VIII Konferencja DAFA "Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego"

Ocena: 0
1973

Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich.

Referaty, wygłoszone przez uznanych specjalistów i rzeczoznawców ppoż. omówią:

  • Wytyczne Stowarzyszenia DAFA oraz szczególne przypadki projektowe, w których należy zabezpieczyć pożarowo dach (case - study na bazie rysunków)./ mgr inż. poż. Krzysztof Bagiński - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; Członek: SITP i Komitetu Technicznego ds. systemów oddymiania; Stowarzyszenia Polska Wentylacja; grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki; OSPZPiSR. Autor wielu artykułów w prasie branżowej;
  • Klasyfikacje ogniowe odnoszące się do dachów - znaczenie formalne i praktyczne. / mgr inż. Maria Dreger - Członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO;
  • Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej - z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. / mgr inż. Monika Hyjek - projektant, specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego;
  • Wymagania i podejście ubezpieczycieli./ mgr inż. Robert Kuczkowski - koordynator - Starszy Inżynier Ryzyka PZU Lab. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001. Specjalista w zakresie oceny ryzyka technicznego i pożarowego w ubezpieczanych obiektach.

Publikacja Stowarzyszenia DAFA: "Bezpieczeństwo pożarowe dachów"

Program konferencji zbudowany jest na kanwie zagadnień zawartych w najnowszej publikacji Stowarzyszenia DAFA: "Bezpieczeństwo pożarowe dachów".

Wydarzenie dedykowane jest projektantom, architektom, wykonawcom oraz specjalistom nadzorującym procesy budowlane, a także producentom, rzeczoznawcom, strażakom,  inspektorom ochrony przeciwpożarowej jak również innym osobom zajmującym się sprawami ochrony przeciwpożarowej.

Konferencje DAFA są wydarzeniami, które już na stałe wpisały się w kalendarz spotkań przedstawicieli branży budowlanej, na których trzeba być. Patronem wydarzenia jest Miesięcznik DACHY.

 

Program konferencji
"Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego"

31 styczeń 2018 r. godz. 13:00-15:30, Pawilon 7, sala 1AB 

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA

12:45 – 13:00 

Rejestracja uczestników.

13:00 – 13:05

Piotr Olgierd Korycki

Otwarcie Konferencji.

13:05 – 13:10

Witold Okoński, Katarzyna Wiktorska

Prezentacja Stowarzyszenia DAFA.

13:10 – 13:35

Krzysztof Bagiński

Wytyczne DAFA oraz szczególne przypadki projektowe, w których należy zabezpieczyć pożarowo dach (case - study na bazie rysunków).

13:35 – 14:00

Maria Dreger

Klasyfikacje ogniowe odnoszące się do dachów – znaczenie formalne i praktyczne.

14:00 – 14:20

Przerwa kawowa.

14:20 – 14:45

Monika Hyjek

Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

14:45 – 15:10

Robert Kuczkowski

Wymagania i podejście ubezpieczycieli.

15:10 – 15:30

Panel dyskusyjny.

Źródło i zdjęcie: DAFA

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: