Fakro uczestnikiem 55. Kongresu UFEMAT

Ocena: 0
1994
Firma Fakro uczestniczyła w kolejnym, 55. kongresie Europejskiego związku Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych UFEMAT, skupiającego przedstawicieli branży budowlanej z siedemnastu krajów europejskich.

W 55. Kongresie UFEMAT wziął udział Prezes Fakro, Ryszard Florek (2. z prawej), który został nagrodzony wyróżnieniem UFEMAT Awards 2013
Fot. Fakro

Kongres odbył się pod koniec czerwca w Wiedniu. Tegoroczne obrady zdominowały kwestie związane z obowiązującym od 1 lipca 2013 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE(nazywanym w skrócie dyrektywą CPR), które ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Dyrektywa ta określa sposoby badań, oceny i deklarowane właściwości użytkowe wyrobów budowlanych. CRP wprowadza nowe definicje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, ustanawiając wspólną terminologię techniczną.

Zgodnie z dyrektywą, do wyrobów Fakro wyprodukowanych po 1 lipca 2013 r. i wprowadzanych do obrotu na rynku europejskim, dołączona jest istotna dla konsumenta informacja o jego właściwościach użytkowych oraz gdzie i jak ma być on stosowany.

Tegoroczny kongres Europejskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych był ważny dla Fakro nie tylko ze względu na dyrektywy CPR. Członkowie UFEMAT nagrodzili prezesa sądeckiego przedsiębiorstwa, Ryszarda Florka prestiżowym wyróżnieniem UFEMAT Awards 2013. Nagroda jest uhonorowaniem wysiłków sądeckiego przedsiębiorcy na rzecz budowania pozycji Polski jako znaczącego w Europie producenta materiałów budowlanych.

Uczestnicy tegorocznego kongresu mieli też okazję zwiedzić jeden z największych składów budowlanych w Wiedniu – firmę Sochor, gdzie można kupić produkty Fakro.

Źródło: Dachy, nr 8 (164) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: