Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Badanie preferencji potencjalnych użytkowników zielonych dachów

Ocena: 0
2884
Zielone dachy to nowa jakość w światowej architekturze miast. Roślinność na dachach, tarasach, parkingach, garażach jest zjawiskiem rozpowszechnionym w Europie Zachodniej i w USA. W Polsce zielone dachy  rozpoczynają swój rozkwit. Na przełomie lipca i sierpnia 2008 roku przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród 100 potencjalnych użytkowników zielonych dachów. Celem artykułu jest prezentacja otrzymanych wyników badań.

Rys. 1. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy słyszał(a) Pan/Pani wcześniej o zielonych dachach?”

Wprowadzenie

Zielone dachy są potrzebne we współczesnym świecie. Mieszkańcy miast potrzebują miejsca, gdzie w każdej chwili mogą odpocząć i zrelaksować się w przyrodzie bez konieczności dalszego wyjazdu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu konstrukcji zielonego dachu. Zielone dachy to nowa jakość w światowej architekturze miast. Roślinność na dachach, tarasach, parkingach, garażach jest zjawiskiem rozpowszechnionym w Europie Zachodniej i w USA. W Polsce zielone dachy  rozpoczynają swój rozkwit.

Na przełomie lipca i sierpnia 2008 roku przeprowadzono badania ankietowe wśród 100 potencjalnych użytkowników zielonych dachów. Badania zostały wykonane pod kierunkiem autorki artykułu przez Martę Boczkowską i wykorzystane w jej pracy dyplomowej. Celem artykułu jest prezentacja otrzymanych wyników badań.

Analiza wyników badań.
Większość respondentów słyszała już wcześniej o zielonych dachach. Taką odpowiedź zaznaczyło 94% ankietowanych osób, 5% badanych nie słyszało nigdy wcześniej o zielonych dachach, natomiast 1% ankietowanych nie pamięta tego.

Temat zielonych dachów jest dobrze opracowany w Internecie i artykułach w czasopismach budowlanych, przez co ankietowani wcześniej mieli możliwość zetknięcia się z tym rozwiązaniem.

Mimo, że jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, respondenci myśleli już o zamieszkaniu w budynku z zielonym dachem. Taką chęć wyraziło 87% potencjalnych klientów. Natomiast 13% badanych nie myślało o kupnie mieszkania w budynku z zielonym dachem.

Zdecydowana większość ankietowanych osób uważa, że zielone dachy są bezpieczną formą spędzania wolnego czasu. Taką odpowiedź zaznaczyło 94% respondentów. Tylko 6% badanych sądzi, że zielony dach nie jest bezpieczny.


Rys. 2. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy myślał(a) Pan/Pani wcześniej o kupnie mieszkania w bloku z zielonym dachem?”

Zainteresowanych kupnem mieszkania w bloku z zielonym dachem jest 65% respondentów, 29% raczej zdecydowałoby się na zakup takiego mieszkania. Zaledwie 3% ankietowanych nie chciałoby kupić takiego mieszkania i 3% badanych raczej nie byłoby zainteresowanych kupnem takiego mieszkania.

Taki procentowy rozkład odpowiedzi może świadczyć o tym, że ankietowanym brakuje zieleni w miastach i dlatego chcieliby kupić mieszkanie w bloku z zielonym dachem.


Rys. 3. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy byłby Pan/Pani zainteresowany(a) kupnem mieszkania w bloku z zielonym dachem?”

Zdaniem ankietowanych osób zielony dach budzi zainteresowanie. Odpowiedź taką zaznaczyło 44% respondentów, 51% uważa, że raczej jest to interesujący pomysł na miejsce odpoczynku, 2% badanych nie jest w ogóle zainteresowanych tematem zielonych dachów i 3% raczej nie interesuje to zagadnienie.

Zdecydowana większość ankietowanych jest zainteresowana tematem zielonych dachów. Może to być związane z tym, że jest to nowoczesne i ciekawe rozwiązanie na spędzanie wolnego czasu w miastach bez konieczności wyjazdu.


Rys. 4. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy Pana/Pani znajomi chcieliby mieszkać w bloku z zielonym dachem?”


Respondenci uważają, że 43% ich znajomych byłoby zainteresowanych mieszkaniem  w bloku z zielonym dachem, 50% badanych sądzi, że raczej ich znajomi zamieszkaliby w takim bloku. 5% ankietowanych uważa, że ich znajomi nie zamieszkaliby w bloku z zielonym dachem, a 2% respondentów twierdzi, że ich znajomi raczej nie byliby zainteresowani mieszkaniem w takim bloku.

Z sondażu wynika, że tylko 18% badanych było kiedykolwiek na zielonym dachu, a aż 82% respondentów nigdy na takim dachu nie było.

Odpowiedzi mogą rozkładać się w ten sposób z powodu tego, iż niewiele jest jeszcze w polskich miastach zielonych dachów i ankietowani nie mają możliwości przebywania na takim dachu.


Rys. 5. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: „Ile zł za m2 mieszkania w bloku z zielonym dachem Pan/Pani by dopłacił(a)?”

Spośród osób, które były na zielonym dachu, wszystkim się tam podobało. Nie było żadnej osoby, której nie spodobałoby się takie rozwiązanie.

Zielone dachy mają bardzo dużo zalet, np. zmniejszają hałas uliczny, wytwarzają tlen, regulują wilgotność powietrza, spełniają funkcję rekreacyjną. Ankietowani w większości uważają, że wymienione zalety są bardzo ważne. Tylko dla kilku procent badanych są one obojętne, mało ważne lub nawet w ogóle nie ważne. Na podstawie badań można wskazań zalety zielonych dachów w kolejności ich ważności dla potencjalnych klientów. Poniżej zamieszczono na podstawie badań wykaz zalet zielonych dachów od najważniejszej wskazanej do najmniej ważnej cechy.
 1. pozwalają odzyskać utraconą pod zabudowę powierzchnię biologicznie czynną;
 2. neutralizują kurz i inne szkodliwe substancje;
 3. odpowiadają wymogom w dziedzinie ekologii;
 4. wytwarzają tlen;
 5. regulują wilgotność powietrza;
 6. mają wpływ na sprawne funkcjonowanie systemów burzowych;
 7. działają jako dodatkowa izolacja termiczna dachu;
 8. zmniejszają hałas uliczny;
 9. działają jako dodatkowa izolacja dachu przed promieniowaniem UV;
 10. spełniają funkcję rekreacyjną;
 11. przedłużają żywotność dachu;
 12. mogą być siedliskiem dla ptaków;
 13. mają walory estetyczne;
 14. zmniejszają nagrzewanie się dachu w czasie upałów;
 15. spełniają funkcję ekologicznej ochrony przeciwpożarowej;
 16. magazynują wodę opadową odciążając sieć kanalizacyjną.

Rys. 6. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest wiek ankietowanych?”

Zielone dachy, pomimo swoich wielu zalet, mają kilka wad, np. duży ciężar, w przypadku błędnego wykonawstwa możliwe jest skraplanie się pary wodnej w termoizolacji, możliwe jest przebicie izolacji przez korzenie roślin, wymagają pielęgnacji. Dla ankietowanych w większości nie mają one znaczenia. Wyjątkiem jest wyższa cena. Przy tej wadzie badani mają podzielone zdanie. Zbliżone są wartości procentowe odpowiedzi dla tych, którzy uważają, że jest to ważna lub nawet bardzo ważna wada i dla tych, którzy twierdzą, że jest to mało ważne a nawet nieważne. Kolejność wskazanych wad od największej do najmniejszej jest następująca:
 1. wyższa cena;
 2. możliwe przebicie izolacji przez korzenie roślin;
 3. mają duży ciężar;
 4. możliwe skraplanie się pary wodnej w termoizolacji w przypadku błędnego wykonawstwa;
 5. wymagają pielęgnacji.
Ankietowanych poproszono, żeby wskazali jakie według nich elementy powinny znaleźć się na zielonym dachu. Poniżej  zamieszczono na podstawie badań wykaz wskazanych elementów, które powinny znaleźć się na zielonym dachu uporządkowane od najważniejszych  do najmniej ważnych:
 1. ławeczki;
 2. fontanna;
 3. drzewa;
 4. Alejki do spacerowania;
 5. plac zabaw dla dzieci;
 6. oczko wodne.
To, że ankietowani odpowiadali w ten sposób może mieć związek z tym, że w miastach ciągle brakuje miejsc, gdzie można byłoby odpocząć czy wyjść z dzieckiem na spacer a zielony dach może stworzyć takie właśnie miejsce do odpoczynku i rekreacji.


Rys. 7. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest wysokość miesięcznych zarobków ankietowanych?”

Na pytanie: ile zł za m2 mieszkania w bloku z zielonym dachem ankietowani by dopłacili, 33% badanych odpowiedziało, że do 500 zł/m2, 52% badanych, że od 500 do 1000 zł/m2, a 15% badanych, że dopłaciłoby powyżej 1000 zł/m2. Prawdopodobnie chęć mieszkania w takim bloku może mieć związek z tym, że zielony dach daje dużo korzyści, ma wiele zalet i dlatego większość ankietowanych jest w stanie dopłacić za możliwość mieszkania w takim bloku do 1000 zł/m2.

Większość respondentów to kobiety. Ankietę wypełniło 61% kobiet i 39% mężczyzn.

Odpowiedzi na pytania udzielały zazwyczaj osoby w wieku 26–35 lat, było ich 49%. Około 19% ankietowanych miało od 18–25 lat, 15% to osoby w wieku 36–45 lat, 14% badanych miało od 46–60 lat i tylko 3% ankietowanych miało powyżej 60 lat.

Respondenci w większości, bo aż w 65% mają wykształcenie wyższe. 20% ankietowanych ukończyło szkołę średnią, 6% badanych ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, 7% respondentów ma wykształcenie gimnazjalne i tylko 2% badanych ukończyło szkołę podstawową.


Rys. 8. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie jest wykształcenie ankietowanych?”

Prawie połowa ankietowanych – 48%, ma zarobki brutto od 2000–3000 zł/m-c, 20% – 3000–5000 zł/m-c, 15% – 1000–2000 zł/m-c, 10% ankietowanych zarabia powyżej 5000 zł/m-c, a 7% badanych ma zarobki do 1000 zł/m-c. 

Ankietowani aż w 80% mają najmłodsze dzieci w wieku do 7 lat, 10% badanych ma najmłodsze dziecko w wieku powyżej 7 lat, a 10% ankietowanych w ogóle nie ma dzieci.

Wnioski z przeprowadzonego sondażu
Jak wynika z przeprowadzonego sondażu, większość ankietowanych jest zainteresowana tematyką zielonych dachów. Mimo, iż jest to stosunkowo nowy temat, to badani słyszeli już wcześniej o zielonych dachach. Większość badanych ma ukończone studia wyższe i zarobki w granicach 2000–3000 zł/m-c. Ważne są dla nich zalety takiego dachu, nieliczne wady  nie mają większego znaczenia. Badani chcieliby, żeby na dachu budynku, w którym kupiliby mieszkanie, znalazły się różne elementy do celów rekreacyjnych. Większość ankietowanych to ludzie młodzi, głównie kobiety, z małymi dziećmi, dlatego zainteresowani byli, aby na dachu znalazł się również plac zabaw dla dzieci. Alejki do spacerowania i ławeczki na zielonym dachu byłyby miejscem odpoczynku, którego brakuje szczególnie w dużych miastach.

Do zaprezentowanych wyników badań należy dodać komentarz, że są to wyniki badań preferencji potencjalnych klientów. Na skutek wielu różnych czynników np. techniczno-technologicznych i ekonomicznych obecne preferencje potencjalnych klientów zielonych dachów nie koniecznie muszą zostać przekształcone w przyszłości w realny popyt. Pomimo jednak tego, wyniki sondażu mogą być cenną informacją dla projektantów, producentów i wykonawców zielonych dachów na temat potrzeb potencjalnych użytkowników zielonych dachów.

dr inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
Politechnika Krakowska

Źródło: Dachy, nr 1 (109) 2009
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ