Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Ekspertyza budowlana dachu

Ocena: 5
5406

Roboty dekarsko-blacharskie zostały wykonane bardzo niestarannie, w sposób, który przekreśla celowość użycia materiałów wysokiej jakości: dachówki ceramicznej angobowanej oraz blachy cynkowej. Fakt pozostawienia dziury na połączeniu grzbietu i połaci dachowej oraz docinania dachówki na dachu dyskwalifikuje wykonawcę.

Fot. 1. Połączenie kalenicy daszku z połacią dachu. Brak szczelności

Podstawą wykonanej ekspertyzy dachu oraz systemu rynnowego było zlecenia inwestora i zarazem właściciela budynku. Problemy z ekipą wykonawcy pojawiły się już podczas wykonywania dachu. Wykonawca nie chciał poprawić wybrzuszeń blachy występujących wzdłuż części pionowej podbitki.

Usterka  była widoczna i psuła estetykę wykonanych robót blacharskich. Inwestor był zmuszony zlecić ekspertyzę, ponieważ wykonawca twierdził, że prace zostały wykonane prawidłowo i nie chciał ich poprawić. Początkowo opracowanie miało dotyczyć tylko wybrzuszeń. Podczas wizji lokalnej, którą udokumentowano zdjęciami zrobionymi przez autora opracowania zauważono dalsze usterki.

Dokonano szczegółowych oględzin pokrycia dachu i rynien. Ze względu na zasłonięcie konstrukcji więźby dachowej płytami g-k nie było możliwości jej oględzin. Na podstawie oględzin widocznych części dachu określono nieprawidłowości wykonania pokrycia dachowego oraz konstrukcję rynien.

Ekspertyza podaje także zakres i sposób wykonania napraw zapewniających szczelność pokrycia dachowego i rynien zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe”.

Opis budynku
Budynek to dom jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym; budynek jest niepodpiwniczony. Bryła budynku jest złożona, rozczłonkowana. Od frontu znajduje się garaż.

Konstrukcja: ściany zewnętrzne z betonu komórkowego ocieplone z zewnątrz styropianem gr. 10 cm. Przewidziane jest wykonanie z zewnątrz licówki z cegły klinkierowej gr. 12 cm.

Dach: więźba dachowa drewniana nad poddaszem użytkowym o złożonej geometrii. Dach pokryty dachówką zakładkową angobowaną. Poddasze obudowane płytami gk i ocieplone wełną mineralną, zabezpieczone od góry folią paroprzepuszczalną.

Usterki występujące na dachu

Grzbiety
Na narożach wypukłych dachu pokryte taśmą wentylacyjną i gąsiorami. Co najmniej w dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowe połączenie gąsiorów z połacią dachową – w sposób nie zapewniający szczelności dachu (fot. 1).

Kosze
Na przecięciu połaci dachowych pod kątem wklęsłym wykonane z blachy cynkowej. Dachówka leżąca na połaciach docinana szlifierką kątową – nierówno. Krawędzie dachówki nie zostały zabezpieczone przed wsiąkaniem wody. Dachówki były docinane na dachu, o czym świadczą pozostałości pyłu (w koszu i w rynnach).

Kosz płaski: blachy nie są lutowane na długości, nie tworzą jednej płaszczyzny. Występują szczeliny pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy (fot. 2).

Fot. 2. Blacha kosza bez połączenia z rynną

Rynny
Projekt nie zawierał szczegółowego rozwiązania rynien. Zainstalowane rynny posiadają cechy rynien leżących oraz rynien skrzynkowych. Zostały wykonane z blachy cynkowej. Półokrągłe koryto rynny zostało wykonane z jednego kawałka blachy razem z pasem nadrynnowym i wywinięciem na obudowę zakończone kapinosem (fot. 3). Łączna szerokość rynny w przekroju poprzecznym w rozwinięciu wynosi ok. 50 cm.

Fot. 3. Rynna wykonana z jednego kawałka blachy: pas nadrynnowy, koryto i wywinięcie (fartuch) na obudowę maskującą zakończone kapinosem

Obudowa maskująca, drewniana podbitka z częścią pionową. Blacha wywinięcia (fartuch) została zamocowana do obudowy maskującej wkrętami z łbem sześciokątnym (fot. 4). Odcinki rynien zostały niewłaściwie wypoziomowane, woda utrzymuje się wewnątrz rynny (fot. 5). Luty są wykonane niestarannie i nie zapewniają szczelności (fot. 6). W okolicy lutów występują pęknięcia blachy (fot. 7).
Łączenia blach fartucha niestaranne. Pomiędzy blachami są szczeliny (fot. 8). Wywinięcia blach nie przylegają do części pionowej obudowy maskującej.

Fot. 4. Fartuch połączony z obudową wkrętami

Fot. 5. Woda stojąca wewnątrz rynny

Fot. 6. Niestaranny lut w części koryta. Nieszczelne połączenie blach

Na łącznej długości rynien wynoszącej nieco ponad 70 mb stwierdzono trzynaście wybrzuszeń, w których w miejscach lutowanych występują pęknięcia połączeń.

Fot. 7. Niedokładny lut, szczelina pomiędzy blachami, pęknięcie blachy

Wnioski
Roboty dekarsko-blacharskie zostały wykonane bardzo niestarannie, w sposób, który przekreśla celowość użycia materiałów wysokiej jakości, jak dachówka ceramiczna angobowana oraz blacha cynkowa. Fakt pozostawienia dziury na połączeniu grzbietu i połaci dachowej oraz docinanie dachówki na dachu dyskwalifikują wykonawcę. Cięcie dachówki szlifierką kątową powoduje, że snop iskier uszkadza angobę oraz folię zabezpieczającą od góry izolację termiczną. Pył pochodzący z ciętych dachówek osiada na folii, pogarszając jej paroprzepuszczalność.

Fot. 8. Niestaranny lut. Szczelina pomiędzy blachami pasa nadrynnowego oraz fartucha

Zastosowane rozwiązanie konstrukcji rynien posiada następujące błędy projektowe i wykonawcze:

  • wykonanie rynny o długości ponad 70 m bez dylatacji powoduje powstawanie naprężeń termicznych, a w rezultacie pękanie rynien, rozwarstwianie się lutów. Odległość pomiędzy dylatacjami powinna być nie większa niż 20 m. Przy narożnikach i punktach stałych odległość należy zmniejszyć o połowę,
  • wykonanie z jednego arkusza rynny mającej w rozwinięciu ok. 50 cm szerokości i o bardzo złożonym kształcie powoduje także powstawanie nadmiernych naprężeń termicznych,
  • zamocowanie fartucha rynny wkrętami w sposób uniemożliwiający przemieszczenia dodatkowo pogarsza sprawę powstawania naprężeń termicznych,
  • połączenia lutowane arkuszy blachy są niestaranne. Luty ulegają ścinaniu, pomiędzy blachami powstają szczeliny,
  • w dwóch miejscach przeciekająca woda uszkodziła spód obudowy maskującej (podbitki).

W miarę upływu czasu destrukcja dachu będzie się powiększać: powstaną następne pęknięcia rynien, połączenia lutowane będą się rozwarstwiały, stojąca w rynnach woda w wypadku zamarznięcia może doprowadzić do rozsadzenia rynny. W tej sytuacji należy wymienić orynnowanie. W wypadku niemożności wykonania wymiany należy uszczelnić rynny specjalistycznym środkiem na bazie kauczuku (jest to rozwiązanie tymczasowe, nie gwarantujące zachowania szczelności rynien).

Fot. 9. Wybrzuszenia (fałdy) blachy fartucha (wywinięcia). Pęknięcia na lutach

Należy bezwzględnie naprawić nieszczelne połączenie grzbietu z połacią dachu.
 
Literatura
Oswald R., Abel R.: Wady i usterki w budynkach. Instalator Polski. Warszawa 2000
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004
Martinek W., Michnowski Z.: Dekarstwo i blacharstwo budowlane. Warszawa 1999


Opracował:
inż. Jacek Włodarczyk

Źródło: Dachy, nr 1 (133) 2011

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ