Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Błędy wykonawcze pokrycia obiektu wielkopowierzchniowego

0
  Zastoiska powstające na dachu dwubryłowego budynku wielkopowierzchniowego zagrażały bezpieczeństwu użytkowania połaci dachowych dachu n...

Usterki wilgotnościowe lądowiska dla helikopterów

0
  Artykuł przedstawia opis usterek wilgotnościowych występujących w obszarze lądowiska dla helikopterów medycznych, które powstały w wyni...

Uciążliwości eksploatacyjne jako skutek błędów w realizacji stropodachu

0
  Przedstawiony stropodach został zrealizowany z pominięciem zasad reżimu technologicznego, a błędnie przeprowadzone prace remontowo–mode...

Przyczyny przecieków przez strop garażu. Ekspertyza

0
  Celem ekspertyzy było wydanie opinii technicznej na temat możliwych przyczyn przecieków wody do garażu podziemnego budynku wielorodzinn...

Usterki wilgotnościowe spowodowane przebudową tarasu

0
  Artykuł przedstawia stan techniczny tarasu nad garażem, który został przebudowany bez opracowania dokumentacji remontowej. W ramach pra...

Stan techniczny przekrycia krzywoliniowego podstawą określenia zakresu prac remontowych

0
  Celem artykułu jest przedstawienie wpływu błędów projektowych, dotychczasowego sposobu użytkowania oraz przeprowadzonych w latach minio...

Stan techniczny dachu oraz trzonów kominowych a zakres remontu kapitalnego budynku

0
  Artykuł opisuje stan techniczny dachu drewnianego oraz trzonów kominowych w budynku mieszkalno-usługowym, który po wielu latach eksploa...

Błędy projektowe i wykonawcze dachu z płyt warstwowych

0
  Artykuł omawia wpływ błędów projektowych oraz wykonawczych popełnionych na stropodachu budynku przemysłowego, które po krótkim okresie ...

Błędny zakres prac remontowych przyczyną przecieków

0
  Artykuł przedstawia opis usterek tarasu widokowego usytuowanego w poziomie stropodachu budynku apartamentowego. Opracowanie analizuje w...

Ekspertyza stanu technicznego pokrycia papowego oraz opierzeń dachu

0
  Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego pokrycia papowego oraz opierzeń dachu centrum handlowego. Dokonano oględzin ...

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ