IX Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

Ocena: 0
2394
IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA dokonało wyboru nowych władz na trzyletnią kadencję. Walne Zebranie było częścią Dorocznego Spotkania DAFA, zorganizowanego 28 maja w Zamku w Pułtusku, w którym udział wzięło ponad 120 gości – reprezentantów firm członkowskich.
Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało ponownie powierzone Witoldowi Okońskiemu.
Do nowego Zarządu powołano również: Macieja Borodzicza, Adama Krzanika, Krzysztofa Pruszyńskiego, Adama Sulasza. Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Wojciecha Całkę, Jarosława Kowalczyka, Mariusza Pawlaka.

Goście spotkania DAFA
Składając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2014, Prezes Zarządu Witold Okoński podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od ponad dekady nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji. Współpraca z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL) umożliwia przekazywanie wiedzy z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie w formie publikacji technicznych. Wskazał na dynamikę rozwoju Stowarzyszenia w kontekście dziesięciu nowych firm członkowskich przyjętych w ubiegłym roku.

Osiem Grup Merytorycznych niewątpliwie wyróżnia DAFA na tle organizacji wyznaczających poprawną jakość i systematyzujących wytyczne dla technologii dachów płaskich i fasad. Podsumowania prac w tych grupach podjęli się ich reprezentanci.

Piotr Olgierd Korycki (Koordynator GM Akustyka) podsumował działalność zespołu, któremu w krótkim czasie udało się stworzyć autorskie opracowanie w postaci „Katalogu rozwiązań akustycznych” – cennego narzędzia dla projektantów i architektów. Przywołał cele grupy, jakimi są: rozwój zagadnień tematycznych, rozpowszechnienie wiedzy o akustyce oraz prezentowanie rozwiązań, technologii i doświadczeń firm członkowskich z tego zakresu.

Witold Okoński omówił działania w GM Dachy zielone, skoncentrowane na wydaniu „Wytycznych dla dachów zielonych” na bazie tłumaczenia FLL. Wskazał na zaangażowanie w projekt niezależnych ekspertów oraz licznego grona reprezentantów firm członkowskich.

Piotr Olgierd Korycki (Koordynator GM Płyty warstwowe) przywołał zorganizowane pod egidą DAFA spotkanie czołowych producentów płyt warstwowych dot. możliwości standaryzacji tego sektora rynku i opracowania spójnych wytycznych w ramach GM.

Michał Wilk (GM lekka obudowa) zrelacjonował zorganizowane przez DAFA spotkanie prawie wszystkich znaczących producentów blach trapezowych w kontekście projektowania warstwy nośnej dachu. Zaapelował do producentów o podawanie danych charakteryzujących przekrój blachy trapezowej dla każdego profilu.

Ewelina Klin podsumowała działalność GM BHP, skoncentrowaną na opracowaniu „Wytycznych DAFA dla bezpiecznego prowadzenia robót dachowych i elewacyjnych”.

Adam Krzanik zachęcił wykonawców do udziału w Panelach Dyskusyjnych DAFA, które poruszają istotne problemy funkcjonowania firm, mając na celu ochronę ich interesów.

Spotkania panelowe są unikalną na polskim rynku platformą bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń między wykonawcami. W ubiegłym roku odbyły się trzy panele dot. m.in.: zastosowania prawa w praktyce, podpisywania umów oraz zagadnień ubezpieczeniowych.

Mariusz Pawlak omówił edukacyjną rolę Stowarzyszenia, która realizowana jest m. in. poprzez naukowo-techniczne konferencje, organizowane w ramach targów Budma. Podkreślił, że kluczem do sukcesu jest zaangażowanie członków Stowarzyszenia w stworzenie atrakcyjnego merytorycznie programu, mającego odzwierciedlenie w wysokiej liczbie słuchaczy.

Wieczór integracyjny stworzył możliwość bliższego, bezpośredniego poznania się przedstawicieli często konkurujących ze sobą na rynku firm i wzbogacony był pokazem iluzjonisty.

Spotkanie było okazją do złożenia przez Prezesa Witolda Okońskiego podziękowania wszystkim członkom DAFA za inicjatywy i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój i sukcesy.

Źródło: Dachy, nr 6 (186) 2015
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

Który model dachówki ceramicznej płaskiej jest Ci najbardziej znany?
GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ