Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Wsparcie dla edukacji zawodowej w Europie

Ocena: 5
6643

Niemal równocześnie z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Fundacje Velux uruchomiły nowy program grantowy w celu wsparcia edukacji zawodowej młodzieży i dostosowanie jej wykształcenia do potrzeb rynku pracy.

Ostatnio Fundacje koncentrowały się głównie na wsparciu projektów związanych z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży zagrożonej lub wykluczonej społecznie. Nowy program wspierający edukację zawodową w Europie, a szczególnie w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji, przewidziany jest na najbliższe 10 lat. Wnioski do Fundacji o dofinansowanie mogą składać organizacje społeczne, szkoły, władze publiczne czy też lokalni innowatorzy. Ciekawe i wartościowe pomysły są decydujące.

Fundacje Velux (Villum Fonden i Velux Fonden), powołane do działania w latach 70. i 80. przez inż. Villuma Kanna Rasmussena, założyciela firmy VELUX, przyznają granty w dziedzinie nauki, ochrony środowiska, rozwoju społecznego i kultury zarówno w Danii, jak i poza jej granicami. Od wielu lat wspierają również organizacje społeczne w Polsce, a wartość dotychczas przyznanych w naszym kraju środków to 107 mln zł (czyli średnio 3,5 mln zł na grant).

Priorytety
W programie pierwszeństwo mają długoterminowe projekty, które mogą doprowadzić do zmian systemowych. Przeznaczone są dla uczniów, nauczycieli, menedżerów i innych osób decydujących o programach i zakresach programów edukacyjnych oraz o kierunkach ich rozwoju. Dla fundacji ważne są także projekty istotne dla ustawicznego doskonalenia systemu edukacyjnego, jak szkolenie zawodowe na poziomie eksperckim (nazywane również „zawodowym doktoratem”), umiejętności miękkie, szkolenie poprzez pracę, a także uznawanie zdobytych wcześniej kwalifikacji.

Trzeci obszar wsparcia to rozwój inicjatywy i-Vet, będącej zorientowanym na potrzeby społeczne działaniem koncentrującym się na konkretnych, zagrożonych podwyższonym poziomem ryzyka grupach i obszarach geograficznych, które będą korzystać z programów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Pierwszym podmiotem dofinansowanym w Polsce przez Fundację Velux w ramach nowego programu jest Fundacja Atut założona przy Teatrze Kamienica przez Emiliana Kamińskiego. Otrzymała ona grant na uruchomienie szkoły rzemiosła i sztuki teatralnej – projekt jest obecnie w fazie przygotowania.

Wyzwania szkolnictwa zawodowego w Polsce
W Polsce szkolnictwo zawodowe od lat boryka się z licznymi problemami. Według badania „Niedobór talentów 2018”, przeprowadzonego przez Manpower Group, aż 51% polskich pracodawców deklaruje, że ma problemy ze znalezieniem pracowników z niezbędnymi umiejętnościami. Najtrudniejszym do obsadzenia stanowiskiem okazuje się być już od kilku lat wykwalifikowany pracownik fizyczny – m.in. mechanik, elektryk, spawacz, murarz.

Szkolnictwo zawodowe to bardzo ważny element zarówno systemu edukacji, jak i sprawnie funkcjonującej gospodarki. Brak wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych i techników stanowi jedną z przeszkód szybszego rozwoju gospodarczego w wielu państwach, w tym również w Polsce, gdzie dostępność wykwalifikowanych pracowników jest ważnym czynnikiem decyzyjnym dla inwestorów – zauważa Jacek Siwiński, prezes Velux Polska.

Klasa patronacka Velux
Z raportu „Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce”, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji w ramach projektu unijnego „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, wynika, że konieczna jest zmiana wizerunku szkół zawodowych i dostosowanie ich programów kształcenia do oczekiwań pracodawców. W Polsce mamy coraz więcej przykładów współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, a jednym z nich jest utworzona przez fabrykę Velux w Gnieźnie klasa patronacka we współpracy z CKP Gniezno oraz ZSP2 Gniezno.

Jest to nowa inicjatywa. Uczniowie od września podpisują umowę na zasadach pracowników młodocianych i będą mieć pełne prawa pracownicze, jak również będą otrzymywać pensje i wszystkie benefity – mówi Robert Purol, dyrektor fabryk Velux w Gnieźnie. Poprzez utworzenie klasy patronackiej firma chce dostosować program kształcenia, w tym szczególnie praktyki zawodowe, do potrzeb zakładu i w ten sposób wykształcić i przygotować przyszłych pracowników.

Na podstawie materiałów
Velux Polska

Źródło: Dachy, nr 9 (225) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: