Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Wywiad z Witoldem Okońskim - nowym Prezesem Stowarzyszenia DAFA

Ocena: 0
3856
Witold Okoński objął Prezesurę w DAFA po sześciu latach od momentu założenia Stowarzyszenia. W branży dachowej działa od 1983 roku, pracował zarówno w firmie wykonawczej, jak i w przemyśle. Obecnie zajmuje stanowisko Area Managera na kilka krajów Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Phoenix Dichtungstechnik GmbH.

Witold Okoński, nowy prezes DAFA

DACHY: Gratulujemy wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia DAFA. Jak Pan się czuje w nowej roli?
Witold Okoński: Bardzo dziękuję za gratulacje. Do stanowiska prezesa zaczynam się dopiero przyzwyczajać. Doceniam zaufanie, jakim mnie obdarzono – przewodzenie takiej organizacji jak DAFA to duża odpowiedzialność. Warto wspomnieć, że poza mną Zarząd Stowarzyszenia to dobrze zgrana „drużyna”, czyli panowie: Paweł Fiszer, Mariusz Pawlak, Krzysztof Pruszyński oraz Adama Sulasz. Poza tym w ramach Komisji Rewizyjnej wspierają nas panowie Maciej Borodzicz, Marek Lisiakiewicz oraz Andrzej Wdowiak. Przed nami wszystkimi stoi wyzwanie, aby utrzymać dynamiczne tempo rozwoju Stowarzyszenia.

Czy w związku ze zmianami personalnymi priorytety Zarządu DAFA ulegną zmianie?
Stowarzyszenie jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń. Stawiamy na pracę zespołową, która sprzyja szerokiej i otwartej komunikacji i zależy mi, aby te wartości w dalszym ciągu przyświecały naszemu rozwojowi. Myślę, że zmiany personalne, jakie nastąpiły we władzach naszej organizacji nie wpłyną zasadniczo na jej wizerunek. Wypracowana strategia i kierunki rozwoju są moim zdaniem słuszne i powinny być kontynuowane.

W tym roku mija sześć „tłustych” lat od momentu założenia Stowarzyszenia. Czy myśli Pan, że kolejny rok będzie równie udany jak poprzednie?
Nie zamierzamy osiąść na laurach i założyliśmy ambitne cele na ten rok. Konsekwentnie poszerzamy bibliotekę techniczną i pracujemy nad wydaniem kolejnych publikacji dla branży.

Zaplanowaliśmy szereg spotkań w ramach sześciu Grup Roboczych: Dach Płaski, Lekka Obudowa, Technika Mocowań, BHP, PPoż. i Płyty Warstwowe.

Będziemy uczestniczyć w wielu wydarzeniach branżowych.

Pracujemy również nad rozbudową komórki rzeczoznawstwa Stowarzyszenia. Równie ambitnym zadaniem jest certyfikacja firm wykonawczych.

Siła Stowarzyszenia to nie tylko Zarząd, ale również całe grono osób wywodzących się z firm stowarzyszonych, którym zapału i chęci do realizacji wspólnych przedsięwzięć nie brakuje.

Jak ocenia Pan znaczenie publikacji DAFA w branży?
Wytyczne Stowarzyszenia DAFA określają standard jakości, wskazują poprawne rozwiązania i ujednolicają parametry i standardy wskazywane przez różne firmy. Stanowią ważny punkt odniesienia dla całej branży i są argumentem w opinii rzeczoznawców. Być może znaczenie i rola wytycznych jeszcze nie jest w pełni doceniona. Może nie do końca zdajemy sobie sprawę, jaką wartość mają ujednolicone przepisy i normy wykonywania i planowania dachów płaskich i fasad. Wykorzystajmy tę ogromną wiedzę i doświadczenie. Stosując się do wytycznych poprawmy ciągle złą opinię o dachach płaskich, tarasach i balkonach.

Jakie jest znaczenie certyfikatu DAFA przyznawanego firmom członkowskim i czy może go otrzymać każda firma?
Certyfikat członkowski otrzymują jedynie te firmy, które przejdą miesięczny etap weryfikacji pod kątem spełnienia wysokich kryteriów członkostwa. Dotychczas został on przyznany 65 firmom. Jest świadectwem jakości pracy i stosowanych materiałów, przestrzegania wymogów ppoż. oraz norm BHP w miejscu pracy.

Czego można Panu życzyć w ramach objętej funkcji Prezesa?
Życzyłbym sobie dalszego prężnego rozwoju DAFA. Wzrostu liczby firm członkowskich. Wdrożenia standardów DAFA w praktykę – aby standard DAFA stał się powszechnie obowiązującym standardem w biurze projektowym i na budowie.

Dziękujemy za rozmowę

Źródło: Dachy, nr 9 (153) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: