Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Dach szczelny w każdym narożniku

Ocena: 5
6948

 

Uszczelnianie narożników papami bitumicznymi wykonuje się z wykorzystaniem kształtek. Znakomicie nadają się do tego papy samoprzylepne, ponieważ umożliwiają szybką i dokładną pracę. Pracę ułatwia też przygotowanie odpowiednich szablonów.

 

 

Papami bitumicznymi można trwale uszczelnić nawet skomplikowane i trudnodostępne miejsca. Poza poprawnym projektem jakość izolacji zależy też od indywidualnych umiejętności wykonawcy.

Zasadniczo do wykonania wielowarstwowych hydroizolacji detali używa się takich samych produktów jak na połaci. Przy stosowaniu pap samoprzylepnych w  takich miejscach dobrze jest aktywować ich klejące powierzchnie małym palnikiem lub ręczną zgrzewarką (moc 3000 W, dysza szer. 80 mm). Papy szybkozgrzewalne lub samoprzylepne z funkcją uszczelniania awaryjnego (z zakładami klejonymi naprzemiennie) należy układać z widoczną wypływką. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla dachów płaskich i normą DIN 18531 szerokość zakładów powinna wynosić co najmniej 8 cm w każdym kierunku, a detale należy uszczelniać również co najmniej dwuwarstwowo.
 

Narożnik zewnętrzny, paroizolacja (samoprzylepna)

 

 

 1. Rozłożyć paroizolację na połaci, na attyce wyprowadzić ją do górnej krawędzi klina
 2. Kształtka spodnia: wyciąć kwadrat z paroizolacji i następnie jeden z rogów zaokrąglić. Folię silikonową naciąć i częściowo ściągnąć. Przyłożyć kształtkę, ewent. przygrzać, docisnąć wałkiem.
 3. Dociąć kształtkę wierzchnią i naciąć ją. Naciąć folię, częściowo ściągnąć. Przyłożyć kształtkę, ewent. przygrzać docisnąć wałkiem.
 4. Ułożyć ocieplenie i kliny przyścienne.

Wodoszczelność aż do górnej krawędzi
Połączenia i zakończenia hydroizolacji dachowych powinny zachować wodoszczelność aż do ich górnej krawędzi i powinny być zabezpieczone przed oddziaływaniami mechanicznymi i termicznymi. Przy przejściu z poziomej płaszczyzny na pionową ścianę pod papą powinien się znaleźć klin, np. z ocieplenia. Koniec hydroizolacji, zakończenie na obrzeżu dachu zwykle wykonuje się z zastosowaniem profili krawędziowych, wzgl. osłon na drewnianej konstrukcji nośnej. Dla połaci pochylonej pod kątem do 5°, wzgl. 8,8% papa powinna sięgać co najmniej 10 cm ponad powierzchnię posypki, warstwy żwiru czy warstwy zielonej. Papę prowadzi się do zewnętrznej krawędzi obrzeża, aby w razie ewentualnego spiętrzenia się wody mogła ona przelać się przez attykę i nie wnikała pod pokrycie. W przypadku okrąglaków lub warstw ocieplających zaleca się wyprowadzenie jednej warstwy izolacji ponad ich zewnętrzną dolna krawędź.

Połączenie dachu płaskiego pochylonego do 5° z pionową ścianą powinno sięgać przynajmniej 15 cm ponad górną płaszczyznę okładziny dachu. Górne zakończenie należy mechanicznie zamocować i zabezpieczyć przed wpływaniem wody oraz przed osuwaniem się.

 

 

Narożnik zewnętrzny, spodnia warstwa (samoprzylepna)

 

 

 

 

 1. Wyciąć spodnią kształtkę.
 2. Naciąć folię silikonową.
 3. Częściowo ściągnąć folię, przykleić papę do narożnika, docisnąć wałkiem, ewent. przygrzać.
 4. Wyciąć środkową kształtkę i przykleić, ewent. przygrzać.
 5. Wyciąć wierzchnią kształtkę.
 6. Załamać w miejscu nacięcia, rozciąć folię.
 7. Ściągnąć folię z trójkątów i skleić je jako narożniki zewnętrzne.
 8. Przykleić papę, docisnąć wałkiem, ewent. przygrzać.
 9. Wyciąć kształtki narożne.
 10. Przykleić je, ewent. przygrzać, docisnąć wałkiem.

Obrabianie narożników wewnętrznych i zewnętrznych
Architektonicznie skomplikowane konstrukcje dachów, liczne przebicia dachu jak świetliki, kopuły, aparatura techniczna, kominy itd. oznaczają mnogość detali, zwłaszcza narożników – wewnętrznych i zewnętrznych.  Zasadniczo obowiązują tu następujące zasady:

 • z powodu szczelności w obrębie narożników nie wolno wykonywać żadnych nacięć,
 • zakłady muszą w każdym kierunku wynosić przynajmniej 8 cm,
 • pożądane jest estetyczne wykończenie – nieocenionymi środkami pomocniczymi są tu szablony.

Szablony narożnikowe: w opisywanych dalej narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych spodnie pasy papy zostały nakryte kształtkami wierzchnimi, które na narożnikach stykają się czołowo. Estetyczny rezultat jest możliwy tylko dzięki dokładnym docięciom papy – szablony są tutaj bardzo pomocne. Za ich pośrednictwem można łatwo przenieść wymiary attyki wraz z prawidłowymi klinami narożnikowymi na papę. W ten prosty sposób wykonawca jest w stanie uzyskać szczelne i optycznie nienaganne fugi pasm hydroizolacji stykających się na narożniku.
 

Narożnik wewnętrzny, paroizolacja (samoprzylepna)

 

 

 1. Rozłożyć paroizolację na połaci,na attyce wyprowadzić ją do górnej krawędzi klina.
 2. Wyciąć kwadrat z paroizolacji, tak żeby w każdym kierunku pozostało jeszcze min. 8 cm zakładu.
 3. Załamać na nacięciach, naciąć folię zabezpieczającą i częściowo ściągnąć.
 4. Złożyć nacięcia i kształtkę przykleić do narożnika, ewent. przygrzać, docisnąć wałkiem.
 5. Ułożyć ocieplenie i kliny przyścienne.

Narożnik wewnętrzny z kontrafałdą
W pierwszym etapie wykonawstwa na połaci rozkłada się bitumiczną paroizolację, prowadząc ją po ogniomurze do górnej krawędzi układanego później klina. Do zaizolowania narożnika wewnętrznego należy przygotować kwadratowy wycinek papy o boku 18–20 cm i z zakładem 8 cm w każdym kierunku. W przykładzie ze str. 24 użyto papy samoprzylepnej, z dolną stroną zabezpieczoną folią silikonową. Tę cienką zdejmowaną folię nacina się nożem i ściąga tylko częściowo. Następnie można odpowiednio złożyć papę (utworzyć kontrafałdę) i przykleić do narożnika. Tak zaizolowany wewnętrzny narożnik dociska się wałkiem i stopniowo ściąga zabezpieczającą folię.

Kolejny krok to dokładne ułożenie ocieplenia oraz klinów w narożnikach. W przykładzie w tym celu palnikiem aktywowano pasy termiczne paroizolacji i przyklejono ocieplenie PIR. Na ociepleniu układa się pierwszą warstwę hydroizolacyjną – na przykładzie jest to papa samoprzylepna, której naprzemienne zakłady zamyka się palnikiem lub gorącym powietrzem. Ponieważ dzięki klinom narożniki nie mają już kątów 90°, stosuje się tu szablony: dwie wydłużone kształtki z papy w kształcie języka, które wkleja się w narożnik (najpierw spodni) i dociska wałkiem. Dalej tą sama papą izoluje się attykę. W tym celu dwa kawałki papy układa się w narożniku wewnętrznym do czoła. Wymiary attyki przenosi się na papę przy pomocy szablonów. Uzyskanie dokładnych docięć wymaga nieco ćwiczeń, ale nie jest skomplikowane.

 

 

Narożnik zewnętrzny, wierzchnia warstwa

 

 

 

 

 1. Wyciąć kształtki (spodnią, środkową i wierzchnią) z papy wierzchniego krycia lub spodniej
 2. papę przygrzać w narożnikach i docisnąć wałkiem.
 3. Wyciąć kształtki narożne z wierzchniej papy.
 4. Przygrzać je, na narożniku ułożyć na styk.

Teraz wierzchnią warstwę hydroizolacji połaciowej zgrzewa się całopowierzchniowo aż do przedniej krawędzi klina. Narożnik wewnętrzny kryje się w taki sam sposób, jak przy spodniej warstwie.

Szablony dla narożników zewnętrznych
W taki sam sposób izoluje się narożniki zewnętrzne. Różne są jedynie formy poszczególnych kształtek. Poczynając od płaszczyzny paroizolacji, narożnik zewnętrzny zakończenia attyki zabezpiecza się tą samą papą. Kształtki są tutaj dwuczęściowe, część spodnią i wierzchnią docina się według odpowiednich szablonów i dociska wałkiem do narożnika. Po ułożeniu ocieplenia, pierwszej warstwy hydroizolacji na ociepleniu i nałożeniu klinów, w zależności od wysokości attyki izolację narożnika zewnętrznego znowu wykonuje się z dwóch lub trzech kształtek. Krycie zaczyna się od dolnej kształtki i kończy pokryciem całej attyki dwoma kolejnymi kształtkami, które na narożniku stykają się czołowo. Nie muszę chyba dodawać, że korzystanie z szablonów ułatwia pracę, zapewnia bezpieczeństwo i gwarantuje dobry wygląd wykończenia. Warstwę wierzchnią na narożniku zewnętrznym układa się tak samo jak spodnią.
Samoprzylepna papa do detali

Izolowanie krytycznych detali na dachu płaskim jest czaso- i pracochłonne. Samoprzylepne elastyczne papy bitumiczne, jak np. BauderTEC DAB są bardzo przydatne do tych celów. Ich zaletą jest to, że są w stanie dopasować się do różnych kształtów i podłoży – można nimi prosto i trwale uszczelnić narożniki, okrągłe przebicia, świetliki, osłony i inne miejsca wrażliwe.


mgr inż. Holger Krüger
Kierownik Działu Techniki Użytkowej 
Paul Bauder GmbH & Co. KG

 

Źródło: Dachy, nr (177) 
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Aktualności

SunRoof, międzynarodowy startup tworzący dachy solarne 2w1 i technologię do zarządzania energią, nawiązał współpracę z Polskimi Hurtowniami ...

Polski rynek firm z sektora dekarskiego dynamicznie się rozwija. Rodzimi producenci proponują coraz to nowe technologie i produkty, które us...

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo Komisji Europejskiej do ustalania priorytetów w zakresie spraw z dziedziny konkurencji. Swoją dec...

Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów, które oddaj...

Eksperci Akademii CREATON spotkali się już z ponad 450 dekarzami podczas 120 wizyt przeprowadzonych w ramach trwającej od maja V edycji akcj...

Ruukki Construction kontynuuje strategię rozwoju i inwestuje około 4 miliony euro w nową linię produkcyjną systemów rynnowych w swoim zakład...

Leksykon dachów

W budynkach bez stropów drewnianych oraz w celu uzyskania większej, wolnej przestrzeni pod dachem mają zastosowanie konstrukcje dachowe bez ...

  Podobno każdy człowiek rodzi się z jakimś darem bożym, który powinien w swoim życiu doczesnym odkryć i rozwinąć. W naszych czasach jest...

Jednym z wielu problemów dawnego budownictwa były odpowiedniej jakości dachy. Miały one bowiem chronić budynki nie tylko przed niekorzystnym...

  W odległych czasach największym szacunkiem cieszyli się ludzie starsi, tzw. starszyzna plemienna, prezentująca doświadczenie i wiedzę. ...

Dziś okna dachowe stanowią dopracowany technicznie element standardowego wykończenia budynku. Ich historia to około 150 lat pomysłów, techni...

Najbardziej znaną wieżą w naszej kulturze jest biblijna wieża Babel, która budowana przez ludzi miała sięgać nieba, za co Bóg ukarał ich, mi...