Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Nowe władze PSDZ

Ocena: 5
3219

Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone wybrało 28 lutego br. nowe władze. Będzie to ważna kadencja ze względu na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. 

Dr inż. Marta Weber-Siwirska – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone i jego członek-założyciel, jest adiunktem w Instytucie Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jest również członkiem Zarządu Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN). 

Zarząd i Komisja Rewizyjna PSDZ
Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia objęła ponownie dr inż. Marta Weber-Siwirska. Wiceprezesem został Jarema Andrzej Rabiński. Do nowego Zarządu powołano również: Monikę Mazur, Annę Sylwester-Czapla, Katarzynę Wolańską, dr hab. Katarzynę Wróblewską i Jacka Poziemskiego. Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Witalisa Konopkę w funkcji Przewodniczącego, Jolantę Gryczyńską jako Zastępcę Przewodniczącego oraz dr inż. arch. Justynę Rubaszek, Piotra Muszyńskiego i Krzysztofa Wielgusa. Jak zaznaczyła Prezes Weber-Siwirska Stowarzyszenie powiększyło skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej, aby móc aktywniej współdziałać z przedstawicielami miast oraz branżą dachów zielonych i ścian roślinnych w Polsce.

Walne Zebranie odbyło się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w miejscu powstania Stowarzyszenia i gdzie we wrześniu zeszłego roku branża dachów zielonych i roślinnych ścian, przy udziale gości z całego świata, obchodziła jubileusz 10-lecia PSDZ podczas międzynarodowej konferencji pt. Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian.

Ważna kadencja
Prezes Marta Weber-Siwirska stwierdziła, że bieżąca kadencja Zarządu będzie bardzo ważna dla Stowarzyszenia i dla całej branży zielonej infrastruktury. Miasta przygotowują się do wdrażania strategii związanych ze zmianami klimatu, a PSDZ może być w tych działaniach bardzo pomocnym partnerem i już prowadzi rozmowy z przedstawicielami niektórych miast, a do współpracy zaprasza kolejne.

Członkowie PSDZ
Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone zrzesza przedstawicieli wielu różnych branż, zajmujących się tematyką dachów zielonych oraz żyjących ścian. Są to: przedstawiciele instytucji naukowych i oświatowych, konsultanci, rzeczoznawcy, biegli, eksperci, architekci i projektanci, inspektorzy nadzoru oraz dozoru technicznego, racjonalizatorzy technologii (rozwiązań konstrukcyjnych), producenci i dystrybutorzy specjalistycznych materiałów, komponentów, wykonawcy, branżowi inżynierowie i technicy, redaktorzy specjalistycznej naukowo-technicznej prasy fachowej, prawnicy, pracownicy organów administracji właściwej w sprawach urbanistyczno-budowlanych, jak też ochrony i kształtowania środowiska, studenci i uczniowie.

Bardzo cenne jest to, że PSDZ zrzesza wiodące firmy wykonawcze oraz producentów i dostawców materiałów, czyli podmioty działające aktywnie na rynku, które tworzą tę branżę i realizują na co dzień inwestycje, gdzie mają zastosowanie dachy zielone i roślinne ściany. Z drugiej strony skupia też środowisko pracowników naukowych i rzeczoznawców. Dzięki temu następuje wspólna praca, międzyśrodowiskowa wymiana wiedzy, doświadczeń i kontaktów. 

W głównym nurcie
Od 2014 roku PSDZ jest członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dachów Zielonych (ang. European Federation of Green Roof Associations – EFB). Natomiast od 2010 r. jest członkiem nadzwyczajnym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. PSDZ współpracuje również z niemieckim Stowarzyszeniem Budownictwa Zielonego (BuGG) oraz jest członkiem Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN), przy czym Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone dr inż. Marta Weber-Siwirska pełni funkcję Członka Zarządu tej organizacji. Dzięki temu, że PSDZ jest sfederowane w międzynarodowych organizacjach, ma ciekawe relacje zagraniczne i może zapraszać do Polski autorytety o światowej renomie. PSDZ jest organizacją rozpoznawalną w gronie zagranicznych specjalistów i bierze udział w wielu międzynarodowych konferencjach i projektach. To jest nasz bardzo mocny potencjał, dzięki któremu możemy zagwarantować naszym członkom, że będą mieli dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy związanej z tematem dachów zielonych i roślinnych ścian. Jesteśmy na bieżąco i w głównym nurcie dziejących się w tym zakresie na świecie wydarzeń. Z drugiej strony wiele uwagi poświęcamy również współpracy z podmiotami działającymi na rynku polskim, a także z polskimi miastami, przed którymi stoi wiele wyzwań związanych z łagodzeniem zmian klimatycznych i adaptacją do ich skutków – powiedziała Prezes Weber-Siwirska. 

Katarzyna Wolańska
Rzecznik prasowy, członek Zarządu PSDZ

Źródło: Dachy, nr (241) 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: