Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów płaskich i fasad

Ocena: 0
2694
Projektujesz? Masz wątpliwości? Problem na budowie? Szukasz punktu odniesienia? Stowarzyszenie DAFA wskaże ci, jak poprawnie zaprojektować i wykonać dach płaski i fasadę. Odpowiedź znajdziesz w wytycznych do projektowania, wykonania, montażu i eksploatacji dachów płaskich i fasad, opracowanych przy współpracy firm członkowskich.
Publikacje DAFA mają za zadanie podniesienie ogólnej wiedzy technicznej i adresowane są, jako istotny punkt odniesienia i pomoc dla projektantów, architektów, firm o profilu produkcyjnym, wykonawczym, osób uczestniczących w procesie planowania, przygotowywania i realizacji inwestycji budowlanych, studentów itd.

Wytyczne DAFA:
  • określają standard jakości,
  • tworzą kulturę projektowo-wykonawczą,
  • zwiększają poziom bezpieczeństwa funkcjonowania firm, wpływając m.in. na poprawność realizacyjną firm wykonawczych,
  • wskazują poprawne rozwiązania, m.in. w zastosowaniu materiałów,
  • ujednolicają parametry i standardy wskazywane przez różne firmy,
  • są  pomocą i punktem odniesienia dla wszystkich uczestników procesu realizacyjnego,
  • są argumentem w wymianie poglądów  na temat właściwego wyboru produktu oraz jego zastosowania (np. w sporze pomiędzy generalnym wykonawcą i firmą wykonawczą).
Publikacje techniczne Stowarzyszenia powstają dwutorowo.

Po pierwsze, DAFA, jako członek IFBS (niemieckie Stowarzyszenie ds. Przemysłowych Systemów Budowlanych w Lekkim Budownictwie Stalowym) przenosi na rynek polski wydane w Europie zachodniej wytyczne IFBS w postaci tłumaczeń. Wytyczne te, szeroko rozpowszechnione szczególnie w Niemczech, stanowią wręcz normy wykonawcze dla lekkich obudów. W tłumaczeniach zastosowano polską terminologię powszechnie stosowaną w literaturze, co powinno pomóc w wykorzystaniu tych materiałów na naszym rynku budowlanym.

Po drugie, Stowarzyszenie DAFA podjęło się wydania własnych opracowań i wytycznych dotyczących materiałów i technologii wykorzystywanych przy lekkich obudowach. Opracowania te powstają przy współpracy firm członkowskich DAFA i w oparciu o ich materiały techniczne. Publikacje ujednolicają terminy i sformułowania, oraz określają minimalne wymagania dla stosowanych materiałów oraz zasady ich montażu. Stanowią zatem obiektywną pomoc dla osób uczestniczących w procesie projektowania i wykonawstwa tego typu obiektów. Pierwszym z cyklu opracowań DAFA dotyczącym Techniki Mocowań jest opracowanie DAFA M 1.01. Wytyczne doboru łączników do montażu stalowych blach profilowych dachów i ścian. Publikacja jest wynikiem współpracy i uzgodnień wiodących firm produkujących łączniki, należących do Stowarzyszenia.

Lektura opracowania: DAFA ID 1.05. Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów pozwala na zapoznanie się ze sposobami określenia granicznych warunków, jakim powinna odpowiadać obudowa i elementy użyte do jej wykonania. Podręcznik składa się z dwóch części: pierwszej - dotyczącej jakości dostawy elementów oraz drugiej – zajmującej się jakością lekkiej obudowy po montażu.

Publikacja DAFA ID 1.01. Stalowe blachy trapezowe jako konstrukcja nośna dachów płaskich, odnosząc się do niemieckiej normy DIN 18807 definiuje pojęcia, opisuje właściwości jakim powinny odpowiadać blachy fałdowe zastosowane do wykonania konstrukcji nośnych dachów płaskich izolowanych.

Publikacje są już do nabycia w sklepie internetowym DAFA: www.dafa.com.pl, a Stowarzyszenie w najbliższym czasie planuje wydanie kolejnych opracowań.

DAFA
 
Źródło: Dachy, nr 4 (100) 2008
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: