Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

O jeden komin za dużo. Ekspertyza budowlano-mykologiczna

0
Opinia budowlano–mykologiczna dotyczy robót wykonanych w budynku jednorodzinnym. Została ona sporządzona na zlecenie inwestora, na podstawie...

Ekspertyza budowlano-mykologiczna więźby dachowej

0
W przedstawionej ekspertyzie zarządzający budynkiem otrzymał ocenę stanu więźby dachowej i wskazówki, dzięki którym może podjąć działania zm...

Ekspertyza budowlano-mykologiczna budynku kościoła Świętego Ducha w Stargardzie

0
Ekspertyzę mykologiczno–budowlaną budynku kościoła pw. Świętego Ducha w Stargardzie wykonano na zlecenie parafii. Opracowanie obejmowało: oc...

Ekspertyza budowlano-mykologiczna budynku kościoła Matki Bożej Królowej Świata

0
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza budowlano–mykologiczna budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Świata w Uniborzu. Zakres opracowan...

Ocena robót budowlanych konstrukcji dachu

0
Przedmiotem opracowania jest opinia budowlano-mykologiczna dachu zabytkowego klasztoru. Opinia ocenia niepoprawnie wykonane prace i wskazuje...

Ekspertyza mykologiczno-budowlana dachu płaskiego

0
  Podstawą ekspertyzy było zlecenie udzielone przez spółdzielnię mieszkaniową. Zleceniodawca chciał, aby rzeczoznawca określił przyczyny ...

Ekspertyza budowlano-mykologiczna robót remontowych dachu i kominów

0
  Przedmiotem ekspertyzy budowlano-mykologicznej były roboty budowlane wykonane w ramach remontu dachu i kominów budynku mieszkalnego. W ...

Opracowanie mykologiczne zabytkowej więźby dachowej, cz 1. Uwagi

0
  Chciałbym podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi sporządzania opinii mykologicznych. Posłużę się przykładem opracowania wykon...

Ekspertyza budowlano-mykologiczna budynku kościoła św. Stanisława Kostki

0
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza budowlano–mykologiczna budynku kościoła pw. św. Stanisława Kostki. Opinię sporządzono z wykorzystani...

Z poprzedniej epoki

0
Prezentowana opinia mykologiczna dotyczy starego poniemieckiego budynku o charakterze reprezentacyjnym, odkupionego od Agencji Rolnej przez ...

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ