Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Standardy Stowarzyszenia DAFA

Ocena: 0
5314

Stowarzyszenie DAFA konsekwentnie realizuje swój program związany z podniesieniem kultury projektowo-wykonawczej w Polsce. Potwierdza to prężna działalność wydawnicza kolejnych standardów technicznych, opracowanych przez Stowarzyszenie.

Najnowsze tytuły zaprezentowane zostały po raz pierwszy na targach Budma 2009.

Z uwagi na duże niedobory literatury branżowej oraz brak jednolitych standardów i wytycznych na rynku polskim, Stowarzyszenie DAFA podjęło się opracowania wytycznych z zakresu projektowania, wykonania, montażu i eksploatacji dachów płaskich i fasad.

Wspomniane nowe pozycje to:
  •  DAFA DP 1.01. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną – wytyczne dachów płaskich”. Opracowanie polskie: Zespół Redakcyjny GR Dach Płaski w składzie: Borodzicz Maciej, Fiszer Paweł, Gogol Brunon, Wdowiak Andrzej.
  • DAFA ID 5.04. Otwory w dachach wykonanych ze stalowych profili trapezowych”. Autor polskiej wersji: Michał Wilk.
W ramach targowej akcji promocyjnej, na stoisku DAFA można było otrzymać bezpłatnie komplet wydanych przez Stowarzyszenie publikacji, czyli w sumie 5 pozycji. Zainteresowanie było spore.

Publikacje DAFA mają za zadanie podniesienie jakości specjalistycznych robót budowlanych poprzez określenie standardów wykonania i adresowane są, jako istotny punkt odniesienia i pomoc dla projektantów, architektów, firm o profilu produkcyjnym, wykonawczym, osób uczestniczących w procesie planowania, przygotowywania i realizacji inwestycji budowlanych, studentów itd.


Wytyczne DAFA:
  • określają standard jakości,
  • tworzą kulturę projektowo-wykonawczą,
  • zwiększają poziom bezpieczeństwa funkcjonowania firm, wpływając m.in. na poprawność realizacyjną firm wykonawczych,
  • wskazują poprawne rozwiązania, m.in. w zastosowaniu materiałów,
  • ujednolicają parametry i standardy wskazywane przez różne firmy,
  • są  pomocą i punktem odniesienia dla wszystkich uczestników procesu realizacyjnego,
  • są argumentem w wymianie poglądów  na temat właściwego wyboru produktu oraz jego zastosowania (np. w sporze pomiędzy generalnym wykonawcą
  • i firmą wykonawczą).
Standardy pozwalają wszystkim uczestnikom procesu budowlanego: inwestorowi, projektantowi, wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz na końcu użytkownikowi na operowanie tymi samymi określeniami i parametrami. Umożliwia to jednoznaczne definiowanie założeń projektowo-wykonawczych na inwestycji.
Wszystkie działania Stowarzyszenia DAFA, w tym również niniejsze wytyczne, zmierzają do wyraźnego podniesienia jakości świadczonych usług, tzn. wykonywania dachów i fasad o możliwie najwyższym standardzie, co przełoży się na większe bezpieczeństwo funkcjonowania branży.

www.dafa.com.pl

Źródło: Dachy, nr 3 (111) 2009
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: