10-lecie Stowarzyszenia DAFA

Ocena: 0
1439
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło działalność
10 lat temu. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 2 czerwca 2016 r. w miejscowości Ołtarzew. Uroczystość uświetniło swoją obecnością 130 członków i reprezentantów firm członkowskich.

Uczestnicy X Dorocznego Spotkania DAFA

Dziesięciolecie istnienia zbiegło się z Walnym Zgromadzeniem, które otworzył Prezes Zarządu Witold Okoński, przedstawiając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2015.
Podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od dekady nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standardy dla budownictwa oraz inspirując do innowacji.

Zwrócił uwagę na współpracę z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL), która umożliwia przekazywanie wiedzy z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie w formie publikacji technicznych. Wskazał na dynamikę rozwoju Stowarzyszenia w kontekście siedmiu nowych firm członkowskich przyjętych w ubiegłym roku.

Aktualnie w ramach DAFA działa osiem grup merytorycznych, standaryzujących i wytyczających jakość dla budownictwa. Efekty ich prac podsumowali ich reprezentanci.

Anna Sylwester-Czapla omówiła działania w Grupie Merytorycznej Dachy Zielone, skoncentrowane na wydanej w grudniu publikacji „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych” na bazie tłumaczenia FLL. W prace merytoryczno-redakcyjne nad opracowaniem wytycznych zaangażowani zostali niezależni eksperci oraz zespół redakcyjny Grupy Merytorycznej Dachy Zielone, na który składają się praktycy reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA.

Michał Wilk zrelacjonował zorganizowane w ramach Grupy Merytorycznej Lekka Obudowa spotkania, których celem jest opracowanie „Wytycznych do projektowania i wykonywania konstrukcji dachowych, ściennych i podłogowych wykonanych z blach profilowanych”. Spotkania poruszały również istotną kwestię świadomego projektowania warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej w oparciu o niezbędne dane producentów, zawierające charakterystykę geometryczną i wytrzymałościową profili z blachy trapezowej.

Katarzyna Wiktorska poinformowała o powołaniu Zespołu Projektowego, skupiającego projektantów i architektów, którego celem jest propagowanie wiedzy oraz rozwiązywanie zagadnień dotyczących współczesnych obudów ścian i dachów, występujących na styku obszarów związanych z obszarami działalności architektów, konstruktorów i dostawców materiałów.

Działalność zespołu obejmuje również konsultacje z producentami w obszarach nieuregulowanych przez wytyczne dla konstruktorów.
Od prawej: Mirosław Wróblewski, Andrzej Wdowiak, Witold Okoński, Joanna Burzyńska, Katarzyna Wiktorska
Jarosław Kowalczyk, występując w charakterze wykonawcy i uczestnika Paneli Wykonawców podkreślił, że są one pierwszym na polskim rynku forum dla wykonawców – pełnią nie tylko rolę integrującą, ale też zmierzają do ochrony interesów i do wzmocnienia pozycji firm na rynku.

Mariusz Pawlak podsumował zorganizowaną przez Stowarzyszenie konferencję: „DAchy i FAsady – Zielona przyszłość budownictwa miejskiego” .

Wydarzenie odbyło się w trakcie poznańskiej Budmy i stanowiło element promocji opracowywanych w Stowarzyszeniu „Wytycznych dla dachów zielonych”, gromadząc wysoką frekwencję 220 osób.

Kontynuując działalność edukacyjną w zakresie zielonego budownictwa, w drugiej połowie roku rozpoczęto przygotowania do „Forum zielonej infrastruktury DAFA”.

Katarzyna Wiktorska przywołała liczne konferencje z udziałem merytorycznym ekspertów DAFA. Poinformowała o zakrojonej na szeroką skalę kampanii „Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA” z wykorzystaniem prasy, portali branżowych i newsletterów.

Ewelina Klin omówiła owocną współpracę Stowarzyszenia z prasą branżową oraz dystrybutorami publikacji technicznych DAFA. Poinformowała o uruchomieniu nowej Księgarni Technicznej DAFA.

Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Joanna Burzyńska – Koelner, Piotr Olgierd Korycki – Blachy Pruszyński, Michał Wilczek – Isola Powertekk, Roman Węglarz – Tata Steel, Agnieszka Łempińska – Nophadrain.

Świętowanie 10-lecia istnienia na rynku Stowarzyszenia DAFA zwieńczyła uroczysta gala. Centralnym punktem uroczystości było wystąpienie wszystkich Prezesów Stowarzyszenia: Andrzeja Wdowiaka (kadencja w latach 2006–2009), Joanny Burzyńskiej (kadencja w latach 2009–2012), Witolda Okońskiego, który zajmuje fotel Prezesa od 2012 roku oraz Mirosława Wróblewskiego – członka I Zarządu i Katarzyny Wiktorskiej – Dyrektor Biura.

Przemówienia zostały zwieńczone gromkimi brawami i lampką szampana.

Jak na okrągłe urodziny przystało, nie zabrakło także dobrej zabawy. Uroczystościom towarzyszył szczególnie udany wieczór pod hasłem „Made in Poland”, który poprowadził Filip Chajzer.

Patrząc z zadowoleniem na dorobek naszej organizacji z perspektywy tych 10 lat, mimo, że sukcesów i dokonań na koncie DAFA nie brakuje, chciałoby się rzec: „10 lat minęło jak jeden dzień”.


DAFA

Źródło: Dachy, nr 6 (198) 2016
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Dachy - krok po kroku

Polecamy