Brak zabezpieczeń przyczyną śmierci

Ocena: 0
2187
W dniu wypadku dwaj pracownicy przedsiębiorstwa budowlano-usługowego wykonywali prace dekarskie na budynku o wysokości około 12 m. Nie stosowali oni wymaganych zabezpieczeń przed upadkiem w wysokości, co stało się przyczyną śmierci jednego z nich.
 
Fot. 1. Widok ogólny budynku, z którego spadł poszkodowany

Dach budynku był pokryty blachodachówką. Kąt pochylenia połaci dachowej wynosił 31°.

Wchodząc z poddasza na dach omawianego budynku pracownicy nie założyli szelek bezpieczeństwa i nie zamontowali liny asekuracyjnej. Następnie, zgodnie z poleceniem przełożonego pracowników, w pierwszej kolejności przystąpili do zamontowania kratek w pierwszym kominie (licząc od lewej ściany szczytowej budynku).


Fot. 2.  Strzałka wskazuje miejsce upadku

Kilka minut przed wypadkiem jeden z pracowników usiadł na ławie kominiarskiej i zaczął mierzyć wielkość otworu wylotowego komina od strony ławy. Natomiast poszkodowany chciał zmierzyć wielkość otworu na przeciwległej płaszczyźnie komina. W celu dojścia do komina z drugiej strony w trakcie poruszania się po dachu poślizgnął się, stracił równowagę i upadł. Następnie zaczął szybko zsuwać się po powierzchni dachu, zaczepiając po drodze o płotek przeciwśniegowy. Wskutek braku zabezpieczeń przed upadkiem spadł z wysokości 10,5 m na nieutwardzoną powierzchnię terenu, tuż obok pracującego na dole innego pracownika. W wyniku doznanych obrażeń zmarł w szpitalu.


Fot. 3.  Płotek przeciwśniegowy, o który poszkodowany zaczepił, zsuwając się z połaci dachowej

Naruszenie przepisów
Z dokumentacji pokontrolnej inspektora pracy jednoznacznie wynika, że główną przyczyną śmierci poszkodowanego było rażące naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pracy przez pracujących na dachu dekarzy, w tym przez poszkodowanego oraz pracowników nadzoru. Naruszono m.in. przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Nie przestrzegano procedur określonych ww. przepisami. Przede wszystkim nie zapewniono bezpośredniego skutecznego nadzoru nad pracami zaliczanymi do prac szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy nadzoru powinni wyegzekwować od pracowników stosowanie ochron zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Na podstawie dokumentacji
powypadkowej inspektora pracy
z Olsztyna  opracował:
Ryszard Rodzoch
Sekretarz Rady do Spraw
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Źródło: Dachy, nr 5 (125) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

Który model dachówki ceramicznej płaskiej jest Ci najbardziej znany?
GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ