10-lecie Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Ocena: 0
1971
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło działalność 10 lat temu. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 2 czerwca 2016 r. w miejscowości Ołtarzew. Uroczystość uświetniło swoją obecnością 130 członków i reprezentantów firm członkowskich.

Dziesięciolecie istnienia zbiegło się z Walnym Zgromadzeniem, które otworzył Prezes Zarządu Witold Okoński, przedstawiając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2015. Podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od dekady nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standardy dla budownictwa oraz inspirując do innowacji. Zwrócił uwagę na współpracę z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL), która umożliwia przekazywanie wiedzy z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie w formie publikacji technicznych. Wskazał na dynamikę rozwoju Stowarzyszenia w kontekście siedmiu nowych firm członkowskich przyjętych w ubiegłym roku. Aktualnie w ramach DAFA działa osiem grup merytorycznych, standaryzujących i wytyczających jakość dla budownictwa. Efekty ich prac podsumowali ich reprezentanci. Anna Sylwester-Czapla omówiła działania w Grupie Merytorycznej Dachy zielone, skoncentrowane na wydanej w grudniu publikacji "Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych - Wytyczne dla dachów zielonych" na bazie tłumaczenia FLL.


W prace merytoryczno-redakcyjne nad opracowaniem wytycznych zaangażowani zostali niezależni eksperci oraz zespół redakcyjny Grupy Merytorycznej Dachy zielone, na który składają się praktycy reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA. Michał Wilk zrelacjonował zorganizowane w ramach GM Lekka obudowa spotkania, których celem jest opracowanie "Wytycznych do projektowania i wykonywania konstrukcji dachowych, ściennych i podłogowych wykonanych z blach profilowanych". Spotkania poruszały również istotną kwestię świadomego projektowania warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej w oparciu o niezbędne dane producentów, zawierające charakterystykę geometryczną i wytrzymałościową profili z blachy trapezowej. Katarzyna Wiktorska poinformowała o powołaniu Zespołu Projektowego, skupiającego projektantów i architektów, którego celem jest propagowanie wiedzy oraz rozwiązywanie zagadnień dotyczących współczesnych obudów ścian i dachów, występujących na styku obszarów związanych z obszarami działalności architektów, konstruktorów i dostawców materiałów.


Działalność zespołu obejmuje również konsultacje z producentami w obszarach nieuregulowanych przez wytyczne dla konstruktorów. Jarosław Kowalczyk, występując w charakterze wykonawcy i uczestnika Paneli Wykonawców podkreślił, że są one pierwszym na polskim rynku forum dla wykonawców - pełnią nie tylko rolę integrującą, ale też zmierzają do ochrony interesów i do wzmocnienia pozycji firm na rynku. Mariusz Pawlak podsumował zorganizowaną przez Stowarzyszenie konferencję: "DAchy i FAsady - Zielona przyszłość budownictwa miejskiego" . Wydarzenie odbyło się w trakcie poznańskiej Budmy i stanowiło element promocji opracowywanych w Stowarzyszeniu "Wytycznych dla dachów zielonych", gromadząc wysoką frekwencję 220 osób. Kontynuując działalność edukacyjną w zakresie zielonego budownictwa, w drugiej połowie roku rozpoczęto przygotowania do "Forum zielonej infrastruktury DAFA".


Katarzyna Wiktorska przywołała liczne konferencje z udziałem merytorycznym ekspertów DAFA. Poinformowała o zakrojonej na szeroką skalę kampanii "Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA" z wykorzystaniem prasy, portali branżowych i newsletterów. Ewelina Klin omówiła owocną współpracę Stowarzyszenia z prasą branżową oraz dystrybutorami publikacji technicznych DAFA. Poinformowała o uruchomieniu nowej Księgarni Technicznej DAFA. Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Joanna Burzyńska - Koelner, Piotr Olgierd Korycki - Blachy Pruszyński, Michał Wilczek - Isola Powertekk, Roman Węglarz - Tata Steel, Agnieszka Łempińska - Nophadrain.

Świętowanie 10-lecia istnienia na rynku Stowarzyszenia DAFA zwieńczyła uroczysta gala. Centralnym punktem uroczystości było wystąpienie wszystkich Prezesów Stowarzyszenia: Andrzeja Wdowiaka (kadencja w latach 2006-2009), Joanny Burzyńskiej (kadencja w latach 2009-2012), Witolda Okońskiego, który zajmuje fotel Prezesa od 2012 roku oraz Mirosława Wróblewskiego - członka I Zarządu i Katarzyny Wiktorskiej - Dyrektor Biura. Przemówienia zostały zwieńczone gromkimi brawami i lampką szampana. Jak na okrągłe urodziny przystało, nie zabrakło także dobrej zabawy. Uroczystościom towarzyszył szczególnie udany wieczór pod hasłem "Made in Poland", który poprowadził Filip Chajzer. Patrząc z zadowoleniem na dorobek naszej organizacji z perspektywy tych 10 lat, mimo, że sukcesów i dokonań na koncie DAFA nie brakuje, chciałoby się rzec: "10 lat minęło jak jeden dzień".

Źródło i zdjęcia: DAFA
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Dachy - krok po kroku

Polecamy