Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

FAKRO kończy 30 lat - wywiad z Januszem Komurkiewiczem Członkiem Zarządu FAKRO

Ocena: 5
1224

Innowacjami zdobywamy świat – FAKRO kończy 30 lat.

 

FAKRO rozpoczęło swoją działalność w 1991 roku. Co sprawiło, że stało się najszybciej rozwijającą się w swo­jej branży firmą na świecie i polską, globalną marką? Jakie były kamienie milowe tego dynamicznego rozwoju? 

Ojcem sukcesu marki FAKRO jest z pewnością sam Prezes Ryszard Florek, charyzmatyczny lider, który nie boi się podejmować ryzyka. To także zespół ludzi – nasz największy kapitał. Entuzjaści, ze swoimi nowatorskimi pomysłami, kwalifi­kacjami i zaangażowaniem. Przez pierwsze lata funkcjonowania firmy rozwijaliśmy produkt i naszą działalność na rynku rodzi­mym. W latach dziewięćdziesiątych okna dachowe w Polsce nie były powszechnie znane. Na początku skupiliśmy się więc na edukacji i promowaniu idei komfortowego życia na poddaszu z wykorzystaniem okien dachowych. Od razu postawiliśmy też na wysoką jakość produktu, innowacyjność i bycie z naszym produktem jak najbliżej Klienta. Służyło temu prezentowanie naszych pro­duktów na targach, na stałych wystawach budownictwa oraz w składach materiałów budowlanych, z którymi szybko nawiązali­śmy współpracę. Działania te spowodowa­ły, że okna FAKRO stały się rozpoznawalne w kraju i stopniowo wśród klientów zagranicznych. Pierwsze transporty okien dachowych pod marką FAKRO wyruszyły w 1994 roku do Holandii i na Słowację. Nasze okna bardzo szybko zdobyły przy­chylność odbiorców w Europie. Dzisiaj produkty FAKRO można znaleźć w ponad 50-ciu krajach na całym świecie.

 

Co Panu sprawiło największą satysfak­cję w procesie budowania marki? 

Kluczowymi odbiorcami w przypadku naszej branży są architekci, dekarze, dystrybutorzy oraz inwestorzy indywidual­ni. Organizowane przez FAKRO od wielu lat szkolenia dla naszych partnerów, zarówno w terenie jak i w centrali firmy, są doskona­łą okazją do przedstawienia naszej firmy, wymiany doświadczeń, a przede wszyst­kim budowania przyjacielskich i trwałych relacji. Te relacje dają wszystkim pewność i stabilność rozwoju. Od początku działal­ności wspieramy także sportowców i wydarzenia sportowe. Sponsorowanie sportu sprzyja kojarzeniu marki FAKRO z wolą zwycięstwa, uczciwą rywalizacją, dynamiką i zdrowiem. Wybieramy przy tym prestiżowe działania rangi międzyna­rodowej, które są odpowiednie do naszych międzynarodowych działań eksportowych. Jednym z przykładów takich działań jest sponsoring Polskiej Reprezentacji w Piłce Nożnej, który FAKRO realizuje nieprzerwa­nie od 2004 roku. 

 

Na czym polega innowacyjność FAKRO i jaki udział w budowaniu tej innowa­cyjności ma własny ośrodek badawczo -rozwojowy firmy? 

Innowacyjność i rozwój od początku wyznaczają ścieżkę FAKRO. To klucz do sukcesu na globalnym rynku. Rywalizacja w branży okien dachowych opiera się przede wszystkim na innowacyjnych rozwiązaniach. FAKRO jako jedna z pierwszych firm z branży budowlanej w Polsce utworzyła już w 1993 roku Dział Badań i Rozwoju. Dzisiaj na rzecz rozwoju produktów FAKRO pracuje ponad 100  konstruktorów, autorów ponad 180 zgłoszeń patentowych. Nieprzerwanie zwiększamy komfort mieszkania naszych klientów, co jest możliwe dzięki zwięk­szaniu jakości i funkcjonalności naszych produktów. Co roku wzbogacamy swoją ofertę, wdrażając nowe rozwiązania i technologie. 

 

A propos innowacyjnych produktów – czy pamięta Pan kiedy w firmie powsta­ło pierwsze nowatorskie rozwiązanie? 

Innowacje i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie produktów oraz maszyn i technologii produkcji towarzyszą nam już od samego początku działalności. Przełomowym jednak momentem, pamię­tam dobrze był 2004 rok. FAKRO wprowa­dziło wtedy na rynek wyjątkowy produkt, okno uchylno-obrotowe preSelect o rozdzielonych funkcjach otwierania, gwarantujących stabilność i bezpieczeń­stwo użytkowania. Do dziś jest to najbardziej innowacyjne uchylno-obrotowe okno dachowe na rynku. 

 

W ciągu 30 lat stolarka otworowa, w tym okna dachowe – flagowy produkt FAKRO, przeszły wyraźną transformację. Jak zmieniał się w tym czasie rynek i sam produkt? 

Od momentu powstania naszej firmy bardzo zmieniły się potrzeby i oczekiwania klientów oraz styl życia. Modne dzisiaj duże przeszklenia wpisują się w trend zrównoważonego, ekologicznego budownictwa. Oferowane przez nas produkty to połączenie nowoczesnego designu, rozwiązań gwarantujących dużą ilość dziennego światła z bezpieczeństwem łatwością obsługi. Nowoczesna architek­tura wymaga też łączenia wielu elemen­tów stolarki w jeden spójny, kolorystycznie i technologicznie system. Poza nowo­czesnym budownictwem pojawiła się potrzeba termomodernizacji budynków wykonanych w starych technologiach. To konieczne ze względów ekonomicznych, a także w celu zmniejszenia emisji COdo atmosfery i zminimalizowania wszech­obecnego smogu. W Polsce ponad 50% budynków zostało wybudowanych przed 1988 rokiem i większość z nich wymaga już remontu. Dla tego segmentu posiada­my już systemowe rozwiązania pozwala­jące wymienić stare okna na nowe. Nasze produkty ewoluowały wraz ze zmienia­jącymi się potrzebami klientów. Specjali­styczna wiedza i doświadczenia z różnych krajów oraz kontynentów pozwalają nam ciągle zaskakiwać klientów nowymi roz­wiązaniami. Przykładem jest seria okien do dachów płaskich, które oprócz doświetle­nia spełniają też dodatkowe funkcje. Moż­na np. po nich chodzić gdy zamontowane są w płaskim dachu służącym jako taras lub mogą umożliwiać wyjście na dach. Mogą też służyć jako przeszklenie w „zielonym dachu”.

 

Jak FAKRO będzie celebrować jubileusz 30-letniej obecności na rynku? 

Ciągle mamy sporo ograniczeń więc z pewnością nieco inaczej niż poprzednie jubileusze. Takie momenty są jednak za­wsze warte zatrzymania. Dla nas to przede wszystkim okazja do podziękowania zespołowi FAKRO za pracę i zaangażowa­nie. Będziemy też komunikować naszym partnerom, że to dla FAKRO wyjątkowy rok. To także ich święto. Ich praca i pasja przy­czyniły się do sukcesu i obecnej pozycji FAKRO na rynku krajowym i globalnym. 30 lat działalności to dla klientów infor­macja, że jesteśmy rzetelną firmą, której można zaufać. Jest więc co świętować! 

 

Czy pojawią się z tej okazji nowości produktowe? 

FAKRO co roku wprowadza na rynek nowości produktowe, w 2021 roku koncentrujemy się na idei smartHome. To koncepcja inteligentnego domu, w którym wszystkie elementy stolarki budowlanej, czyli okna pionowe, dacho­we, drzwi zewnętrzne i brama garażowa obsługiwane są w sposób zdalny, tworząc komfortowy dom. FAKRO smartHome działa w oparciu o technologię Z-Wave, kompletny, bezprzewodowy systemem komunikacji radiowej. Wszystkie produkty firmy FAKRO oferowane są w wersji elek­trycznej już od kilku lat, zapewniając ciepły, energooszczędny i dynamicznie reagujący na potrzeby użytkownika i zmieniające się warunki atmosferyczne dom. Nowością przygotowaną na rok 2021 będą produkty autonomiczne. To produkty, które nie są podłączone do domowej sieci elektrycz­nej, ale zasilane są z akumulatorów, które na bieżąco ładowane są z paneli fotowol­taicznych. Możemy je również wpiąć do sieci domowej smartHome i obsługiwać za pomocą pilota lub smartfona. 

 

Jaka kompleksowa oferta kryje się dzisiaj pod marką FAKRO? 

Zaczynaliśmy od jednego typu okna produkowanego w dwóch rozmiarach. Dzisiaj oferujemy pełną gamę rozmiarową okien dachowych o różnych konstrukcjach i sposobach otwierania. Perłą w koronie stolarki FAKRO są obecnie ekskluzywne, drewniano – aluminiowe okna pionowe pod marką FAKRO INNOVIEW. To super­nowoczesne, piękne i trwałe okna, które mogą być produkowane w wymiarze 12 m szerokości i 2,8 m wysokości tworząc szklaną ale otwieraną przesuwnie ścianę w nowoczesnych salonach. Szeroką ofertę okien FAKRO uzupełniają akcesoria do okien dachowych, markizy zewnętrzne do okien pionowych oraz bramy garażo­we, drzwi wejściowe i schody strychowe. Produkty FAKRO kompleksowo odpowia­dają na wszystkie potrzeby klientów w zakresie stolarki budowlanej. 

 

Jakie są tegoroczne nowe wyzwania dla FAKRO? 

Wyzwaniem dla nas wszystkich jest z pewnością pandemia, która zakończyła trwający przez ostatnie lata bardzo dobry okres stabilnego i bezpiecznego wzrostu segmentu stolarki budowlanej. Dla wielu firm tymczasowe ograniczenie działalności może mieć bardzo negatywne konse­kwencje. Los okazał się łaskawy dla naszej branży. FAKRO ma stabilną pozycję na ryn­ku światowym, udało nam się przetrwać tę burzę i dalej rozwijać, między innymi dzięki mobilizacji pracowników. Wierzę, że będzie tylko lepiej i z kryzysu wyjdziemy jeszcze silniejsi. Wyzwaniem dla FAKRO i całej branży są w tym roku także nowe przepisy o efektywności energetycznej dla nowo powstających budynków, które obowiązują od początku roku. W efekcie, łączne zużycie energii nowych budynków ma być o 20 proc. niższe niż teraz. To oznacza bardziej restrykcyjne wyma­gania dla ścian, dachów i okien. Jesteśmy przygotowani do zmian, mamy odpowied­nią wiedzę oraz motywację, będziemy więc obserwować rynek i nadal tworzyć innowacyjne produkty podnoszące jakość życia w domach na całym świecie.

 

Źródło: Fakro

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

- Reklama -

Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ