Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Droga do zielonego dachu

Ocena: 5
3091

Ekstensywnie czy intensywnie? Rodzaj zazielenienia dachów wymaga odpowiednich ustaleń na etapie projektowania całego budynku. Należy wtedy uwzględnić obciążenia powierzchni i wysokości układu zazielenienia dachu. 

 

Fot. Bauder

Brak szczegółowych ustaleń w zakresie dachów zielonych na etapie projektowania może spowodować, że realizacja zazielenienia dachu nie będzie zgodna z założeniami statycznymi lub w obrębie połączeń, z uwagi na niedostateczną wysokość, nie będzie możliwe prawidłowe ich wykonanie. Poza tym bardzo ważnym z punktu techniki budowli jest uwzględnienie spadku dachu, sposobu odwodnienia połaci, ochrony ogniowej oraz zabezpieczenia od działania sił wiatru.  

Zazielenienia ekstensywne
Dach zielony ekstensywny to układ cienkowarstwowy, który z założenia ma odpowiednio niskie obciążenia i naturalną zieleń niewymagającą dodatkowego nawadniania. Jest to z całą pewnością forma zazielenienia korzystna cenowo i niewymagająca specjalnej pielęgnacji. 
Zazielenienia ekstensywne nie są przeznaczone do stałego użytkowania. Z reguły na taki dach wchodzi się tylko w celach kontroli i konserwacji. 

Stosowane rodzaje roślinności w ekstensywnych wersjach dachu zielonego to rozchodniki, mszaki, trawa, ziele (murawa). Wysokość układu w systemach marki Bauder dla zieleni ekstensywnej to 8–14 cm. Ciężar powierzchniowy układu nasyconego wodą łącznie z zielenią wynosi od 70 do 150 kg/m2 

Zazielenia intensywne
Zazielenienia intensywne, przy odpowiednich założeniach technicznych całej budowy i układu zieleni, pozwalają na ukształtowanie i użytkowanie dachu jako wolnego, ogólnodostępnego terenu. Przy odpowiedniej grubości warstwy wegetacyjnej mogą być posadzone na dachu nawet drzewa. 

 

Fot. Bauder

Wykonanie i utrzymanie zazielenienia intensywnego jest również dużym wyzwaniem. Zazielenienia intensywne stawiają wysokie wymagania statyczne i muszą być regularnie pielęgnowane. Tu nawet trawa, z uwagi na wysokie wymagania pod względem zaopatrzenia w wodę i składniki odżywcze, stanowi formę zazielenienia intensywnego.

Rodzaje roślinności stosowane w zazielenieniach intensywnych to trawa, byliny zagajnikowe, krzewy, drzewa. Wysokość takiego układu w systemach Baudera dla zieleni intensywnej wynosi do 22 cm. Ciężar powierzchniowy nasyconego wodą układu intensywnego łącznie z zielenią to ok. 250 kg/m

Wielowarstwowe dachy zielone
Powyżej hydroizolacji odpornej na przenikanie korzeni z reguły układy zazielenienia ekstensywnego w wykonaniu wielowarstwowym oraz zazielenienia intensywnego składają się z następujących warstw:

1. Zieleń
Zazielenienie intensywne wg ustalonej listy roślin. Zazielenienie ekstensywne np. Baudera. Zazielenienie ekstensywne natryskiem lub byliny płytkokorzeniowe. 

2. Warstwa wegetacyjna
Na ekstremalnym stanowisku, jakim jest dach, warstwa wegetacyjna musi roślinom zapewnić dobre warunki wzrastania. FLL (niemieckie zrzeszenie rzemiosł zajmujących się kształtowaniem krajobrazu i ogrodów) opracowało dla substratów wegetacyjnych szczegółowe warunki chemiczno-fizyczne.

Obok zdolności gromadzenia wody o jakości substratów wegetacyjnych decydują stabilność struktury oraz przepuszczalność wody i wielkość uziarnienia. Substraty wegetacyjne Baudera dla ekstensywnego i intensywnego zazielenienia przebadane są zgodnie z wymaganiami opracowanymi przez stowarzyszenie FLL.

 

Fot. Bauder

3. Warstwa filtrująca
Włóknina filtrująca, umieszczona między nośną warstwą wegetacyjną i warstwą odsączającą, zapobiega zamuleniu drobnymi cząsteczkami warstwy odsączającej i zapewnia jej długotrwałe prawidłowe funkcjonowanie. 

4. Warstwa odsączająca i gromadząca wodę
Nadmiar wody, którego układ zazielenienia nie może zgromadzić, musi być odprowadzony. Funkcję tę przejmuje warstwa odsączająca. Liczne i różne elementy odsączające, jak np. Bauder Wasserspeicherplatte (zasobnik wody), mogą również dodatkowo gromadzić wodę w ograniczonych ilościach, a poza tym tworzą dodatkową przestrzeń dla korzeni roślin.

5. Warstwa zabezpieczająca
Przede wszystkim w fazie budowy hydroizolacja dachu musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pod zazielenianie ekstensywne jako warstwa zabezpieczająca z reguły wystarczy zwykła włóknina syntetyczna o wadze do 300 g, np. Bauder Schutzvlies W300.

6. Warstwa rozdzielcza i ślizgowa
Warstwa rozdzielcza i ślizgowa zapewnia czysty rozdział układu dachu zielonego od pokrycia dachu i tym samym zapobiega niepożądanym ciężkim obciążeniom.
Jednowarstwowe zazielenienie ekstensywne
Zazielenienie ekstensywne można wykonać również w układzie jednowarstwowym. Specjalne substraty wegetacyjne dla zazielenienia jednowarstwowego przejmują wtedy funkcję warstwy wegetacyjnej, nośnej i odsączającej.

Na podstawie materiałów 
firmy Bauder

Źródło: Dachy, nr (233) 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ