej

Dokonano także oględzin dolnej płyty od wnętrza hali gimnastycznej:
 • w miejsce płyty pilśniowej wstawiono blachę ocynkowaną (fot. 17),
 • płyta pilśniowa w narożu była uszkodzona (fot. 18).


Fot. 13. Odkrywka nr 2. Fragmenty skorodowanej obwodowej beleczki drewnianej


Fot. 14. Odkrywka nr 3. Nacięta papa wierzchniego krycia

Podsumowanie

Stan techniczny dachu należy uznać za stwarzający zagrożenie dla użytkowników. Ponieważ autor opracowanie nie dysponował dokumentacją techniczną dachu, nie był w stanie ocenić, czy roboty wykonano zgodnie z nim, czy tez dopuszczono się odstępstw. Użyto papy V60, która jest przeznaczona do układania na podłożach stabilnych – na podłożach niestabilnych, poddających się naciskowi, ulega pęknięciom i rozdarciom. Zastosowanie płyt pilśniowych, miękkiej wełny mineralnej i pękającej papy narażało dach na penetracją wody opadowej. Penetrująca woda opadowa już zawilgociła miękką wełnę mineralną. Stan zniszczenia beleczek dociskowych świadczy o ich długotrwałym zawilgoceniu.
Wnioski


Fot. 15. Odkrywka nr 3. Demontaż papy podkładowej, rozwarstwiona górna płyta pilśniowa


Fot. 16. Odkrywka nr 3. Zniszczona przez wilgoć płyta pilśniowa górna, mokra wełna mineralna, zniszczona beleczka obwodowa

Dach stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i w chwili obecnej nie nadaje się do użytku. Należy zabronić wchodzenia na dach.


Fot. 17. Widok dach od wnętrza hali gimnastycznej. Widoczna wstawiona blacha ocynkowana w miejsce dolnej płyty pilśniowej

Konieczna jest wymiana wszystkich warstw pokrycia, te zdemontowane nadają się tylko do utylizacji. Pożądane jest także inne rozwiązanie wentylacji. Kapiąca w okresie zimowym woda z wywietrzaków woda uszkadza parkiet.


Fot. 18. Widok dach od wnętrza hali gimnastycznej. Widoczna uszkodzona płyta pilśniowa dolna. Widoczne zacieki na ścianach

Ze względu na stopień zagrożenia roboty powinna wykonywać doświadczona grupa dekarzy. Pożądany byłby ciągły nadzór nad robotami osoby posiadającej stosowne uprawnienia. 

Literatura:
1. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”, Arkady 1989.
2. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami.

inż. Jacek Włodarczyk

Źródło: Dachy, nr 8 (164) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ