Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań

Ocena: 0
2123

Na początku czerwca odbyły się w Olszynie drugie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań 

Pokaz kontrolowanej katastrofy rusztowania

Mistrzostwa te – w skrócie BMR 2018 – były połączone z pokazami, targami i prelekcjami związanymi z branżą budowlaną i wysokościową. Ich organizatorzy pochodzą z Olszyna. Jest to Centrum Szkoleń Budowlanych, na którego terenie odbyła się impreza, a także firma rusztowaniowa Jurgo oraz – jako organizator wspierający – PIP Okręgowy Inspektorat Pracy. W roli sponsora strategicznego wystąpił producent rusztowań i szalunków – firma Peri. Nasz miesięcznik DACHY był jednym z patronów medialnych tego wydarzenia.

Idea Mistrzostw
Organizatorzy Mistrzostw wskazywali, że ze statystyk prowadzonych przez GUS wynika, iż w 2016 roku wypadkom w budownictwie uległo blisko 5500 osób. Z tego prawie 600 to były upadki z wysokości, a w ich wyniku zginęło 11 osób, natomiast 13 odniosło ciężki uszczerbek na zdrowiu. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa osobom wykonującym prace na wysokości jest wykonanie rusztowania, które będzie dobrze spełniało swoją rolę, czyli musi być ono bezpieczne.

Ideą organizatorów Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań jest propagowanie, nauczanie i przypominanie zasad bezpiecznej pracy na wysokości z wykorzystaniem rusztowań oraz pokazanie, jak trudny, niebezpieczny i odpowiedzialny jest zawód montera rusztowań i jak bardzo jest on niedoceniany przez pracodawców, jednostki nadzorujące i instytucje państwowe.

Mistrzostwa BMR pomyślane zostały także jako spotkanie branżowe firm zajmujących się wynajmem i montażem rusztowań, pracodawców, prezesów, dyrektorów, kierowników i inspektorów oraz pracowników firm budowlanych, służb bhp oraz studentów i uczniów szkół średnich kierunków technicznych oraz zawodowych, a także społeczności lokalnej.

 

Zawodnicy w trakcie wykonywania jednej z figur konkursowych

Zasady konkurencji
II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań odbyły się 8 czerwca na terenie Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie.

Na starcie stanęło 13 trzyosobowych ekip. Kryterium oceny nie był czas, ale znajomość zasad montażu i demontażu rusztowania, dokładność, doświadczenie oraz bezpieczeństwo pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę na wysokości. Dla laureatów organizatorzy ufundowali bardzo wartościowe nagrody rzeczowe oraz niepowtarzalne medale i statuetki BMR 2018.

Imprezy towarzyszące
W programie mistrzostw zaplanowano m.in.: ekspozycję nietypowych konstrukcji wykonanych z rusztowań, wykłady z udziałem specjalistów Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań.

Uczestnicy Mistrzostw Bezpiecznego Montażu Rusztowań

Mistrzostwom towarzyszyły również różnorodne konkursy. Przy ich okazji odbyło się także kilka pokazów:

  • ewakuacji osoby z rusztowania z elementami ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
  • wytrzymałości kotew na wyrywanie
  • transportu pionowego wciągarkami GEDA
  • transportu poziomego
  • kontrolowanej katastrofy rusztowania.

Podczas BMR 2018 można było zapoznać się z aktualną ofertą firm branży rusztowaniowej, budowlanej, bhp i szkoleniowej. W Olsztynie wystawiały się firmy z całej Polski: produkujące i sprzedające rusztowania, urządzenia i sprzęt do pracy na rusztowaniu oraz do bezpiecznej pracy na wysokości, a także bhp i pierwszej pomocy.

I miejsce – drużyna Budimex

II miejsce – drużyna Ramirent

III miejsce – drużyna Avengers

Zwycięzcy
W licznych konkursach, które towarzyszyły mistrzostwom i miały różny charakter, przyznano nagrody:   

Konkurs „Najciekawsza bryła rusztowaniowa BMR” wygrał producent rusztowań, firma PERI z Płochocina.

W konkursie pod tytułem „Najciekawsze stoisko Wystawcy BMR” wygrała firma ZUS z Olsztyna.

Z kolei w konkursie na najciekawszy pokaz BMR wygrała firma KM PSP, również z Olsztyna.

Z okazji Mistrzostw zorganizowano także konkurs na najciekawsze zdjęcie rusztowania. Jego laureaci to:

  • Łukasz Ryska, I miejsce za zdjęcie rusztowania pt. „Rusztowanie na okrągłym budynku”
  • Józef Kanewski, II miejsce za zdjęcie pt. „Praca wre”
  • Bartosz Nyk, III miejsce za zdjęcie pt. „Szpilki na platformie”.

W samych Mistrzostwach Bezpiecznego Montażu Rusztowań zwyciężyła ekipa firmy Budimexu z Warszawy, zaraz za nią uplasowała się ekipa firmy Ramirent ze Szczecina, a trzecie miejsce zdobyła ekipa firmy Avengers z Olsztyna.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom umiejętności a organizatorom – pomysłu.

 

Oprac. Redakcja Dachy

Źródło: Dachy, nr 6 (222) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: