Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Zawód Przyszłości Dekarz

Ocena: 5
2474

Już wkrótce, dzięki zabiegom Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy i wsparciu Fundacji Velux, młodzi wykwalifikowani dekarze zasilą rynek pracy sektora budowlanego. Działania są zaplanowane na 5 lat i mają wpłynąć na sytuację na rynku pracy oraz system oświaty.

 

Pracownia dekarska w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Klasy dekarskie
Klasy dekarskie są już rzadkością w szkołach branżowych, a dotychczasowy brak wsparcia ze strony organów administracji państwowej dla kształcenia zawodowego spowodował, że samorządy inwestują środki głównie w funkcjonowanie szkół ogólnokształcących. Możemy cieszyć się tylko z nielicznych absolwentów klas dekarskich funkcjonujących w Białymstoku czy Biłgoraju. To kropla w morzu potrzeb, a sytuacja na rynku pracy jest krytyczna.

Kampania została zainicjowana przez samych dekarzy, którzy dostrzegają skutki braku wykwalifikowanych pracowników. Efekty odczuwalne są także przez inwestorów, którzy na wykonanie dachu czekają wiele miesięcy. Dlatego wytypowano szkoły o profilu budowlanym, w których już istnieją klasy dekarskie lub mają szanse powstać. W tych placówkach są prowadzone spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami, które mają na celu zmianę postrzegania zawodu.

 

Pracownia dekarska w Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu, gdzie odbywają się zajęcia dla uczniów z ZST w Toruniu 

Projekt ogólnokrajowy
PSD we współpracy z organizacjami branżowymi i samorządami, pod patronatem honorowym Ministra Edukacji, przeprowadzi projekt na terenie całego kraju. Jego celem jest przede wszystkim poprawa jakości nauczania przedmiotów zawodowych przez nauczycieli dzięki specjalistycznym kursom, wyszkolenie co najmniej 60 uczniów rocznie w ośrodkach szkoleniowych, otwarcie i wyposażenie w niezbędne materiały dydaktyczne sześciu ośrodków kształcenia praktycznego, a także opracowanie pozycji merytorycznych do nauki zawodu – m.in. modułowego podręcznika i zeszytów ćwiczeń dla uczniów, zaktualizowanego słownika terminów dekarskich (również w przekładzie na język angielski i niemiecki) oraz kolejnych wytycznych dekarskich dla pokryć ceramicznych i betonowych, metalowych, naturalnych, dachów płaskich i kosztorysowania.

 

Spotkanie w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi – od lewej Magdalena Malińska (koordynator projektu PSD) oraz dyrektor szkoły Agnieszka Jankowska 

Propagowanie zawodu
Oprócz części edukacyjnej w ramach projektu pojawi się także wiele działań informacyjnych i promocyjnych, których założeniem jest propagowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów i ich rodziców. W naszym społeczeństwie wciąż pokutuje pogląd, że praca fizyczna jest mniej prestiżowa od pracy na stanowisku biurowym (…) – mówi Anna Deran, Dyrektor PSD i współtwórca projektu – Na rynku usług dekarskich brakuje pracowników, a jeśli chodzi o wykwalifikowaną kadrę, sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna. Naszym celem jest polepszenie tej sytuacji przez promocję zawodu dekarz, zmianę wizerunku zawodu postrzeganego jako ciężki fizycznie, poprawę jakości kształcenia zawodowego, a finalnie – zasilenie rynku pracy nowymi, wykształconymi teoretycznie i praktycznie absolwentami szkół branżowych, którzy od ręki zdobędą stabilną i dobrze opłacaną pracę w zawodzie.

Dotacja Fundacji Velux
Projekt Zawód Przyszłości Dekarz jako pierwszy tego typu otrzymał dotację duńskich Fundacji Villum Fonden i Velux  Fonden na realizację zadań związanych z kształceniem zawodowym i walką z wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich. Fundacje Velux są całkowicie odrębne od firmy Velux i Stowarzyszenie w ramach projektu nie ma żadnych zobowiązań bezpośrednio wobec firmy Velux, dając tym samym możliwość udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym partnerom z branży.

Źródło: Dachy, nr (236) 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Aktualności

SunRoof, międzynarodowy startup tworzący dachy solarne 2w1 i technologię do zarządzania energią, nawiązał współpracę z Polskimi Hurtowniami ...

Polski rynek firm z sektora dekarskiego dynamicznie się rozwija. Rodzimi producenci proponują coraz to nowe technologie i produkty, które us...

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo Komisji Europejskiej do ustalania priorytetów w zakresie spraw z dziedziny konkurencji. Swoją dec...

Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów, które oddaj...

Eksperci Akademii CREATON spotkali się już z ponad 450 dekarzami podczas 120 wizyt przeprowadzonych w ramach trwającej od maja V edycji akcj...

Ruukki Construction kontynuuje strategię rozwoju i inwestuje około 4 miliony euro w nową linię produkcyjną systemów rynnowych w swoim zakład...

Leksykon dachów

W budynkach bez stropów drewnianych oraz w celu uzyskania większej, wolnej przestrzeni pod dachem mają zastosowanie konstrukcje dachowe bez ...

  Podobno każdy człowiek rodzi się z jakimś darem bożym, który powinien w swoim życiu doczesnym odkryć i rozwinąć. W naszych czasach jest...

Jednym z wielu problemów dawnego budownictwa były odpowiedniej jakości dachy. Miały one bowiem chronić budynki nie tylko przed niekorzystnym...

  W odległych czasach największym szacunkiem cieszyli się ludzie starsi, tzw. starszyzna plemienna, prezentująca doświadczenie i wiedzę. ...

Dziś okna dachowe stanowią dopracowany technicznie element standardowego wykończenia budynku. Ich historia to około 150 lat pomysłów, techni...

Najbardziej znaną wieżą w naszej kulturze jest biblijna wieża Babel, która budowana przez ludzi miała sięgać nieba, za co Bóg ukarał ich, mi...