Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Rynek płyt warstwowyh w rolnictwie

Ocena: 0
2108
Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze (przechowalnie, chłodnie, mroźnie, pomieszczenia dla zwierząt hodowlanych) bez obudowy (ściany osłonowe, dachy) z płyt warstwowych, zwłaszcza z płyt w okładzinach metalowych.

Poza ścianami osłonowymi i przekryciami płyty warstwowe stosowane są jako:
  • ściany działowe - w obiektach przemysłowych i chłodniach składowych
  • sufity podwieszane - w obiektach j.w.
  • ściany nośne - w małych przewoźnych chłodniach, budynkach zapleczy budów, gospodarczych
Tak szeroki zakres stosowania wynika z ich zalet, do których należy zaliczyć m.in.:
  • małą masę jednostkową (zmniejszona transportochłonność)
  • możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych
  • montaż bez ciężkiego sprzętu (dźwigi o niewielkiej nośności)
  • łatwość demontażu i ponownego montażu, np. w przypadku zmiany technologii produkcji czy przeznaczenia hal
W związku z powyższym w 2008 r. Pruszyński Sp. z o. o. rozszerzyła swoją ofertę o ścienne i dachowe płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym oraz z wełny mineralnej w okładzinach metalowych.

W Instytucie Techniki Budowlanej zostały przeprowadzone Badania Wstępne Typu  w celu wprowadzenia wyrobu do stosowania w zakresie wymaganym do uzyskania Aprobaty Technicznej. Płyty ścienne z rdzeniem styropianowym PWS - S PRUSZYŃSKI uzyskały Aprobatę Techniczną AT - 15 - 7919/2009 na początku 2009r., natomiast dla płyt dachowych PWD - S PRUSZYŃSKI  Aprobatę Techniczną AT - 15 - 8231/2010 wydano w styczniu 2010r. Ścienne płyty z rdzeniem z wełny mineralnej PWS - W PRUSZYŃSKI uzyskały Aprobatę Techniczną AT - 15 - 8069/2012 w połowie 2009r., natomiast w przypadku dachowych płyt PWD - W PRUSZYŃSKI Aprobatę Techniczną AT - 15 - 8232/2010 wydano w grudniu 2009r. W drugiej połowie 2010 r. rozszerzono asortyment płyt warstwowych o ścienne płyty z rdzeniem z wełny mineralnej z wewnętrzną okładziną perforowaną PWS - WA PRUSZYŃSKI o zwiększonych właściwościach w zakresie pochłaniania dźwięków - Aprobata Techniczna AT - 15 - 8519/2010.

Najnowszym produktem szczególnie dedykowanym do zastosowań rolniczych jest najnowsza pozycja w ofercie firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. ścienne płyty warstwowe z rdzeniem lekkiej wełny mineralnej (gęstość 80 - 85 kg/m3)  PWS - W EKOLOGICZNE "EKO" (PWS - W "EKO"). Zastosowana wełna jako rdzeń ma dużo niższy współczynnik przewodności cieplnej na poziomie 0,039 W/mK niż standardowa wełna oraz jest dużo lżejsza (powszechnie stosowana ma gęstość na poziomie 120 kg/m3 oraz 0,043 W/mK). Dla tego produktu zostały wykonane Wstępne Badania Typu na zgodność z normą zharmonizowaną PN - EN 14509 w celu wystawiania DEKLARACJI WŁAŚCIWOSCI UŻYTKOWYCH i znakowania wyrobu znakiem CE. Dzięki temu wprowadzenie wyrobu do obrotu i stosowania jest możliwe nie tylko w Polsce, ale także na całym obszarze Unii Europejskiej.

Płyty produkcji PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. stosowane w obiektach takich jak przechowalnie, mroźnie czy też obiekty hodowlane mają okładziny metalowe pokryte powłokami organicznymi o bardzo wysokiej odporności korozyjnej, jak również są one bezpieczne dla zdrowia i przechowywanych w nich produktów spożywczych. Potwierdzają to uzyskane dla wszystkich odmian płyt ATESTY HIGIENICZNE. Rekomendowanym zabezpieczeniem jest powłoka organiczna Granite® Farm specjalnie dedykowana dla zastosowań rolniczych.

W zastosowaniach rolniczych użyte powłoki organiczne gwarantują pełną zmywalność sprzętem ciśnieniowym. Dzięki bogatej kolorystyce mogą one stanowić bardzo ciekawe rozwiązanie estetyczne, wkomponowując się w otaczające środowisko.

Ścienne i dachowe płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej oraz z rdzeniem styropianowym
, są wyrobami wysokiej jakości, spełniającymi oczekiwania rynku rolniczego. W związku z tym firma PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. jest przekonana, że płyty warstwowe jej produkcji  jako w pełni opracowany i przebadany system lekkiej obudowy w sposób trwały zagości na polskim i w niedalekiej przyszłości na europejskim rynku budowlanym w obszarze obiektów rolniczych.

Źródło: PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Aktualności

SunRoof, międzynarodowy startup tworzący dachy solarne 2w1 i technologię do zarządzania energią, nawiązał współpracę z Polskimi Hurtowniami ...

Polski rynek firm z sektora dekarskiego dynamicznie się rozwija. Rodzimi producenci proponują coraz to nowe technologie i produkty, które us...

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo Komisji Europejskiej do ustalania priorytetów w zakresie spraw z dziedziny konkurencji. Swoją dec...

Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów, które oddaj...

Eksperci Akademii CREATON spotkali się już z ponad 450 dekarzami podczas 120 wizyt przeprowadzonych w ramach trwającej od maja V edycji akcj...

Ruukki Construction kontynuuje strategię rozwoju i inwestuje około 4 miliony euro w nową linię produkcyjną systemów rynnowych w swoim zakład...

Leksykon dachów

W budynkach bez stropów drewnianych oraz w celu uzyskania większej, wolnej przestrzeni pod dachem mają zastosowanie konstrukcje dachowe bez ...

  Podobno każdy człowiek rodzi się z jakimś darem bożym, który powinien w swoim życiu doczesnym odkryć i rozwinąć. W naszych czasach jest...

Jednym z wielu problemów dawnego budownictwa były odpowiedniej jakości dachy. Miały one bowiem chronić budynki nie tylko przed niekorzystnym...

  W odległych czasach największym szacunkiem cieszyli się ludzie starsi, tzw. starszyzna plemienna, prezentująca doświadczenie i wiedzę. ...

Dziś okna dachowe stanowią dopracowany technicznie element standardowego wykończenia budynku. Ich historia to około 150 lat pomysłów, techni...

Najbardziej znaną wieżą w naszej kulturze jest biblijna wieża Babel, która budowana przez ludzi miała sięgać nieba, za co Bóg ukarał ich, mi...