Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Ocena: 5
2220

Stowarzyszenie DAFA zorganizowało szkolenie poświęcone tematyce bezpieczeństwa pożarowego dachów w ujęciu projektowo-wykonawczym.

Szkolenie, które odbyło się 6 września 2018 w Zielonej Górze, zgromadziło ok. 40 osób z 20 firm związanych z branżą. Gości powitał prezes DAFA Pan Piotr Olgierd Korycki a poprowadziły je ekspertki ppoż. – Monika Hyjek i Eliza Gissel.

Część teoretyczna
W części pierwszej omówiono klasyfikacje ogniowe i wymagania dla dachów, propozycje rozwiązań technicznych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego dachu, raporty klasyfikacyjne i dokumentację odbiorową oraz najczęstsze błędy projektowe.

Prelegentki podkreśliły, że podstawą doboru odpowiednich rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest określenie wymagań prawnych i normowych, jakie ten element budynku musi spełnić. Wymagania mogą dotyczyć zarówno całych dachów, jak też ich części składowych (konstrukcji, przekrycia), a nawet poszczególnych wyrobów lub materiałów wchodzących w ich skład (wyroby izolacji cieplnej, świetliki). 

Przestrzeganie specyfikacji wyrobów i materiałów budowlanych, instrukcji montażu i zakresu zastosowania klasyfikacji jest podstawą do formalnego potwierdzenia zgodności z przepisami, co należy sprawdzić na wszystkich etapach powstawania i funkcjonowania budynku.

Ekspertki zwróciły uwagę, że obiekty – w zależności od usytuowania w stosunku do innych obiektów, podziału na strefy pożarowe, użytych materiałów oraz lokalizacji urządzeń – posiadają różne wymagania pożarowe dla konstrukcji i przekrycia dachu. 

Spotkanie zgromadziło ok. 40 uczestników

Najczęstsze błędy projektowe
W dalszej kolejności omówiono zadania projektanta oraz zawartość kompletnego projektu, z zaznaczeniem, że zmiany w projekcie każdorazowo wymagają zgody projektanta oraz sprawdzenia możliwości ich dokonania. Niestety błędy projektowe pojawiają się w wielu przypadkach. Obowiązkiem wykonawcy (który deklaruje na końcu zgodność z przepisami) jest ich zidentyfikowanie i wyeliminowanie. Najczęstsze nieścisłości pojawiają się w następujących zakresach: 

  • brak podania wszystkich wymagań (np. brak informacji o zapewnieniu klasy odporności pożarowej warstwy oddzielającej izolację palną dachu od wnętrza budynku, który ma pow. > 1000 m2)
  • niewłaściwy dobór materiałów (brak klasyfikacji w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego na dach lub odporności ogniowej przekrycia dla zaprojektowanego układu) 
  • niewłaściwy dobór płatwi (brak możliwości zabezpieczenia ppoż.).

Warsztaty – analiza projektów
W części warsztatowej uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których mieli przeanalizować otrzymane projekty i wymienić możliwe do dokonania w nim zmiany.

Pomysł przeprowadzenia szkolenia zrodził się dzięki aktywności Grupy Merytorycznej Ppoż. DAFA, która wydała wytyczne Bezpieczeństwo pożarowe dachów. Są to praktyczne wytyczne, które określają jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców. 

Pytania i kuluarowe dyskusje pokazały, że temat szkolenia jest ważny a dbałość o wysokie standardy przeciwpożarowe to dziś filar nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa.

Po szkoleniu organizatorzy i uczestnicy udali się do jednej z okolicznych winnic.

Źródło: Dachy, nr 10 (226) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: