Potrzebne wytyczne ochrony przeciwkorozyjnej

Ocena: 0
5574

Antykorozyjność to ważny element do uwzględnienia w procesie projektowym i wykonawczym, który niestety nie spotyka się z należną mu uwagą. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło prace nad wytycznymi ochrony przeciwkorozyjnej. 

Spotkanie Grupy tematycznej Korozyjność w Opolu w dniu 22 listopada 2018 – od lewej: Henryk Ziobro (Wkręt-Met), Tomasz Mańka (Ejot), Łukasz Świątkiewicz (Schrag), Waldemar Gaca (Balex Metal), Monika Wójcik (Blachprofil 2), Katarzyna Weremko (Blachprofil 2), Arkadiusz Wnuk (Schrag), Roman Węglarz (Tata Steel), Katarzyna Wiktorska (DAFA), Ewelina Klin (DAFA), Marian Bober (Koelner), Paweł Biłda (Tata Steel).

Korozyjność dotyka wielu sfer, w których znajdują zastosowanie materiały stalowe do wytwarzania m.in. płyt warstwowych, blach trapezowych, kasetonów elewacyjnych, różnego rodzaju drzwi i bram, a także systemów mocowań. Korozyjność wpływa zarówno na funkcjonalność, czyli innymi słowami – na trwałość budynku, jak również na estetykę, która, jak wiadomo, jest bardzo istotna dla inwestorów i użytkowników obiektów. 

Ignorowanie norm
W opinii członków Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA pomimo istniejących norm kwestie antykorozyjności są świadomie ignorowane. 

Problemem jest zaniżanie wymogów antykorozyjnych ze względów ekonomicznych, jak również dobór optymalnych powłok w odniesieniu do bezzasadnego zawyżania ich kategorii korozyjności.

Odpowiednie interpretowanie klas korozyjności
Firmy projektowe, architekci, wykonawcy oraz osoby odpowiedzialne za odbiór budynków powinny posiadać wiedzę z zakresu klas środowiskowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Niestety, w wielu przypadkach tak nie jest. Zasób wiadomości o klasach środowiskowych i materiałach w zastosowaniu zarówno przemysłowym, jak również nadmorskim jest niewystarczający.

Przykładem mogą być baseny, gdzie mamy do czynienia z oddziaływaniem chloru i z dużą wilgotnością oraz z innymi agresywnymi czynnikami. W tego typu obiektach znajdują zastosowanie materiały z powłoką lakierniczą o grubości 25 mikronów z odpornością korozyjną RC3 wobec klasy korozyjnej A4-A5.

Kolejnymi przykładami mogą być też budynki przemysłowe, tj. elektrownie, elektrociepłownie, koksownie, sortownie odpadów, oczyszczalnie ścieków, gdzie mamy do czynienia z klasą korozyjną od C4 do C5-I na zewnątrz budynków, a wewnątrz budynków – z klasą środowiska A4-A5.

Następną grupą problematyczną są budynki znajdujące się w linii brzegowej. W ich przypadku ze względu na zasolenie powinno być wymagane zastosowanie blach powlekanych z certyfikatem C5-M (tzw. Marine). 

Problem jest zatem złożony ze względu na niewłaściwie interpretowanie klas korozyjności (SO2, tlenki, wilgotność, zasolenie, abrazja itd.) zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

Grupa tematyczna Korozyjność
W obliczu powyższych zagadnień i związanych z nimi problemów w praktyce projektowej i wykonawczej, Stowarzyszenie DAFA powołało Grupę tematyczną Korozyjność, skupiającą ekspertów i praktyków reprezentujących branżowe firmy członkowskie. Jej celem jest opracowanie wskazówek w formie Wytycznych ochrony przeciwkorozyjnej. Koordynatorem Grupy jest Roman Węglarz, pracujący na co dzień w firmie Tata Steel.

Opracowywane Wytyczne będą opisywać obszary do tej pory nieuregulowane a wykorzystywanie ich w praktyce projektowej i budowlanej będzie miało znaczący wpływ na poprawę jakości projektowania i doboru materiałów lekkiej obudowy, co przełoży się na wydłużenie żywotności i trwałości budynków.

Współpraca
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA zaprasza ekspertów zainteresowanych tematyką ochrony przeciwkorozyjnej do współpracy. 
Kontakt: biuro@dafa.com.pl

Źródło: Dachy, nr 1 (229) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

Który model dachówki ceramicznej płaskiej jest Ci najbardziej znany?
GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ