Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Nowa publikacja techniczna DAFA

Ocena: 0
2318
Powstałe w 2006 roku Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA postawiło sobie za jeden z głównych celów podniesienie jakości specjalistycznych robót budowlanych poprzez określenie standardów ich wykonania.

Realizacja tego celu odbywa się poprzez wydawanie publikacji technicznych, zawierających aktualny stan wiedzy oraz przykładowe rozwiązania zagadnień spotykanych przez techników i inżynierów w trakcie projektowania, wykonywania i odbioru inwestycji budowlanych z naszej branży.

Zdefiniowane przez Stowarzyszenie DAFA standardy pozwalają wszystkim uczestnikom procesu budowlanego: inwestorowi, projektantowi, wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz na końcu użytkownikowi na operowanie tymi samymi określeniami i parametrami. Umożliwia to jednoznaczne definiowanie założeń projektowo-wykonawczych.

Biblioteka Stowarzyszenia obejmuje 10 publikacji technicznych, w tym najnowszą, wydaną w kwietniu pozycję „DAFA ID 1.11. Wzorcowe materiały przetargowe dotyczące wykazów usług związanych z wykonaniem ściany ze stalowych blach kasetowych”.

Wzorcowe materiały przetargowe stanowią pomoc przy zestawianiu usług w celu uzyskania jednoznacznego i kompleksowego opisu wymaganych prac przy wykonywaniu ścian ze stalowych blach kasetowych. Dzięki precyzyjnemu określeniu wymogów, które muszą zostać uwzględnione w materiałach przetargowych, publikacja stanowi istotną pomoc w ich przygotowaniu. Zaproponowany wzorzec pozwala już od dziś i pozwoli coraz częściej w przyszłości na ujednolicenie składanych ofert a tym samym ułatwia ich porównanie i wybór. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że posługiwanie się tekstami przetargowymi pozwala uzyskać generalnie jednoznaczny i kompleksowy opis wymaganych prac, dzięki czemu można dokonać wyliczenia cen w sposób bezpieczny, bez potrzeby wykonywania obszernych prac wstępnych.

Publikacja dostępna jest na: www.dafa.com.pl.

Źródło: Dachy, nr 7 (139) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: