Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Dach bez dopuszczenia do użytkowania

Ocena: 5
20661

Ekspertyza dachu wykonana przez rzeczoznawcę. Popełniono tu błędy w konstrukcji dachu, pod pokryciem i na nim. Wady konstrukcyjne były tak poważne, że mogły spowodować nawet zawalenie się dachu. Budynek nie został dopuszczony do użytkowania, zanim nieprawidłowości nie zostały usunięte.


Poniższy opis jest streszczeniem opinii rzeczoznawcy.

Podstawą opracowania było zlecenie inwestora dotyczące sporządzenia oceny robót budowlanych na dachu budynku. Opierając się na dokumentacji technicznej oraz instrukcji układania dachówki, autor-rzeczoznawca przeprowadził wizję lokalną i dokonał własnych pomiarów dachu.

Streszczenie opinii
Obiekt jest budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym, położonym w Szczecinie. Został zrealizowany na podstawie projektu budowlanego powtarzalnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego /ASP119/. Budynek został zaprojektowany jako parterowy z poddaszem użytkowym, o złożonym rzucie.

W ramach adaptacji projektant dokonał korekty wymiarów budynku, skracając jego długość o 0,48 m. Nie przeliczył jednak długości elementów więźby dachowej oraz nadproży przy wjeździe do garażu.

Dach budynku o złożonej geometrii został pokryty dachówką ceramiczną wielkopowierzchniową. Więźba dachowa ciesielska, płatwiowa, wzmocniona dwoma ramami z dwuteowników stalowych. Dach posiada dużą liczbę koszy i grzbietów. Obróbki blacharskie koszy zostały wykonane z blachy powlekanej. Grzbiety pokryto gąsiorami dachowymi. W dachu znajdują się okna połaciowe Fakro. Odwodnienie dachu składa się z rynien i rur spustowych z PCV.

Pierwsza ekipa dekarzy wykonała konstrukcję i dach. Roboty zostały wykonane niestarannie, niepoprawnie, i nie tylko w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, lecz wręcz stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

Wady konstrukcyjne i brak połączeń były bardzo niebezpieczne i mogły spowodować nawet zawalenie się konstrukcji.

Wady i nieprawidłowości wykonania robót dachowych

Roboty ciesielskie
Roboty ciesielskie zostały wykonane bardzo niestarannie i w sposób niezgodny z projektem i sztuką budowlaną. Wśród błędów znalazły się:

 • niezgodne z dokumentacją połączenia ram stalowych z krokwiami,
 • brak połączenia płatwi pośrednich ze słupami (płatwie mijają słupy o 2–4 cm),
 • różnica długości ram stalowych wynosi 0,22 m,
 • brak jednej jętki,
 • brak właściwej odległości elementów drewnianych od przewodów kominowych,
 • geometria dachu zakłócona krzywiznami elementów konstrukcyjnych,
 • nie wykonano obudowy pionów spalinowych cegłą 12 cm,
 • płatwie kalenicowe nie mają podparcia na długości ok. 40 cm,
 • płatwie pośrednie są podwieszone od spodu do ramy drewnianej zamiast się na niej wspierać,
 • połączenie krokiewek z krokwiami narożnymi w wielu przypadkach jest znacznie przesunięte (powinno być w jednej płaszczyźnie),
 • płaszczyzny łączonych elementów nie przylegają do siebie na całej powierzchni,
 • połączenia elementów wykonano na zbyt małe łączniki ciesielskie,
 • w połączeniach na gwoździe użyto pojedynczych gwoździ o niewłaściwych wymiarach.

Roboty dekarskie
Połacie dachu zostały zabezpieczone folią dachową mocowaną do krokwi za pomocą kontrłat. Błędy pojawiły się także i tutaj:

 • folia jest w kilku miejscach pozwijana, podziurawiona, sklejona niezidentyfikowanym środkiem,
 • brak wentylacji nad izolacją termiczną,
 • dachówki zostały ułożone nieprawidłowo, z prześwitami,
 • krawędzie dachówek w koszach, przycinanych szlifierką kątową po przycinaniu nie zostały zabezpieczone,
 • połączenia pomiędzy gąsiorami są wadliwe, taśma pod nimi jest ułożona nieprawidłowo, nie zapewnia szczelności.
 • uszkodzone mechanicznie gąsiory „uszczelniono” Wakaflexem,
 • nieprawidłowe usytuowanie dachówek i rynien nie zapewnia skutecznego odbioru wody opadowej spływającej po dachówkach przez rynny,
 • osadzenie okien połaciowych jest nieprawidłowe: pomiędzy dolną ościeżnicą okna a górną krawędzią dachówek jest ok. 20-centymetrowa przerwa, przykryta taśmą Wakaflex,
 • stopnie wyłazów dachowych są zamocowane wadliwe – są  ruchome i niestabilne, mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa przy wychodzeniu na dach.

Roboty blacharskie

 • obróbki blacharskie w koszach z blachy powlekanej są porysowane i pogięte, widać liczne uszkodzenia powłoki ochronnej,
 • połączenia połaci dachu ze ścianami lukarn są wykonane nieprawidłowo, obróbki blacharskie zostały uzupełnione taśmą Wakaflex,
 • wokół kominów należy wymienić wszystkie obróbki blacharskie.

Wnioski
Na podstawie przedstawionych wyżej wad i nieprawidłowości w wykonaniu robót budowlanych na dachu, w chwili obecnej budynku nie można dopuścić do użytkowania. Poziom wykonania robót nie mieści się w żadnym standardzie wykonawczym. Warunkiem dopuszczenia będzie wykonanie poprawek wszystkich wad.

 


Fot. 1. Połączenie na zbyt małe łączniki ciesielskie

 


Fot. 2. Brak połączenia płatwi pośredniej ze słupem

 


Fot. 3. Brak oparcia płatwi kalenicowej na belce

 


Fot. 4. Brak połączenia krokwi z krokwią narożną

 


Fot. 5. Brak styku krokwi narożnych na całej powierzchni

 


Fot. 6. Mijanie się krokwi narożnej z krokiewką (krokiewka przybita jednym gwoździem)

 


Fot. 7. Połączenie ramy stalowej z krokwiami i płatwią

 


Fot. 8. Przesunięcie płatwi i krokwi względem słupa

 


Fot. 9. Płatew kalenicowa opiera się jednym końcem na ściance z pustaków ceramicznych

 


Fot. 10. Przesunięcie płaszczyzn połączenia krokwi narożnej z krokiewką

 


Fot. 11. Rozbite gąsiory na grzbiecie mijającym komin

 


Fot. 12. Kosz – porysowana blacha powlekana, uszkodzone dachówki, uszczelnienie z Wakaflexu

 


Fot. 13. Porysowana i pogięta obróbka blacharska kosza

 


Fot. 14. Dachówki docinane bezpośrednio na dachu, pogięta blacha kosza, odsłonięte łaty

 


Fot. 15. Niestabilne zamocowanie stopni kominiarskich

 


Fot. 16. Połączenie gąsiorów na załamaniu dachu

 


Fot. 17. Uszkodzony gąsior

 


Fot. 18. Połączenie rynien w narożu dachu; widoczne niewłaściwe zamocowanie rynhaków

 


Fot. 19. Wyraźne skrzywienia rynny. Nieprawidłowe położenie dachówek względem rynny –
ściekająca z dachu woda nie trafi do rynny, lecz wypłynie poza nią

 


Fot. 20. Uszczelnienie dużego ubytku dachu folią Wakaflex

 


Fot. 21. Krzywo zamocowane gąsiory uszczelniono folią WakaflexOpracował: inż. Jacek Włodarczyk

Literatura

 

 

 • Wincenty Michniewicz: „Konstrukcje drewniane”, Arkady Warszawa 1958
 • Janusz Kotwica: „Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”, Arkady Warszawa 2004
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I  Arkady 1989
 • Instrukcja montażu dachówek Nibra
Źródło: Dachy, nr (114) 
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

- Reklama -

Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ