Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Konferencja Stowarzyszenia DAFA na Budmie

Ocena: 0
5296

Podczas targów Budma 2020 już tradycyjnie odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. W tym roku poświęcona była ona aspektom projektowym i wykonawczym w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych. 

Prelegenci i organizatorzy – od lewej: Ryszard Stępkowski, Krzysztof Bagiński, Łukasz Ostapiuk, Katarzyna Wiktorska, Piotr Olgierd Korycki, Monika Hyjek, Paweł Wróbel, Ewelina Klin, Tomasz Drzymała, Maciej Fiecek

Tradycyjnie również nasza redakcja objęła patronatem medialnym to wydarzenie, które cieszyło się ogromną popularnością. Celem konferencji było zwiększenie świadomości ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla obiektów budowlanych. 
Konferencja była okazją do zdobycia wiedzy opartej na doświadczeniach rzeczoznawców, wykładowców i praktyków. Merytoryczny program zbudowany z wystąpień eksperckich przyciągnął wielu słuchaczy. Frekwencja był imponująca. W konferencji uczestniczyło blisko 350 słuchaczy – osób zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej, głównie strażaków, projektantów, architektów, wykonawców oraz specjalistów nadzorujących procesy budowlane. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały również po raz pierwszy wytyczne Stowarzyszenia DAFA pt. Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad. Konferencję prowadził Piotr Olgierd Korycki – Prezes Stowarzyszenia DAFA.

Spotkanie prowadził Piotr Olgierd Korycki, prezes Stowarzyszenia DAFA

Tematyka wystąpień
Spotkanie wypełniło pięć eksperckich referatów o następującej tematyce:

Przepisy techniczno–budowlane dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
– referat wygłoszony przez mgr inż. ppoż. Krzysztofa Bagińskiego wskazał szczegółowe przepisy, które określają wymagania techniczne wobec obiektów budowlanych, a także określają obowiązki zapewniające ich spełnienie na wszystkich etapach – od projektowania przez realizację aż po eksploatację i utrzymanie.

Krzysztof Bagiński

Dobór prawidłowych rozwiązań dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
– wykład mgr inż. Moniki Hyjek zwrócił uwagę na dobór prawidłowych rozwiązań dla ścian zewnętrznych i ich istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego całego obiektu, przy czym omawiana tematyka ścian zewnętrznych skupiona była na projektowaniu w kontekście przepisów, dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców. 

Monika Hyjek

Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych – wymagania formalne i aspekty praktyczne w projektowaniu i wykonawstwie
– w trakcie prezentacji bryg w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski omówił klasy odporności ogniowej ścian oraz klasyfikacje dodatkowe, podstawy prawne i normy do ich projektowania w odpowiedniej klasie odporności ogniowej, jak również wymagania ochrony pożarowej dla ścian zewnętrznych.

Ryszard Stępkowski

Dobre praktyki inżynierskie przy projektowaniu systemów oddymiania w obiektach produkcyjno-magazynowych 
– prezentacja, którą przygotował zespół ekspertów (mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała, mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel, mgr inż. Łukasz Ostapiuk), wskazywała wybrane problemy i dobre praktyki w procesie projektowania systemów oddymiania w obiektach logistycznych (w magazynach) oraz przedstawiała przykładowe rozwiązania w zakresie projektowania w oparciu o różne standardy projektowe (PN, NFPA, BS, DIN) w zależności od rodzaju obiektu i zakresu ochrony systemami biernej i czynnej ochrony ppoż.

Pawel Wróbel

Łukasz Ostapiuk

Efektywne oddymianie obiektów przemysłowych i magazynowych
– w tym referacie mgr inż. Maciej Fiecek przedstawił oddymianie obiektów halowych, przy tym omówił rolę i znaczenie układu kompensacji powietrza oraz wskazał na niewłaściwe stosowanie norm, np. ich łączenie przy wykonywaniu obliczeń dla danego obiektu czy zaniżanie powierzchni czynnych.

Maciej Fiecek

Uznanie słuchaczy i zadowolenie organizatorów
Pytania do ekspertów i wywiązująca się przy tym dyskusja wzbogaciły konferencję o treści związane z indywidualnymi przypadkami, które przywoływali i słuchacze i prelegenci. Tegoroczna konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i jest dla Stowarzyszenia DAFA kolejnym sukcesem medialnym i edukacyjnym, któremu towarzyszy duży oddźwięk w środowisku branżowym.

Konferencja zgromadziła w sumie ok. 350 słuchaczy

Słuchaczom przedstawiono również nowe wytyczne DAFA pt. Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad

Jej przebieg skłania organizatorów do optymizmu i przekonania, że szeroko omawiane nowe wytyczne DAFA Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad będą służyć jako instrument upowszechnienia wiedzy i przyczynią się do podniesienia świadomości w zakresie sposobów zapobiegania ryzyku pożaru oraz w zakresie zasad bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Źródło: Dachy, nr 2 (240) 2020

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Aktualności

SunRoof, międzynarodowy startup tworzący dachy solarne 2w1 i technologię do zarządzania energią, nawiązał współpracę z Polskimi Hurtowniami ...

Polski rynek firm z sektora dekarskiego dynamicznie się rozwija. Rodzimi producenci proponują coraz to nowe technologie i produkty, które us...

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo Komisji Europejskiej do ustalania priorytetów w zakresie spraw z dziedziny konkurencji. Swoją dec...

Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów, które oddaj...

Eksperci Akademii CREATON spotkali się już z ponad 450 dekarzami podczas 120 wizyt przeprowadzonych w ramach trwającej od maja V edycji akcj...

Ruukki Construction kontynuuje strategię rozwoju i inwestuje około 4 miliony euro w nową linię produkcyjną systemów rynnowych w swoim zakład...

Leksykon dachów

W budynkach bez stropów drewnianych oraz w celu uzyskania większej, wolnej przestrzeni pod dachem mają zastosowanie konstrukcje dachowe bez ...

  Podobno każdy człowiek rodzi się z jakimś darem bożym, który powinien w swoim życiu doczesnym odkryć i rozwinąć. W naszych czasach jest...

Jednym z wielu problemów dawnego budownictwa były odpowiedniej jakości dachy. Miały one bowiem chronić budynki nie tylko przed niekorzystnym...

  W odległych czasach największym szacunkiem cieszyli się ludzie starsi, tzw. starszyzna plemienna, prezentująca doświadczenie i wiedzę. ...

Dziś okna dachowe stanowią dopracowany technicznie element standardowego wykończenia budynku. Ich historia to około 150 lat pomysłów, techni...

Najbardziej znaną wieżą w naszej kulturze jest biblijna wieża Babel, która budowana przez ludzi miała sięgać nieba, za co Bóg ukarał ich, mi...