Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Nowy raport społecznej odpowiedzialności Grupy Velux w Polsce

Ocena: 5
1909

Podczas Targów CSR w Warszawie, odbyła się premiera nowego raportu CSR Grupy VELUX w Polsce, który został przygotowany według standardu GRI (Global Reporting Initiative). Lider produkcji i eksportu okien w Polsce, jest pierwszą i jak na razie jedyną firmą z branży okiennej, która zdecydowała się na przygotowanie raportu społecznej odpowiedzialności.

Najnowszy raport pt. "Odpowiedzialność - zobacz to, czego nie widać od razu", to już druga publikacja podsumowująca działania CSR Grupy Velux i spółek siostrzanych w Polsce. Nowy raport został przygotowany według standardu GRI (Global Reporting Initiative)*

"Chcieliśmy w kompleksowy sposób pokazać, co stoi za jakością oferowanych przez nas produktów i usług, a także naszą pozycją na rynku. Odpowiedzialność można zobaczyć tylko patrząc na konkretne działania i ich efekty, przynoszące wartość nam i naszym klientom. Chcemy, by raport stanowił cenne źródło wiedzy o nas i naszym podejściu dla wszystkich naszych interesariuszy i był inspiracją do praktycznego rozwoju społecznej odpowiedzialności w Polsce, a szczególnie w branży stolarki" - mówi Jacek Siwiński, prezes Velux Polska.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy Velux opiera się na zasadach Przedsiębiorstwa Modelowego, które zostały sformułowane przez jej założyciela Villuma Kann Rasmussena ponad 50 lat temu, na długo przed tym jak praktyki z zakresu CSR stały się powszechne. Firma Modelowa, rozumiana jest jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, ale także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż większość innych korporacji.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmie Velux ma bardzo praktyczny wymiar. Każdy element działalności jest starannie monitorowany i optymalizowany pod kątem wpływu na otoczeniei interesariuszy. Poczynając od produktów, które zapewniają światło dzienne i naturalną wentylację, poprzez procesy produkcyjne, gospodarkę odpadami i logistykę, na sieci sprzedaży kończąc. Każdy pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko, w swojej pracy realizuje ideę i tworzy Przedsiębiorstwo Modelowe, które dba o swoje otoczenie.

W raporcie zostały zaakcentowane trzy obszary oddziaływania firmy na otoczenie zewnętrznei wewnętrzne - środowisko, miejsce pracy oraz wkład w gospodarkę i zaangażowanie społeczne.

"CSR nie jest tylko działalnością charytatywno-społeczną. To filozofia prowadzenia podstawowego biznesu przy zaangażowaniu wszystkich pracowników, mająca na celu m.in. poprawę efektywności i konkurencyjności" - dodaje Jacek Siwiński.

Po pierwsze - środowisko

Jak pokazuje raport, Grupa Velux kieruje się 6 kluczowymi zasadami dotyczącymi polityki środowiskowej: nieustannym minimalizowaniem jej wpływu na środowisko, proekologicznym projektowaniem produktów, efektywnym użytkowaniem surowców, energii i wody, utrzymywaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy, współpracą z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi na rzecz osiągnięcia najwyższych standardów ochrony środowiska oraz poszukiwaniem rozwiązań, które pozwolą uczynić produkty firmy dużo bardziej przyjaznymi środowisku, niż wymagają tego zewnętrzne normy.

Nowe produkty, technologie i urządzenia produkcyjne są poddawane ocenie środowiskowej już na etapie projektowania, w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko. A Kodeks Postępowania dla Dostawców Velux wymaga, aby dostawcy firm również stosowali systemy zarządzania środowiskiem.

W polskich zakładach produkcyjnych realizowana jest także Globalna Strategia Klimatyczna Grupy Velux, której celem jest redukcja emisji CO2, jak również zużycia energii. Celem globalnym Grupy Velux jest obniżenie do roku 2020 emisji CO2 o połowę w porównaniu z rokiem 2007. W Polsce, pomimo znacznego zwiększenia produkcji, emisja CO2 maleje. Ponadto, fabryki Velux inwestują w ekologiczne rozwiązania, które pozwalają na poprawę efektywności energetycznej i duże oszczędności energii. Przykładem jest choćby ekologiczna instalacja ciepłownicza w fabryce w Namysłowie. Dzięki niej zakład zredukuje własne zużycie gazu ziemnego o 80 proc.

Ważnym elementem dbałości o środowisko jest również zrównoważone pozyskiwanie i transport surowców. Co istotne 100 proc. pozyskiwanego przez Grupę Velux drewna w Polsce pochodziz certyfikowanych upraw. A 97 proc. odpadów produkcyjnych jest wykorzystywana ponownie.

Po drugie - miejsce pracy

Jak pokazuje raport - Grupa Velux traktuje pracowników jako kluczowych interesariuszy. Jest jednym z największych pracodawców w regionach, w których ma swoje zakłady produkcyjne. W sumie w Grupie Velux i spółkach siostrzanych w Polsce pracuje ponad 4250 osób. Kobiety stanowią obecnie około 40% pracowników. Firma zapewnia swoim pracownikom umowy o pracę, dba o ich rozwój zawodowy i osobisty, bezpieczeństwo i stabilizację zatrudnienia oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Tworzy przyjazną atmosferę, opartą na skandynawskiej kulturze pracy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pracownicy mogą liczyć na wsparcie Fundacji Pracowniczej, jeśli znaleźliby się w trudnych sytuacjach życiowych lub potrzebowali wsparcia w nauce dla swoich dzieci. Do tej pory Fundacja przeznaczyła 1,78 mln zł na realizację 185 grantów. Środki te są niezależne od funkcjonującego w Grupie Velux Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

Po trzecie - wkład w gospodarkę i zaangażowanie społeczne

Jednym z elementów raportu CSR jest pokazanie modelu biznesowego firmy oraz jej wpływu na gospodarkę i społeczeństwo. Grupa Velux i spółki siostrzane posiadają prospołeczny model biznesowy - właścicielami firmy w 90% są FUNDACJE Velux, zaś w 10% rodzina założyciela. Co oznacza, że ta część wypracowanej wartości, która nie jest reinwestowana w rozwój Grupy, jest przeznaczana na granty służące celom społecznym i środowiskowym.

Fundacje Velux (Villum Fonden i Velux Fibdeb) są organizacjami non-profit powołanymi do działania przez Villuma Kann Rasmussena latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Granty FUNDACJI przeznaczane są na cele z zakresu ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, technicznych, zdrowotnych i społecznych. Każdego roku polskie organizacje pozarządowe mogą składać do nich wnioski o przyznanie grantu na realizację zaproponowanych projektów. W Polsce wsparcie trafia przede wszystkim na projekty związane z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży zagrożonej lub wykluczonej społecznie, a także rozwój i podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego. FUNDACJE Velux od początku swojej działalności przekazały 107 mln zł na wsparcie organizacji społecznych w Polsce, udzielając 31 grantów.

Jak pokazuje raport, Grupa Velux ma również istotny wpływ na polską gospodarkę. Jako duży pracodawca, przyczynia się do rozwoju regionów, w których ulokowane zostały jej zakłady. Jako lider produkcji i eksportu okien wzmacnia pozycję Polski na miejscu największego eksportera stolarki okiennej w Europie. Jako duży producent i inwestor dała możliwość rozwoju około 100 lokalnym dostawcom. Firma tworzy wciąż nowe miejsca pracy, zarówno w swoich zakładach, jak również wśród współpracujących firm.

Firma aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnych i wspiera szereg aktywności społecznych, jak również współpracuje z władzami samorządowymi na rzecz rozwoju regionów. Duży w tym udział Fundacji Pracowniczej, która na rozwój różnych instytucji i projektów lokalnych przeznaczyła ponad 2 mln zł, w ramach 235 grantów.

Źródło i zdjęcie: Velux

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

- Reklama -

Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ