Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Mińsk Mazowiecki: Remont budynku wielobranżowego nr 6 w kompleksie K-0951 w Siedlcach - Sprawa ZP 32 2016.
Numer ogłoszenia: 183711 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155187 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 23 Baza Lotnictwa Taktycznego, , 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 261 553 505, faks 261 553 520.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku wielobranżowego nr 6 w kompleksie K-0951 w Siedlcach - Sprawa ZP 32 2016..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont budynku wielobranżowego nr 6 K 0951 Wykucie z muru parapetów betonowych z lastryko, demontaż skrzydła drzwi wejściowych do pomieszczenia, wykucie z muru ościeżnicy, powiększenie otworu drzwiowego i wstawienie nowych drzwi drewnianych sosnowych szer. 90 cm gr. 42 mm z ościeżnicami drewnianymi stałymi odpornymi na zawilgocenie, drzwi i ościeżnica lakierowane dwukrotnie, zamek jednopunktowy na wkładkę, trzy zawiasy, uszczelka na całym obwodzie ościeżnicy, ługowanie farby olejnej z tynków ścian, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach, gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT powierzchnie poziome i pionowe, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dostawa i montaż parapetu z konglomeratu, cyklinowanie posadzek z desek, szpachlowanie i froterowanie posadzek z desek przed lakierowaniem, impregnacja ogniochronna desek preparatem impregnacyjnym i ogniochronnym Fobos M 4, lakierowanie posadzek z desek trzykrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym dwuskładnikowym poliuretanowym na bazie wody, wymiana listew przyściennych z drewna iglastego, impregnacja ogniochronna listew drewnianych przypodłogowych preparatem impregnacyjnym i ogniochronnym Fobos M 4, lakierowanie listew drewnianych przypodłogowych trzykrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym dwuskładnikowym poliuretanowym na bazie wody, demontaż i wstawienie wewnętrznych drzwi wraz z obróbką: Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydłowe o wym. 2.35x1,55 m z przegrodą termiczną, rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych. Jedno skrzydło szer. 100 cm + otwieralna dostawka szer. 55 cm Skrzydła w całości wypełnione panelem z blach aluminiowych. Rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo w kolorze do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi muszą posiadać uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Drzwi zaopatrzone w samozamykacz oraz stopkę do zabezpieczenia drzwi w pozycji otwartej, frezowanie starych podłoży betonowych, wykonanie samopoziomującego podkładu o grubości 4 mm na płytkach ceramicznych i lastryko układanego pompą, wykonanie posadzki typu Plastidur epoksydowe - warstwy gruntujące przy posadzkach zbrojonych w pomieszczeniach, w których występuje działanie środowiska agresywnego, wykonanie posadzki typu Plastidur epoksydowe przeciwślizgowe grubości 3 -5 mm, demontaż skrzydła drzwi wejściowych do pomieszczenia, wykucie z muru ościeżnicy, powiększenie otworu drzwiowego i wstawienie nowych drzwi drewnianych sosnowych szer. 90 cm gr. 42 mm z ościeżnicami drewnianymi stałymi odpornymi na zawilgocenie - drzwi i ościeżnica lakierowane dwukrotnie, zamek jednopunktowy na wkładkę, trzy zawiasy, uszczelka na całym obwodzie ościeżnicy, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 pom. nr 10, rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, wykonanie samopoziomującego podkładu podłogowego ATLAS SAM 200 na warstwie oddzielającej gr. 30 mm, rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej, wykonanie ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu Max/220 grubości 39 cm, wykonanie podkładu betonowego z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe, wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro, wykonanie tynków wewnętrznych, wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2, demontaż i wstawienie zewnętrznych drzwi wraz z obróbką: Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydłowe o wym. 2.15x1,85 m z przegrodą termiczną, rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60 [mm]. Jedno skrzydło szer. 100 cm + otwieralna dostawka szer. 85 cm Skrzydła w całości wypełnione panelem z blach aluminiowych ocieplone styropianem 30 mm. Rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo w kolorze do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi muszą posiadać uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Drzwi zaopatrzone w samozamykacz oraz stopkę do zabezpieczenia drzwi w pozycji otwartej, demontaż i wstawienie zewnętrznych drzwi wraz z obróbką: Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydłowe o wym. 2.0x0,9 m z przegrodą termiczną, rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60 [mm]. Skrzydło w całości wypełnione panelem z blach aluminiowych ocieplone styropianem 30 mm. Rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo w kolorze do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi muszą posiadać uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Drzwi zaopatrzone w samozamykacz oraz stopkę do zabezpieczenia drzwi w pozycji otwartej, dostawa i montaż drabiny zewnętrznej z kabłąkiem o długości ponad 4 m, przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3, rozbiórka betonowych czapek kominowych, wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim, uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI GRUNT kominy, przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominy, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2. kominy, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ściany płaskie i powierzchnie poziome tynki na pow. do 5 m2. Kominy, rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, wykonanie spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy podokienniki, wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki, wypełnienie szczeliny styku podokiennika z ramą okna jednoskładnikową masą silikonową, wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej, montaż rynien dachowych z PCW łączonych na uszczelki półokrągłe o śr. 125 mm wraz z łącznikami rynien i lejami spustowymi, montaż rur spustowych z PCW okrągłych o śr. 90 mm wraz z kolankami spustowymi i złączami rur, rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych, rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych kołnierze elementów metalowych, pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe, naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną obróbki z papy kołnierze elementów metalowych, odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI GRUNT, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER przyklejenie warstwy siatki na ścianach, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome, mechaniczne wykonanie koryta głębokości 30 cm, wykonanie rowków, ławy z oporem pod obrzeża i montaż obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie opaski budynku z kostki brukowej betonowej 4 cm szarej, naprawa nawierzchni schodów i obłożenie ich płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych pod nawierzchnię z kostki betonowej, wykonanie koryta pod nawierzchnię z kostki betonowej, wykonanie ław z oporem pod krawężniki betonowe i montaż krawężników betonowych, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, układanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton gr. 8 cm szarej. Remont instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku nr 6 K 0951 INSTALACJA ODGROMOWA Demontaż wsporników naciągowych, demontaż zwodów poziomych, demontaż zwodów pionowych, montaż wsporników naciągowych, montaż zwodów poziomych, montaż zwodów pionowych, montaż złączy rynnowych i krzyżowych, montaż osłon przewodów uziemiających, wykonanie pomiarów sprawdzających instalacji odgromowej. INSTALACJA ELEKTRYCZNA Demontaż osprzętu instalacyjnego, demontaż opraw oświetleniowych, demontaż rozdzielni elektrycznej, montaż kanałów instalacyjnych typu BAKS pod stropem do rozprowadzenia instalacji elektrycznej, montaż kanałów instalacyjnych PCV, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż rozdzielnicy R1 i R2 z wyposażeniem modułowym, montaż osprzętu instalacyjnego wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe 230V, gniazda 400V, montaż opraw świetlówkowych 2x36W o stopniu ochrony IP65, montaż opraw świetlówkowych 2x36W o stopniu ochrony IP65 z modułem awaryjnym 3h, montaż naświetlaczy LED o mocy 15 W i stopniu ochrony IP 67, wymiana przyłącz elektrycznego do budynku, montaż złącza kablowego z wyłącznikiem p.poż. do budynku, wykonanie pomiarów sprawdzających instalację elektryczną. Wymiana posadzki w pom. 124 bud. 1 K 0799, wykonanie tynku mozaikowego w pomieszczeniu nr 1 bud. 28 K 6031 oraz tynku mozaikowego przy bramie wjazdowej na teren K 0799: Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej, demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, wykonanie posadzek z paneli podłogowych gr. 12 mm, klasa ścieralności AC6, zeskrobanie i zmycie starej farby, wykonanie gładzi gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach, gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT powierzchnie pionowe, wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek mozaikowa masa tynkarska, odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach, rozbiórka betonowych czapek na ścianie ogrodzenia, wykonanie spadków pod dachówkę na ścianie ogrodzenia, wyłożenie wierzchu ściany ogrodzenia dachówką karpiówką pojedynczą, dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, przyklejenie warstwy siatki, nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek mozaikowa masa tynkarska wykonanie cokołu o wysokości i kolorze takim jak jest na budynku nr 1 sztab, reszta ściany w kolorze elewacji budynku. Szczegółowy zakres robót, jakie należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia określają załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, w szczególności: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB i opis przedmiotu zamówienia załącznik 5 do SIWZ Przedmiar robót- załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku wystąpienia w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub w przedmiarach robót: nazw producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów i urządzeń Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych i funkcjonalnych, nie gorszych niż określone w dokumentacji oraz posiadających stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać że zastosowane materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego art. 30 ust. 5 ustawy Pzp..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo-Budowlany Czarnacki Konstanty Czarncki, ul. Sienkiewicza5, Węgrów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 365853,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 397800,23

  • Oferta z najniższą ceną: 397800,23 / Oferta z najwyższą ceną: 736770,00

  • Waluta: PLN .


Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ