Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Błędy w realizacji dachu stromego w aspekcie eksploatacji, cz. 1

0
  W artykule przedstawiono opis uciążliwości eksploatacyjnych związanych z niewłaściwym wykonaniem pokrycia z dachówki ceramicznej i zwią...

Ocena stanu technicznego przekrycia łukowego. Ekspertyza techniczna

0
Celem ekspertyzy była ocena stanu technicznego budynku basenu i sali sportowej, przeprowadzona w aspekcie szczelności przekrycia łukowego po...

Uszkodzenia komina portkowego w obszarze poddasza budynku mieszkalnego

0
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń komina portkowego, skoncentrowanych w miejscu oparcia żelbetowej, monolitycznej belki nadprożowej na...

Awaria dachu żelbetowej prefabrykowanej hali magazynowej

0
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń układu konstrukcyjnego żelbetowej, prefabrykowanej hali magazynowej które powstały w wyniku zdarzeni...

Badania termowizyjne ciągu wentylacyjnego

0
Artykuł przedstawia szczegółową analizę temperaturową powietrza wentylacyjnego przy kratce wywiewnej murowanego trzonu kominowego. Ze względ...

Usterki tarasu z utrudnionym odprowadzaniem wody opadowej

0
  Artykuł przedstawia opis usterek tarasu nad podziemną halą garażową, spowodowanych błędami projektowymi, wykonawczymi, jak również niew...

Termoizolacja dachu a poprawny kierunek przepływu powietrza w wentylacji naturalnej

0
W artykule opisano przypadek, w którym projektant nie uwzględnił konieczności wykonania izolacji termicznej w połaci dachowej nad przestrzen...

Zniszczenia pożarowe dachu stromego

0
  W artykule przedstawiono opis uszkodzeń budynku będących następstwem pożaru, który powstał w poziomie poddasza. W pracy poddano analizi...

Usterki dachu płaskiego z pokryciem z membrany dachowej

0
  W artykule przedstawiono opis usterek dachu płaskiego będących następstwem błędów projektowych, jak również wykonawczych. W pracy podda...

Błędy w stropodachu odwróconym przyczyną uciążliwości eksploatacyjnych

0
  Artykuł przedstawia wpływ błędów popełnionych podczas realizacji dachu wykonanego jako stropodach odwrócony, które doprowadziły do pows...

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ